Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Uwaga: Codziennie w godz. 02:00-04:00 część funkcjonalności w USOSweb (m.in. wyszukiwarka osób, plan zajęć, sprawdziany, USOSmail, wydruki) jest niedostępna dla użytkowników.
Strona główna

Rozwój zrównoważony w budownictwie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BB/K/Z-DU>RZwB
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Rozwój zrównoważony w budownictwie
Jednostka: Katedra Budownictwa Ogólnego
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 2.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Treści kształcenia:

- Zasady projektowania instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej

- Wymiarowanie, dobór kluczowych elementów systemów energooszczędnych

- Szacowanie kosztów instalacji budowlanych

- Szacowanie kosztów termomodernizacji budynków

- Określanie czasu zwrotu inwestycji

- Bieżące i przyszłe krajowe wymagania dotyczące izolacyjności termicznej przegród budowlanych

- Wybór najbardziej opłacalnych działań termo modernizacyjnych

- Odzysk ciepła w systemach wentylacji

- Wymiarowanie aktywnych systemów solarnych

Treści kształcenia

- Zrównoważony rozwój - pojęcia podstawowe i zasady

- Zasady zrównoważonego rozwoju w budownictwie.

- Uwzględnienie zasad zrównoważonego rozwoju w budownictwie w kontekście zmniejszenia zapotrzebowania energetycznego i ochrony środowiska.

- Charakterystyka techniczna budynków realizowanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju, wymagania dotyczące cech termicznych przegród w budynkach. Wybór najbardziej opłacalnych poprawy charakterystyki energetycznej budynków.

- Określanie czasu zwrotu inwestycji budowlanej przy wykorzystaniu energooszczędnych technologii.

- Odzysk ciepła w systemach wymiany powietrza i wody uzytkowej.

- Wymiarowanie systemów słonecznych w kontekście technicznym i opłacalności ekonomicznej.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Kaliszuk-Wietecka A. - Budownictwo zrównoważone, Wybrane zagadnienia z fizyki budowli - PWN, Warszawa. - 2017

Kasperkiewicz K - Termomodernizacja budynków - PWN, Warszawa . - 2018

Jaworski M., - Energetyka odnawialna w budownictwie, Magazynowanie energii - PWN, Warszawa.. - 2018

Staniszewski D., Targański W., - Odzysk ciepła w instalacjach chłodniczych i klimatyzacyjnych, - Wydawnictwo IPPU Miasta, Gdańsk. . - 2007

Smolec W. - Fototermiczna konwersja energii słonecznej - PWN, Warszawa. . - 2000

Feist W. - Podstawy budownictwa pasywnego. - Polski Instytut Budownictwa Państwowego Gdańsk. -

Lewandowski W. - Proekologiczne źródła energii odnawialnej - WN-T Warszawa. - 2002

Pluta Z. - Słoneczne instalacje energetyczne - Warszawa. - 2003

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna zasady dotyczące rozwoju zrównoważonego ze szczególnym uwzględnieniem budownictwa. Potrafi określić energetyczny wpływ budynków na środowisko, a także określić przedsięwzięcia dotyczące poprawy charakterystyki energetycznej budynków oraz możliwości aplikacji technologii energooszczędnychWykładkolokwium
Potrafi samodzielnie wykonać porównanie opłacalności wybranych rozwiązań energooszczędnych pod względem energetycznym, finansowym i środowiskowym w ramach wykonanej termomodernizacji budynkuProjektOddanie i  prezentacja, prawidłowo wykonanego i konsultowanego projektu wg indywidualnych założeń
Potrafi samodzielnie dokonać obliczenia czasu zwrotu inwestycji w stosunku do rozwiązań z przed termomodernizacjiProjektOddanie i  prezentacja, prawidłowo wykonanego i konsultowanego projektu wg indywidualnych założeń
Potrafi samodzielnie formułować opinie, ma świadomość konieczności samokształceniaProjektOddanie i  prezentacja, prawidłowo wykonanego i konsultowanego projektu wg indywidualnych założeń

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lech Lichołai, Przemysław Miąsik
Prowadzący grup: Marcin Kaczmarzyk, Lech Lichołai, Przemysław Miąsik
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Lech Lichołai
Prowadzący grup: Marcin Kaczmarzyk, Lech Lichołai
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Musiał
Prowadzący grup: Michał Musiał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Musiał
Prowadzący grup: Michał Musiał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Musiał
Prowadzący grup: Michał Musiał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)