Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nanomateriały

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CC/MP-DUI>NM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Nanomateriały
Jednostka: Katedra Kompozytów Polimerowych
Grupy: Przedmioty 2 sem. - technologia chemiczna-inżynieria mat. polimerowych, st. II-go stopnia (po inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wykład dostarczy wiedzy ogólnej o nanomateriałach i nanotechnologii. Laboratorium dostarczy kilku praktycznych przykładów otrzymywania i testowania nanokompozytów.

Treści kształcenia

- Definicje, nanoskala, cele i założenia. Nanostruktury w przyrodzie. Projektowanie cząstek biomimetycznych przy użyciu strategii „bottom-up”.

- Chemia nanostruktur (chemiczna i elektrochemiczna synteza nanostruktur, efekty wymiarowe i wytwarzanie nanostruktur kwantowych, materiały porowate, samoorganizacja i warstwy LB).

- Nanomaszyny i nanourządzenia (urządzenia typu MEMS (micro-electro-mechanical systems) i NEMS (nano-electro-mechanical systems), sposoby wytwarzania, przełączniki molekularne). Nanostruktury w fotonice i w konwersji energii słonecznej.

- Metody badania nanostruktur. Zero, jedno i dwuwymiarowe nanomateriały i ich właściwości. Nanostruktury węglowe - synteza, struktura i właściwości. Materiały nanostrukturalne – prekursory naturalne. Nanokompozyty polimerowe – wytwarzanie i właściwości. Nanomateriały jako materiały inteligentne - zastosowanie w nauce, technice i ochronie środowiska. Wpływ struktury na właściwości mechaniczne.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Paweł Szewczyk - Nanotechnologie. Aspekty techniczne, środowiskowe i społeczne - Wyd. Politechniki Śląskiej. - 2011

R.W. Kelsal, I.W. Hamley, M. Geoghegan (redaktorzy) - Nanotechnologie - PWN Warszawa. - 2009

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Poznanie podstawowych cech wyróżniających nanotechnologię spośród innych działów technologiiwykładsprawdzian pisemny
Poznanie aktualnego stanu techniki w obszarze nanotechnologii w obszarach pokrewnych technologii chemicznejwykładsprawdzian pisemny
Posiada umiejętność wytworzenia i zbadania właściwości nanokompozytu polimerowegolaboratoriumobserwacja wykonawstwa, raport pisemny

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Poznanie podstawowych cech wyróżniających nanotechnologię spośród innych działów technologiinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi podać przykłady rozwiązań technicznych wykorzystujących nanomateriałynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi wskazać, jakie rozwiązania z wykorzystaniem nanomateriałów można zastosować w konkretnej technologii
Poznanie aktualnego stanu techniki w obszarze nanotechnologii w obszarach pokrewnych technologii chemicznejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna przykłady przemysłowych metod wytwarzania nanomateriałównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna nowoczesne technologie wytwarzania nanomateruiałów i/lub nanourządzeń
Posiada umiejętność wytworzenia i zbadania właściwości nanokompozytu polimerowegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi szczegółowo opisać metodę charakteryzowania nanomateriałównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna alternatywne metody charakteryzowania nanomateriałów i potrafi interpretować ich wyniki

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Oleksy, Rafał Oliwa
Prowadzący grup: Katarzyna Bulanda, Mariusz Oleksy, Rafał Oliwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Oleksy
Prowadzący grup: Katarzyna Bulanda, Mariusz Oleksy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Oleksy
Prowadzący grup: Katarzyna Bulanda, Mariusz Oleksy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Oleksy
Prowadzący grup: Katarzyna Bulanda, Mariusz Oleksy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Oleksy
Prowadzący grup: Katarzyna Bulanda, Mariusz Oleksy
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Oleksy
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)