Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Materiały ceramiczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CC0-DI>MC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Materiały ceramiczne
Jednostka: Katedra Technologii i Materiałoznawstwa Chemicznego
Grupy: Przedmioty 4 sem. - technologia chemiczna st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Student uzyskuje wiedzę na temat właściwośći materiałów ceramicznych

Treści kształcenia

- Definicja i przeznaczenie materiałów ceramicznych, podział materiałów ceramicznych. Wytwarzanie materiałów ceramicznych: przygotowanie surowców, formowanie, spiekanie, obróka końcowa. Materiały ceramiki tradycyjnej na przykładzie tworzywa porcelanowego. Materiały z ceramiki specjalnej: tlenki, węgliki i azotki jako tworzywa konstrukcyjne. Ceramiczne materiały porowate. Kompozyty ceramiczne. Kompozyty ceramiczno-metaliczne. Zastosowanie tworzyw ceramicznych w technice i medycynie.

- Cwiczenia laboratoryjne:

- Analiza ziarnowa proszków ceramicznych,

- oznaczanie nasiąkliwości, gęstośći pozornej oraz porowatości całkowitej i otwartej materiałów ceramicznych,

- formowanie materiałów ceramicznych metodą prasowania

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Pampuch R. - Współczesne materiały ceramiczne - Uczelniane Wydawnictwa Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków. - 2005

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Pampuch R. - Współczesne materiały ceramiczne - Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne AGH, Kraków. - 2005

Literatura do samodzielnego studiowania

Ashby M., Jones D. - Materaiały Inżynierskie - PWN Warszawa. - 1999

Literatura uzupełniająca

Oczoś K.E. - Kształtowanie ceramicznych materiałów technicznych - OWPRz, Rzeszów. - 1996

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma ogólną wiedzę na temat głównych produktów przemysłu ceramicznego i metod ich otrzymywania: ceramika glinokrzemianowa, tworzywa tlenkowe (Al2O3, ZrO2), tworzywa nietlenowe (SiC, Si3N4). Zna proces technologiczny ww. materiałów ceramicznychwykładkolokwium
Zna podstawowe techniki laboratoryjne w charakteryzowaniu właściwości materiałów ceramicznychlaboratoriumraport pisemny, kolokwium
Potrafi przeprowadzać eksperymenty związane z podstawową charakterystyką surowców i materiałów ceramicznych, wykonywać obliczenia, interpretować otrzymane wyniki i wyciągać poprawne wnioskilaboratoriumraport pisemny
Potrafi pracować w zespole przeprowadzając charakterystykę wybranych materiałów ceramicznychlaboratoriumobserwacja wykonawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma ogólną wiedzę na temat głównych produktów przemysłu ceramicznego i metod ich otrzymywania: ceramika glinokrzemianowa, tworzywa tlenkowe (Al2O3, ZrO2), tworzywa nietlenowe (SiC, Si3N4). Zna proces technologiczny ww. materiałów ceramicznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Ma ogólną wiedzę na temat właściwości mechanicznych i chemicznych materiałów ceramicznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi dokonać doboru materiału ceramicznego do określonych zastosowań pod względem prognozowanego kryterium pracy i ekonomicznym.
Zna podstawowe techniki laboratoryjne w charakteryzowaniu właściwości materiałów ceramicznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potafii uzasadnić dobór techniki pomiarowej do realizacji określonego zadania nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna zaawansowane techniki charakteryzowania właściwości surowców i materiałów ceramicznych
Potrafi przeprowadzać eksperymenty związane z podstawową charakterystyką surowców i materiałów ceramicznych, wykonywać obliczenia, interpretować otrzymane wyniki i wyciągać poprawne wnioskinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potafi dobrać sprzęt laboratoryjny do realizacji określonego zadania , a także wyliczyć błąd pomiarunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi przeprowadzić analizę statystyczną uzyskanych wyników
Potrafi pracować w zespole przeprowadzając charakterystykę wybranych materiałów ceramicznychCechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Potoczek
Prowadzący grup: Marek Potoczek, Elwira Sura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Potoczek
Prowadzący grup: Marek Potoczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Potoczek
Prowadzący grup: Marek Potoczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Potoczek
Prowadzący grup: Marek Potoczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Potoczek
Prowadzący grup: Marek Potoczek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-3 (2022-08-19)