Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie BIM

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BB0-DI>TechBIM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie BIM
Jednostka: Katedra Mechaniki Konstrukcji
Grupy: Przedmioty 2 sem. - budownictwo st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

W ramach modułu kształcenia student zdobywa podstawową wiedzę dotyczącą idei projektowania z wykorzystaniem technologii BIM. Na przykładzie realizowanego projektu budynku jednorodzinnego nabywa też podstawowe umiejętności posługiwania się programem Revit.

Treści kształcenia

- Wprowadzenie do zagadnień związanych z realizacją inwestycji budowlanych przy wykorzystaniu technologii BIM.

- Wprowadzenie do pracy w środowisku Revit, wydanie i zatwierdzenie indywidualnych tematów projektu.

- Wczytywanie podkładów, tworzenie siatki konstrukcyjnej i poziomów, definicja i modelowanie ścian.

- Wczytywanie rodzin okien i drzwi oraz wstawianie ich do modelu. Tworzenie rodzin parametrycznych na przykładzie okna.

- Definiowanie stropów i schodów.

- Modelowanie terenu oraz fundamentów. Eksportowanie rzutów do formatu DWG.

- Modelowanie połaci oraz elementów więźby dachowej (poprzez układy belek).

- Wariantowanie projektu. Modelowanie wyposażenia oraz otoczenia.

- Etapowanie budowy na potrzeby projektowania 4D i 5D. Wymiarowanie rzutów i przekrojów.

- Tworzenie etykiet oraz opisywanie pomieszczeń. Zestawienia pomieszczeń oraz elementów więźby dachowej.

- Tworzenie szablonu arkuszy i dokumentacji rysunkowej.

- Odniesienia i detalowanie szczegółów. Wydruk dokumentacji i opracowanie sprawozdań z realizacji projektu.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

D. Kasznia, J. Magiera, P. Wierzowiecki - BIM w praktyce. Standardy. Wdrożenie. Case Study - Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. - 2018

A. Tomana - BIM. Innowacyjna technologia w budownictwie. Podstawy, standardy, narzędzia - Kraków. - 2015

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

K. Adach - Revit Structure 2011 - Mój pierwszy projekt - Autodesk, Inc.. - 2011

Literatura do samodzielnego studiowania

- Revit - Twrzenie rodzin - Robobat Polska Sp. z o.o.. - 2011

Literatura uzupełniająca

BIM blog - blog poświęcony technologii BIM - http://www.bimblog.pl/. - 2014

BIM Klaster - Klaster Technologii Informacyjnych w Budownictwie - http://www.bimklaster.org.pl/. - 2014

Autodesk - Bim Curriculum - http://bimcurriculum.autodesk.com/. - 2014

BuildingSMART Poland - What is BIM? - http://buildingsmart.pl/bimpl.html. - 2014

7 SPOSOBÓW, JAK POGŁĘBIĆ WIEDZĘ O TECHNOLOGII BIM - BIM Corner - https://bimcorner.com/pl/start/. - 2019

Publikacje naukowe

P. Nazarko; A. Prokop; L. Ziemiański - Digitalization of historic buildings using modern technologies and tools - . - 2021

P. Nazarko; D. Ziaja - SHM system for anomaly detection of bolted joints in engineering structures - . - 2021

P. Nazarko; L. Ziemiański - Application of Elastic Waves and Neural Networks for the Prediction of Forces in Bolts of Flange Connections Subjected to Static Tension Tests - . - 2020

P. Nazarko; S. Rachwał; D. Ziaja - Analiza statyczno-wytrzymałościowa modelu MES istniejącej hali z wykorzystaniem skaningu laserowego - . - 2020

A. Borowiec; L. Folta; L. Janas; G. Kędzior; R. Klich; A. Kulon; P. Nazarko; G. Piątkowski; T. Siwowski; D. Szynal; Ł. Szyszka; B. Wójcik ; D. Ziaja; L. Ziemiański - Przegląd specjalny mostu stalowego w km. 108.404 oraz kładek dla pieszych w km. 166.188; 174.410; 184.875; 223.194 lini nr 91 Kraków Główny - Medyka - . - 2019

P. Nazarko - Axial force prediction based on signals of the elastic wave propagation and artificial neural networks - . - 2019

P. Nazarko - Diagnostyka konstrukcji z wykorzystaniem fal sprężystych i sztucznych sieci neuronowych - OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. - 2019

P. Nazarko; D. Ziaja - Anomaly detection in the concrete arc girder subjected to fatigue test - . - 2019

P. Nazarko; L. Ziemiański - Anomaly detection in composite elements using Lamb waves and soft computing methods - . - 2017

P. Nazarko; L. Ziemiański - Force identification in bolts of flange connections for structural health monitoring and failure prevention - . - 2017

P. Nazarko; L. Ziemiański - Force identification in bolts of flange connections – preliminary results - OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. - 2017

P. Nazarko; L. Ziemiański - Force prediction in bolts of flange connections – elastic waves and soft computing approach - Department of Structural Mechanics, Lublin University of Technology. - 2017

P. Nazarko; M. Szarata - Analiza możliwości zastosowania sztucznych sieci neuronowych do kalibracji modeli mikrosymulacyjnych - . - 2017

P. Nazarko; L. Ziemiański - Damage detection in aluminum and composite elements using neural networks for Lamb waves signal processing - . - 2016

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Potrafi wyjaśnić znaczenie terminu BIM oraz wymienić główne korzyści i ograniczenia wynikające ze stosowania metodologii BIM w realizacji inwestycji budowlanych.e-learningtest pisemny
Potrafi wykonać przestrzenny model budynku jednorodzinnego oraz stworzyć na jego podstawie dokumentację rysunkową.projekt indywidualnysprawozdanie z projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Potrafi wyjaśnić znaczenie terminu BIM oraz wymienić główne korzyści i ograniczenia wynikające ze stosowania metodologii BIM w realizacji inwestycji budowlanych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Ma poszerzoną wiedzę z zakresu technologii BIM i potrafi wyjaśnić pojęcia związane z procesem projektowania wielobranżowego.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Posiada pogłębioną i ugruntowaną wiedzę z zakresu stosowania metodologii BIM przez interesariuszy występujących w procesie planowania i realizacji inwestycji budowlanych.
Potrafi wykonać przestrzenny model budynku jednorodzinnego oraz stworzyć na jego podstawie dokumentację rysunkową.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Jest odpowiedzialny za rzetelność i staranność uzyskanych wyników swoich prac oraz ich interpretację.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi zrealizować powierzone zadania terminowo oraz podejmuje się wykonania zadań dodatkowych.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Nazarko
Prowadzący grup: Wiesław Bielak, Piotr Nazarko, Grzegorz Piątkowski, Dominika Ziaja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Nazarko
Prowadzący grup: Wiesław Bielak, Artur Borowiec, Piotr Nazarko, Grzegorz Piątkowski, Anna Prokop, Łukasz Szyszka, Dominika Ziaja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Bielak, Artur Borowiec, Piotr Nazarko
Prowadzący grup: Wiesław Bielak, Artur Borowiec, Piotr Nazarko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wiesław Bielak, Natalia Bróż, Piotr Nazarko, Grzegorz Piątkowski
Prowadzący grup: Wiesław Bielak, Natalia Bróż, Piotr Nazarko, Grzegorz Piątkowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Artur Borowiec, Piotr Nazarko, Grzegorz Piątkowski, Przemysław Smela
Prowadzący grup: Artur Borowiec, Piotr Nazarko, Grzegorz Piątkowski, Przemysław Smela
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)