Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zaawansowane systemy instalacji budowlanych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BA0-DU>ZSIB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zaawansowane systemy instalacji budowlanych
Jednostka: Katedra Infrastruktury i Gospodarki Wodnej
Grupy: Przedmioty 1 sem. - architektura i urbanistyka, st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Treści kształcenia

- Urządzenia niekonwencjonalne w instalacjach budowlanych. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i odzysku ciepła w budynkach. Ekologiczne zagospodarowanie wód opadowych.

- Podstawy projektowania zaawansowanych systemów instalacyjnych

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Słyś D., Kordana S. - Odzysk ciepła odpadowego w instalacjach i systemach kanalizacyjnych - Wydawnictwo I Handel Książkami "KaBe" Krosno. - 2013

Zawadzki M. - Kolektory słoneczne, pompy ciepła na tak - Polska Ekologia. - 2003

Słyś D. - Zrównoważone systemy odwodnienia miast - Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne. - 2013

Słyś D. - Retencja i infiltracja wód deszczowych - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2008

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Koczyk H., Antoniewicz B., Sroczan E., - Nowoczesne wyposażenie techniczne domu jednorodzinnego - PWEiL Poznań. - 2005

Literatura do samodzielnego studiowania

Laskowski L. - Projektowanie systemów biernego ogrzewania słonecznego w energooszczędnych budynkach. - Skrypt Politechniki Świętokrzyskiej, Kielce. - 1992

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Wiadomości ogólne na temat konwencjonalnych instalacji budowlanych. Urządzenia niekonwencjonalne, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii i sposoby odzysku ciepła w budynkach. Ekologiczne zagospodarowanie wód opadowych.wykładzaliczenie cz. pisemna
Obliczenia obejmujące zagadnień wykorzystania odnawialnych źródeł energii i odzysku ciepła.ćwiczenia rachunkowekolokwium

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Wiadomości ogólne na temat konwencjonalnych instalacji budowlanych. Urządzenia niekonwencjonalne, wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii i sposoby odzysku ciepła w budynkach. Ekologiczne zagospodarowanie wód opadowych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Posiada umiejętności i wiedzę pozwalające na syntetyczne zestawianie rozwiązań technicznych w określonych warunkach. Zna zasady i potrafi tworzyć złożone rozwiązania projektowe.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Posiada umiejętność pozwalające na tworzenie koncepcji niekonwencjonalnych instalacji stosowanych w obiektach budowlanych.
Obliczenia obejmujące zagadnień wykorzystania odnawialnych źródeł energii i odzysku ciepła.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi obliczyć i dobrać niekonwencjonalne urządzenia stosowane w instalacjach sanitarnych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Umie zaprezentować logiczne wnioski oraz określić ich powiązania przyczynowo-skutkowe.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sabina Kordana-Obuch
Prowadzący grup: Sabina Kordana-Obuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sabina Kordana-Obuch
Prowadzący grup: Sabina Kordana-Obuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sabina Kordana-Obuch
Prowadzący grup: Sabina Kordana-Obuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)