Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System UwierzytelnianiaNie pamiętam hasła | Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Materiały inżynierskie

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: CP0-DI>MatInż Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Materiały inżynierskie
Jednostka: Katedra Kompozytów Polimerowych
Grupy: Przedmioty 5 sem. - inż.chem. i proc.-inż.prod. i proc.proekologicznych, st. I-go stopnia (inż.)
Przedmioty 5 sem. - inż.chem. i proc.-przetwórstwo tworzyw polimerowych, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Uzyskanie przez studentów wiedzy dotyczącej elementów nauki o materiałach i inżynierii materiałowej.

Treści kształcenia

- Wprowadzenie do nauki o materiałach

- Elementy krystalografii

- Materiały metaliczne

- Materiały ceramiczne

- Materiały polimerowe

- Kompozyty, właściwości użytkowe kompozytów

- Moduł sprężystości

- Granica plastyczności, wytrzymałość na rozciąganie, twardość i ciągliwość

- Nagłe pękanie, wiązkość i zmęczenie materiałów

- Odkształcenie i pękanie w wyniku pełzania

- Utlenienie i korozja

- Tarcie i ścieranie wywołane tarciem

- Dobór materiałów

- Określenie właściwości wytrzymałościowych kompozytów włóknistych (1) i metalowych (2) przy statycznym rozciąganiu.

Otrzymywanie wyrobów z tworzyw sztucznych metodą odlewania i oznaczenie właściwości gotowych produktów.

Analiza ziarnowa proszków.

Oznaczanie porowatości otwartej, gęstości pozornej i nasiąkliwości wodnej materiałów ceramicznych.

Oznaczenie właściwości reologicznych kompozycji polimerowych.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

M. F. Ashby, D.R.H. Jones - Materiały inżynierskie. Właściwości i zastosowania - WNT Warszawa . - 1993

M. Blicharski - Wstęp do inżynierii materiałowej - WNT Warszawa . - 1998

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

M. F. Ashby, D.R.H. Jones - Materiały inżynierskie. Właściwości i zastosowania - WNT Warszawa . - 1993

M. Blicharski - Wstęp do inżynierii materiałowej - WNT Warszawa . - 1998

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada wiedzę w zakresie stosowanych surowców i  produktów w procesach technologicznych stosowanych w przemyśle chemicznym.wykład, laboratoriumegzamin cz. pisemna, kolokwium
Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych problemów inżynierskich związanych z procesami inżynierii i technologii chemicznej.wykład, laboratoriumegzamin cz. pisemna, kolokwium
Potrafi wykonywać w ograniczonym zakresie eksperymenty z zakresu technologii chemicznej oraz przeprowadzać za pomocą prostych programów komputerowych obliczenia i symulacje procesów chemicznych.wykład, laboratoriumegzamin cz. pisemna, kolokwium

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada wiedzę w zakresie stosowanych surowców i  produktów w procesach technologicznych stosowanych w przemyśle chemicznym.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna czynniki powodujące zmianę ich właściwości.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna metody modyfikacji i poprawy właściowści surowców i uzyskiwanych z nich produktów.
Zna podstawowe metody, techniki, narzędzia i materiały stosowane przy rozwiązywaniu prostych problemów inżynierskich związanych z procesami inżynierii i technologii chemicznej.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wskazać metody do określenia wybranych właściwości różnych materiałów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również wie, jak prawidłowo zinterpretować uzyskane wyniki.
Potrafi wykonywać w ograniczonym zakresie eksperymenty z zakresu technologii chemicznej oraz przeprowadzać za pomocą prostych programów komputerowych obliczenia i symulacje procesów chemicznych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wykorzystać oprogramowanie do zoptymalizowania warunków procesu.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi wykorzystać oprogramowanie do analizy i interpretacji uzyskanych wyników.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Oliwa
Prowadzący grup: Dorota Głowacz-Czerwonka, Rafał Oliwa, Paulina Ostyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Oliwa
Prowadzący grup: Dorota Głowacz-Czerwonka, Rafał Oliwa, Paulina Ostyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Oliwa
Prowadzący grup: Dorota Głowacz-Czerwonka, Rafał Oliwa, Paulina Ostyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (w trakcie)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Rafał Oliwa
Prowadzący grup: Dariusz Krajewski, Rafał Oliwa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.