Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CH0-DI>PHumEt
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Etyka
Jednostka: Katedra Nauk Humanistycznych i Społecznych
Grupy: Przedmioty 1 sem. - biotechnologia st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Zagadnienia wchodzą w zakres etyki ogólnej.

Treści kształcenia

- Zajęcia wprowadzające prezentacja karty przedmiotu, stawianych wymagań i formy zaliczenia. Czym jest etyka, najważniejsze pytania etyki.

- Etyka w starożytnej Grecji.

- Etyka prawa naturalnego, naturalizm nowożytnej etyki.

- Narodziny etyki autonomicznej.

- Podstawy współczesnej etyki wartości i personalizmu.

- Istotne zagadnienia metaetyczne przedmiot, metoda, cel, źródła etyki. Etyka a inne nauki.

- Współczesne teorie w etyce normatywnej.Teoretyczna struktura etyki.

- Teoria aktów ludzkich podstawowe pojęcia z ogólnej teorii aktów ludzkich.

- Przeszkody ograniczające dobrowolność aktów ludzkich.

- Podstawowe zagadnienia moralnej specyfikacji aktu ludzkiego, wartościowanie ludzkiego aktu prostego i złożonego.

- Etyka w pracy inżyniera biotechnologii.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

A. MacIntyre - Krótka historia etyki - wyd. 3, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa. - 2002.

T. Ślipko - Zarys etyki ogólnej - wyd. 4, WAM, Kraków. - 2004.

Literatura uzupełniająca

J. Hołówka - Etyka w działaniu - Prószyński i S-ka, Warszawa. - 2002.

F. Ricken - Etyka ogólna - "Antyk", Kęty. - 2001.

T. Styczeń i J. Merecki - ABC etyki - Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin. - 2005.

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma podstawową wiedzę z zakresu historii etyki, umie dokonać charakterystyki głównych systemów etycznych. Zna istotne zagadnienia metaetyczne oraz współczesne metaetyczne teorie. Ma podstawową wiedzę z zakresu etycznej teorii aktów ludzkich.wykładtest pisemny
Właściwie posługuje się kategoriami etyki ogólnej, umie dokonać etycznej oceny aktu ludzkiego w działaniu biotechnologicznym.wykład problemowytest pisemny

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma podstawową wiedzę z zakresu historii etyki, umie dokonać charakterystyki głównych systemów etycznych. Zna istotne zagadnienia metaetyczne oraz współczesne metaetyczne teorie. Ma podstawową wiedzę z zakresu etycznej teorii aktów ludzkich.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi wyjaśnić problem wielości etyk oraz źródła powinności moralnej w poszczególnych systemach etycznych. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Posiada całościowy obraz istotnych zagadnień etyki normatywnej. Umie te zagadnienia uporządkować. Rozróżnia etyczną ocenę działania i jej uzasadnienie w poszczególnych systemach normatywnych.
Właściwie posługuje się kategoriami etyki ogólnej, umie dokonać etycznej oceny aktu ludzkiego w działaniu biotechnologicznym.Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24"

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: (brak danych)
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Z
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)