Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologie wytwarzania w systemach produkcyjnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EA/P-DU>TWSP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologie wytwarzania w systemach produkcyjnych
Jednostka: Katedra Informatyki i Automatyki
Grupy: Przedmioty 1 sem. - automatyka i robotyka, st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł obejmuje zagadnienia dotyczące doboru technologii wytwarzania względem wymagań konstrukcyjnych, jakościowych oraz uwarunkowań ekonomiczno-rynkowych.

Poznanie trendów rozwojowych w obszarze:

– zintegrowanych systemów wytwarzania,

– automatyzacji i robotyzacji produkcji,

– sterowania,

– produkcji odchudzonej,

– systemów wirtualnych i technologii IT,

– współczesnych metod badawczych.

Treści kształcenia

- Ogólne zasady opracowania technologii w aspekcie zasad BHP i wymagań konstrukcyjno-jakościowych przy zachowaniu ekonomii wytwarzania.

- Obróbka mechaniczna ze szczególnym uwzględnieniem aspektów automatyzacji procesu skrawania oraz zbierania danych z maszyn

- Metody łączenia, ich zalety i ograniczenia, typy spoin, wady połączeń, metody popraw, kontrola procesu. Aspekt robotyzacji w technologiach spajania.

- Materiały stosowane na elementy konstrukcyjne ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu lotniczego. Obróbka cieplna jako proces nadający specjalne właściwości. Aspekt automatycznej kontroli procesu i możliwości robotyzacji w obszarze obróbki cieplnej.

- Proces natryskiwania cieplnego, rodzaje powłok i materiały stosowane w procesie, przykłady zastosowania w przemyśle. Aspekt robotyzacji procesu

- Obróbka niekonwencjonalna – wybrane aspekty procesów obróbki laserowej, elektroiskrowej i elektrochemicznej. Typowe zastosowania, rodzaje wykorzystywanych obrabiarek oraz zagadnienia technologiczno - jakościowe

- Kontrola wizualna. Klasyczne metody pomiarowe. Nowoczesne technologie pomiarowe

- Ocena ryzyka w procesie technologicznym PFMEA.

Metody rozwiązywania problemów technologicznych

Statystyczna kontrola procesu.

- Przegląd technologii przyrostowych z tworzyw sztucznych (FDM, Polyjet, SLS, SLA). Przegląd technologii przyrostowych ze stopów metali (SLM, DMLS, MLS, EBM, LDW&M). Analiza kosztów druku 3D. Przykłady zastosowania w przemyśle.

- Stabilność urządzeń kontra stabilność procesu - aspekty diagnostyki maszyn

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Dobrzański L.A - Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe. Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo - WNT, Warszawa. - 2006

Kosmol J - Automatyzacja obrabiarek i obróbki skrawaniem - WNT. - 2000

Kazimierz Szatkowski, - Nowoczesne zarządzanie produkcją : ujęcie procesowe - Wydaw. Nauk. PWN, Warszawa. - 2014

Jemielniak K. - Obróbka skrawaniem - OWPW Warszawa. - 2004

Tasak E. - Metalurgia spawania - Wyd. JAK, Kraków. - 2008

Jakubiec W., Malinowski J. - Metrologia wielkości geometrycznych - WNT, Warszawa. - 2004

Joanna Ejdys, Urszula Kobylińska, Agata Lulewicz - Zintegrowane systemy zarządzania jakością, środowiskiem i bezpieczeństwem pracy : teoria i praktyka - Białystok, Wydaw.Politech.Białost.. - 2006

Literatura do samodzielnego studiowania

Adamczak S., Makieła W. - Podstawy metrologii i inżynierii jakości dla mechaników - WNT, Warszawa. - 2010

Mieczysław Feld - Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn - WNT Warszawa. - 2009

Łunarski J. - Systemy jakości, normalizacji i akredytacji w zarządzaniu organizacjami - OW PRz, Rzeszów. - 2009

Lewińska Romicka A. - Badania nieniszczące. Podstawy defektoskopii - WNT, Warszawa. - 2001

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada wiedzę dotyczącą doboru technologii względem wymagań konstrukcyjno-jakościowychwykładkolokwium
Posiada wiedzę na temat organizacji produkcji, oceny ryzyka i metodach statystycznej kontroli procesuwykładkolokwium
Posiada podstawową wiedzę o procesach wytwarzania począwszy od obróbki skrawaniem, poprzez procesy specjalne oraz pomiary wykonanych ch-kwykładkolokwium
Posiada wiedzę o trendach rozwojowych w obszarze technologii wytwarzaniawykładkolokwium

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Irena Dul, Robert Fularski, Grzegorz Furgał, Kamil Mazur, Paweł Sosnowy, Daniel Szczepański, Mariusz Szwagiel, Andrzej Trzyna, Marcin Zawadzki
Prowadzący grup: Irena Dul, Robert Fularski, Grzegorz Furgał, Kamil Mazur, Paweł Sosnowy, Daniel Szczepański, Mariusz Szwagiel, Andrzej Trzyna, Marcin Zawadzki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Sęp
Prowadzący grup: Jarosław Sęp
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Sęp
Prowadzący grup: Jarosław Sęp
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Sęp
Prowadzący grup: Jarosław Sęp
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Sęp
Prowadzący grup: Jarosław Sęp
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jarosław Sęp
Prowadzący grup: Jarosław Sęp
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)