Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System UwierzytelnianiaNie pamiętam hasła | Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Materiałoznawstwo

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: BS0-DI>Mat Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Materiałoznawstwo
Jednostka: Katedra Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków
Grupy: Przedmioty 2 sem. - inżynieria środowiska-inż,komunalna, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Jest to przedmiot obowiązkowy dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia.

Treści kształcenia

- W-1 Fizyczne i mechaniczne własności materiałów. W-2 Żelazo, stopy żelaza z węglem - obróbka cieplna, cieplno-chemiczna i plastyczna, zastosowanie. W-3 Metale nieżelazne i ich stopy, zastosowanie. W-4 Wyroby z tworzyw sztucznych, zastosowanie. W-5 Materiały instalacyjne z tworzyw sztucznych, ich zastosowanie w technice sanitarnej. Armatura i elementy wyposażenia instalacji oraz sieci sanitarnych. Dobór materiałów do urządzeń sieci i instalacji inżynierii środowiska. W-6 Tworzywa mineralne, wyroby ceramiczne i betonowe, ich zastosowanie w sieciach i instalacjach sanitarnych. W-7 Cechy i własności materiałów izolacji termicznej i akustycznej. Materiały uszczelniające w połączeniach przewodów i armatury. W-8 Korozja metali i zabezpieczenia antykorozyjne.

- W-1 Oznaczanie właściwości mechanicznych przy statycznym rozciąganiu tworzyw sztucznych. Badanie twardości tworzyw sztucznych. W-2 Gospodarka materiałowa, identyfikacja materiałów, kontrola dostaw, gospodarka magazynowa. W-3 Techniki i technologii wytwarzania. W-4 Kontrola materiałów i ich atestacja na podstawie badań wytrzymałościowych. W-5 Wyznaczenie wskaźników określających wydajność spawania elektrycznego.W-6 Wpływ parametrów spawania elektrycznego na skłonność nierdzewnych stali austenicznych do korozje międzykrystaliczną. W-7 Zmiany strukturalne w strefie wpływu ciepła podczas spawania stali łukiem elektrycznym. W-8 Wpływ obróbki cieplnej na zmiany strukturalne i właściwości mechaniczne stali.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Mikuła J., Styś J. - Materiałoznawstwo instalacyjne. - Pol. Rzeszowska.. - 1979.

Bagieński J. - Materiałoznawstwo instalacyjne. - Pol. Poznańska, Poznań.. - 1985.

Sikora R. - Przetwórstwo tworzyw sztucznych. - PWN, Warszawa.. - 1982.

Gosztowicz L., Karaszkiewicz A. - Normalizacja uszczelnień i materiałów uszczelniających. - Wyd. Normalizacyjne, Warszawa.. - 1981.

Rudnik S. - Materiałoznawstwo. - PWN, Warszawa.. - 1978.

Gabryszewski T. - Instalacje wodociągowe i kanalizacyjne. - WNT, Warszawa.. - 1978.

Mazurkiewicz S. - Tworzywa niemetalowe. - Pol. Krakowska, Kraków.. - 1989.

Prowans S. - Materiałoznawstwo. - Warszawa.. - 1984.

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Kalda G., Shewelja W., Trytek A. - Laboratorium z materiałoznawstwa instalacyjnego. - . -

Bursa J. - Laboratorium przetwórstwa i stosowania tworzyw sztucznych. - Pol. Śląska, Gliwice.. - 1991.

Literatura do samodzielnego studiowania

Broniewski T. - Metody badań i ocena własności tworzyw sztucznych. - NOT, Warszawa.. - 1970.

Wasilewski Z. - Materiałoznawstwo dla monterów instalacji przemysłowej i sanitarnej. - Arkady, Warszawa.. - 1975.

Szlezyngier W. - Metody badań tworzyw polimerowych. - Pol. Rzeszowska.. - 1992.

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna właściwości fizyczne oraz mechaniczne materiałów stosowanych w inżynierii środowiska.Wykładzaliczenie cz. pisemna
potrafi dobrać materiały dla potrzeb inżynierii środowiska.ProjektObrona projektów

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna właściwości fizyczne oraz mechaniczne materiałów stosowanych w inżynierii środowiska.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Zna dokładne właściwości fizyczne oraz mechaniczne materiałów stosowanych w inżynierii środowiska oraz zna różnice w zastosowaniu tych materiałównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi narysować diagram żelazo-węgiel.
potrafi dobrać materiały dla potrzeb inżynierii środowiska.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi identyfikować cechy i właściwości materiałów stosowanych w inżynierii środowiska.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi wskazać techniki i technologie wytwarzania poszczególnych rodzajów materiałów oraz ich zastosowanie.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Galyna Kalda
Prowadzący grup: Galyna Kalda, Jakub Żywiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Galyna Kalda
Prowadzący grup: Galyna Kalda, Jakub Żywiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Galyna Kalda
Prowadzący grup: Galyna Kalda, Jakub Żywiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Galyna Kalda
Prowadzący grup: Galyna Kalda, Jakub Żywiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.