Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia ogólna i nieorganiczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CC0-DI>ChemOiN1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chemia ogólna i nieorganiczna
Jednostka: Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Grupy: Przedmioty 1 sem. - technologia chemiczna st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 8.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Treści kształcenia

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma uporządkowaną wiedzę z chemii ogólnej i nieorganicznejwykładegzamin cz. pisemna
Posługuje się poprawnie chemiczną terminologią i nomenklaturą związków nieorganicznych. laboratorium, ćwiczenia rachunkowezaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. praktyczna
Potrafi wykonywać obliczenia chemiczne.ćwiczenia rachunkowezaliczenie cz. pisemna
Potrafi przeprowadzać eksperymenty chemiczne.laboratoriumzaliczenie cz. praktyczna
Potrafi interpretować wyniki obliczeń i wyciągać poprawne wnioski z eksperymentu chemicznegolaboratorium, ćwiczenia rachunkowezaliczenie cz. pisemna, zaliczenie cz. praktyczna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma uporządkowaną wiedzę z chemii ogólnej i nieorganicznejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi dokonywać interpretacji i opisu zjawisk w poszerzonym zakresie z chemii ogólnej i nieorganicznej nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi dokonywać analizy i syntezy informacji z chemii ogólnej i nieorganicznej oraz ją przetworzyć
Posługuje się poprawnie chemiczną terminologią i nomenklaturą związków nieorganicznych. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Umie stosować terminologię złożonych związków nieorganicznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Umie uzasadnić i wyjaśnić zastosowanie chemicznej terminologii i nomenklatury związków nieorganicznych.
Potrafi wykonywać obliczenia chemiczne.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi rozwiązać problem obliczeniowy oraz wyciągnąć poprawne wnioski nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Umie rozwiązać złożony problem obliczeniowy z chemii ogólnej i nieorganicznej
Potrafi przeprowadzać eksperymenty chemiczne.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi rozwiązać problem eksperymentalny oraz wyciągnąć poprawne wnioski nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Umie rozwiązać złożony problem eksperymentalny z chemii ogólnej i nieorganicznej
Potrafi interpretować wyniki obliczeń i wyciągać poprawne wnioski z eksperymentu chemicznegonie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi rozwiązać problem obliczeniowy i eksperymentalny oraz wyciągnąć poprawne wnioski nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Umie rozwiązać złożony problem obliczeniowy i eksperymentalny z chemii ogólnej i nieorganicznej

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Kalembkiewicz
Prowadzący grup: Jan Kalembkiewicz, Bogdan Papciak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Kalembkiewicz
Prowadzący grup: Jan Kalembkiewicz, Bogdan Papciak, Eleonora Sočo
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Kalembkiewicz
Prowadzący grup: Jan Kalembkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Kalembkiewicz
Prowadzący grup: Jan Kalembkiewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Papciak
Prowadzący grup: Bogdan Papciak, Elżbieta Woźnicka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 45 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bogdan Papciak
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)