Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody matematyczne automatyki i robotyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EA/P-DU>MMAiR
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody matematyczne automatyki i robotyki
Jednostka: Katedra Informatyki i Automatyki
Grupy: Przedmioty 1 sem. - automatyka i robotyka, st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł jest prowadzony na pierwszym semestrze studiów magisterskich na kierunku "automatyka i robotyka".

Treści kształcenia

- Opis wielowymiarowych układów liniowych w przestrzeni stanu:

macierz transmitancji; sprzężenia skrośne, problem odprzęgania, regulator odprzęgający.

- Liniowy regulator stanu: struktura podstawowa, obserwator, akcja całkująca, projektowanie i symulacja wielowymiarowych układów regulacji.

- Analiza i synteza dynamicznych układów nieliniowych: metody Lapunowa, przestrzeń i płaszczyzna fazowa, punkty równowagi, atraktory, symulacja komputerowa układów nieliniowych.

- Metody optymalizacji dynamicznej: zasada maksimum Pontriagina, programowanie dynamiczne Bellmana, serwomechanizm czasooptymalny, numeryczne wyznaczanie sterowań optymalnych.

- Optymalizacja w identyfikacji obiektów i analizie danych: regularyzcja i metoda LASSO, metoda RANSAC, nowoczesne algorytmy uczenia głębokiego.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Wysocki M. - Sterowanie wielowymiarowe - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2004

Górecki H. - Optymalizacja i sterowanie systemów dynamicznych - Wydawnictwo AGH. - 2006

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

jak wyżej - - . -

Literatura do samodzielnego studiowania

Canudas de Wit C., Siciliano B., Bastin G. - Theory of Robot Control - Springer Verlag, Berlin. - 1997

Kaczorek T. - Macierze w automatyce i elektrotechnice - WNT. - 1984

Literatura uzupełniająca

- Dokumentacja oprogramowania Matlab/Simulink - https://matlab.prz.edu.pl. -

Publikacje naukowe

K. Sidor; M. Wysocki - Recognition of Human Activities Using Depth Maps and the Viewpoint Feature Histogram Descriptor - . - 2020

M. Wysocki - Zaawansowane systemy informatyczne: studia wybranych przypadków - OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. - 2020

T. Kapuściński; M. Wysocki - Recognition of Signed Expressions in an Experimental System Supporting Deaf Clients in the City Office - . - 2020

T. Kapuściński; D. Warchoł; M. Wysocki - Recognition of Fingerspelling Sequences in Polish Sign Language Using Point Clouds Obtained from Depth Images - . - 2019

T. Kapuściński; J. Marnik; M. Oszust; D. Warchoł; M. Wysocki - Układ wspomagający komunikowanie się osób głuchoniemych z osobami słyszącymi i sposób wspierania takiego komunikowania się - . - 2019

P. Cieciński; T. Kapuściński; G. Kopecki; M. Oszust; J. Pieniążek; T. Rogalski; P. Rzucidło; D. Warchoł; M. Wysocki - A vision-based method for supporting autonomous aircraft landing - . - 2018

T. Kapuściński; J. Marnik; M. Oszust; D. Warchoł; M. Wysocki - Komercjalizacja wyników badań naukowych na przykładach wizyjnych systemów SyKoMi i BlinkMouse wspomagających osoby niepełnosprawne - WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KRAKOWIE. - 2018

T. Kapuściński; J. Marnik; M. Oszust; D. Warchoł; M. Wysocki - System informatyczny wspierający komunikację w języku migowym w instytucjach użyteczności publicznej - . - 2017

A. Bożek; M. Wysocki - Off-line and dynamic production scheduling – a comparative case study - KOMITET INŻYNIERII PRODUKCJI PAN ORAZ POLSKIE TOWARZYSTWO ZARZĄDZANIA PRODUKCJĄ. - 2016

D. Warchoł; M. Wysocki - Recognition of Hand Postures Based on a Point Cloud Descriptor and a Feature of Extended Fingers - PRZEMYSŁOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIARÓW, WARSZAWA. - 2016

T. Kapuściński; J. Marnik; M. Oszust; D. Warchoł; M. Wysocki - Układ wspomagający komunikowanie się osób głuchoniemych z osobami słyszącymi i sposób wspierania takiego komunikowania się - . - 2016

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Potrafi projektować i badać symulacyjnie wielowymiarowe, liniowe układy regulacji wykorzystując podstawowe metody analizy i syntezy systemów dynamicznych opisanych w przestrzeni stanuwykład, ćwiczenia rachunkowesprawdzian pisemny, egzamin cz. pisemna
Zna podstawy matematyczne metod analizy i syntezy dynamicznych układów nieliniowychwykład, ćwiczenia rachunkowesprawdzian pisemny, egzamin cz. pisemna
Umie przedstawić i zastosować w prostych zadaniach wybrane metody optymalizacji dynamicznej, w szczególności zasadę maksimum Pontriagina i programowanie dynamiczne Bellmanawykład, ćwiczenia rachunkowesprawdzian pisemny, egzamin cz. pisemna
Zna i potrafi przedstawić na przykładach zastosowanie wybranych metod optymalizacji w identyfikacji obiektów i analizie danychwykład, ćwiczenia rachunkowesprawdzian pisemny, egzamin cz. pisemna

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Wysocki
Prowadzący grup: Andrzej Bożek, Marian Wysocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Wysocki
Prowadzący grup: Andrzej Bożek, Marian Wysocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Bożek, Marian Wysocki
Prowadzący grup: Andrzej Bożek, Marian Wysocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Wysocki
Prowadzący grup: Andrzej Bożek, Marian Wysocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marian Wysocki
Prowadzący grup: Andrzej Bożek, Marian Wysocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Bożek, Marian Wysocki
Prowadzący grup: Andrzej Bożek, Marian Wysocki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)