Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Projekt

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EA/P-DU>P1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Projekt
Jednostka: Katedra Informatyki i Automatyki
Grupy: Przedmioty 1 sem. - automatyka i robotyka, st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł jest prowadzony na pierwszym semestrze studiów magisterskich na kierunku "automatyka i robotyka".

Treści kształcenia

- Wprowadzenie do zajęć projektowych: prezentacja dostępnego wyposażenia, warunki bezpieczeństwa, obowiązki studentów i zasady oceny, wybór tematów projektowych, opracowanie planu projektu.

- Gromadzenie materiałów i konsultowanie z prowadzącym założeń projektowych oraz informacji specjalistycznych dotyczących przyjętego tematu projektu, takich jak programowanie HMI, zasada działania i wykorzystanie czujników, zastosowanie sieci przemysłowych, wykorzystanie protokołów komunikacyjnych, struktury kinematyczne manipulatorów, układy pneumatyki itp.

- Schematy elektryczne: symbole, zasady projektowania, projektowanie szaf sterowniczych, normy, przygotowanie dokumentacji.

- Zaawansowane programowanie PLC: programowanie w językach ST, LD, FBD, funkcje, struktury, analogowe wejścia i wyjścia, logowanie danych, podział projektu na programy i podprogramy, komunikacja z urządzeniami wykonawczymi, odczytywanie sygnałów z sensorów.

- Programowanie robotów przemysłowych: bezpieczna praca z robotem tradycyjnym i kolaboracyjnym, sterowanie za pomocą teach-pendant, aplikacje typu pick&place, sortowanie, rozpoznawanie obrazu, detekcja kolizji.

- Przygotowanie dokumentacji projektowej, prezentacja wyników projektów.

- Wprowadzenie do zajęć projektowych: prezentacja dostępnego wyposażenia, warunki bezpieczeństwa, obowiązki studentów i zasady oceny, wybór tematów projektowych, opracowanie planu projektu.

- Gromadzenie materiałów i konsultowanie z prowadzącym założeń projektowych oraz informacji specjalistycznych dotyczących przyjętego tematu projektu, takich jak programowanie HMI, zasada działania i wykorzystanie czujników, zastosowanie sieci przemysłowych, wykorzystanie protokołów komunikacyjnych, struktury kinematyczne manipulatorów, układy pneumatyki itp.

- Schematy elektryczne: symbole, zasady projektowania, projektowanie szaf sterowniczych, normy, przygotowanie dokumentacji.

- Zaawansowane programowanie PLC: programowanie w językach ST, LD, FBD, funkcje, struktury, analogowe wejścia i wyjścia, logowanie danych, podział projektu na programy i podprogramy, komunikacja z urządzeniami wykonawczymi, odczytywanie sygnałów z sensorów.

- Programowanie robotów przemysłowych: bezpieczna praca z robotem tradycyjnym i kolaboracyjnym, sterowanie za pomocą teach-pendant, aplikacje typu pick&place, sortowanie, rozpoznawanie obrazu, detekcja kolizji.

- Przygotowanie dokumentacji projektowej, prezentacja wyników projektów.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

- Dokumentacje techniczne wykorzystywanego sprzętu i oprogramowania - . -

Literatura do samodzielnego studiowania

Ireneusz Dominik - Tworzenie dokumentacji technicznej w programie EPLAN - przykłady praktyczne - Delta J. A. Jagła. - 2012

Janusz Kwaśniewski - Sterowniki PLC w praktyce inżynierskiej - BTC. - 2008

Bengio Yoshua, Courville Aaron, Goodfellow Ian - Deep Learning - PWN. - 2018

Literatura uzupełniająca

- Vibration training quick reference - glossary diagnostic guide useful charts and tables - Mobius Institute. - 2005

- Dokumentacja oprogramowania Matlab/Simulink - https://www.mathworks.com/help/. -

- Dokumentacja oprogramowania i sprzętu Beckhoff - https://www.beckhoff.pl. -

- Dokumentacja oprogramowania i sprzętu Mitsubishi Electric - http://pl.mitsubishielectric.com/pl/index.page. -

- Dokumentacja oprogramowania i sprzętu Siemens - https://www.automatyka.siemens.pl. -

Publikacje naukowe

G. Piecuch - Rotation Speed Detection of a CNC Spindle Based on Ultrasonic Signal - Springer. - 2020

G. Piecuch; S. Prucnal; T. Żabiński; R. Żyła - Milling process diagnosis using computational intelligence methods - . - 2019

M. Madera ; G. Piecuch; T. Żabiński - Diagnostics of welding process based on thermovision images using convolutional neural network - . - 2019

G. Piecuch - Strategie utrzymania ruchu w zakładach produkcyjnych - MŁODZI NAUKOWCY. - 2018

G. Piecuch - Uniwersalne narzędzie diagnostyczne do detekcji niewyważenia wrzeciona CNC - MŁODZI NAUKOWCY. - 2018

G. Piecuch; T. Żabiński - Implementation of Computational Intelligence Methods for CNC Machine Spindle Imbalance Prediction - SPRINGER INTERNATIONAL PUBLISHING AG. - 2018

D. Ożóg; G. Piecuch - Metody pomiaru promieniowania słonecznego i natężenia oświetlenia za pomocą czujników elektronicznych - MŁODZI NAUKOWCY. - 2017

D. Ożóg; G. Piecuch - Pomiar irradiancji promieniowania słonecznego za pomocą mobilnego pyranometru - MŁODZI NAUKOWCY. - 2017

G. Piecuch - Wrzeciono CNC małej mocy jako obiekt badawczy dla metod CI na przykładzie detekcji prędkości - . - 2017

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Planuje realizację projektu inżynierskiego uwzględniając dostępne zasoby sprzętowe i dokonując realistycznej oceny własnych kompetencji.projekt zespołowyprezentacja projektu, sprawozdanie z projektu, obserwacja wykonawstwa
Potrafi przedstawiać częściowe i końcowe wyniki projektu za pomocą opisów sprawozdawczych i prezentacji ustnych.projekt zespołowyprezentacja projektu, sprawozdanie z projektu, obserwacja wykonawstwa
Zna typowe urządzenia automatyki i robotyki przemysłowej i potrafi wskazać ich zastosowanie.projekt zespołowyprezentacja projektu, sprawozdanie z projektu, obserwacja wykonawstwa
Zna podstawy projektowania instalacji przemysłowych i łączenia urządzeń automatyki, potrafi analizować schematy elektryczne systemów automatyki.projekt zespołowyprezentacja projektu, sprawozdanie z projektu, obserwacja wykonawstwa
Zna i stosuje podstawowe narzędzia programistyczne właściwe dla automatyki przemysłowej, w szczególności programuje urządzenia PLC w językach zgodnych z normą IEC 61131-3.projekt zespołowyprezentacja projektu, sprawozdanie z projektu, obserwacja wykonawstwa
Zna podstawy programowania robotów przemysłowych, w tym kinematykę prostą i odwrotną, posługuje się różnymi układami odniesienia i ręcznie steruje robotem za pomocą kontrolera.projekt zespołowyprezentacja projektu, sprawozdanie z projektu, obserwacja wykonawstwa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Piecuch
Prowadzący grup: Andrzej Bożek, Grzegorz Piecuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Piecuch
Prowadzący grup: Grzegorz Piecuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Piecuch
Prowadzący grup: Grzegorz Piecuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Piecuch
Prowadzący grup: Grzegorz Piecuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Piecuch
Prowadzący grup: Grzegorz Piecuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Projekt, 75 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Piecuch
Prowadzący grup: Grzegorz Piecuch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)