Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Automatyka i regulacja automatyczna II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EE0-DI>ARA2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Automatyka i regulacja automatyczna II
Jednostka: Katedra Informatyki i Automatyki
Grupy: Przedmioty 4 sem. - elektrotechnika st. I-go stopnia inż.
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 5.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł jest prowadzony na 4 semestrze studiów inżynierskich na kierunku Elektrotechnika

Treści kształcenia

- Układ automatycznej regulacji - pojęcia podstawowe, regulator typu PID, urządzenia automatyki, aktualne trendy rozwojowe

- Modelowanie typowych obiektów regulacji za pomocą metodologii Maxwella, wprowadzenie do modelowania w pakiecie Simulink

- Praktyczna identyfikacja typowych obiektów regulacji

- Dynamika, stabilność i dokładność układów automatycznej regulacji

- Dynamika liniowego układu II-go rzędu, elementarne przykłady doboru parametrów liniowych układów II-go rzędu

- Dobór "bezpiecznych nastaw" regulatorów PID dla typowych obiektów regulacji, przykłady wyprowadzenia wzorów, metoda "tabelaryczna", studium przypadku

- Dobór nastaw elementarnych regulatorów typu PID dla typowych obiektów metodą "linii pierwiastkowych"

- Dobór nastaw elementarnych regulatorów typu PID dla typowych obiektów metodą "częstotliwościową"

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

L. Trybus - Teoria sterowania - Oficyna Wyd. PRz. - 2005

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

jak wyżej - - . -

T. Żabiński, A. Bożek - Wprowadzenia do ćwiczeń laboratoryjnych - Materiały pomocnicze. -

L. Trybus, T. Żabiński - Teoria sterowania - zbiór zadań - Oficyna Wyd. PRz. - 2009

Literatura do samodzielnego studiowania

R. Dorf, R. Bishop - Modern control systems - Prentice Hall. - 2001

G. F. Franklin, J.D. Powell, A. Emami-Naeini - Feedback Control of Dynamic Systems, 6 edycja - Prentice-Hall. - 2010

Literatura uzupełniająca

R. Gessing - Podstawy automatyki - Wydawnictwo Politechniki Śląskiej . - 2001

J. Mazurek - Podstawy Automatyki - Oficyna Wyd. Pol. Warszawskiej. - 2002

T. Kaczorek, A. Dzieliński, W. Dąbrowski, R. Łopatka - Podstawy teorii sterowania - WNT. - 2005

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Wyjaśnia podstawowe pojęcia, metody, narzędzia oraz omawia typowe urządzenia stosowane w automatyce i układach regulacji automatycznejwykład interaktywny, ćwiczenia problemowe, laboratorium problemoweegzamin cz. praktyczna, zaliczenie część pisemna
Omawia aktualne trendy rozwojowe w automatyce i regulacji automatycznejwykład interaktywny, laboratorium problemowezaliczenie cz. pisemna
Planuje i przeprowadza eksperymenty identyfikacyjne oraz dobiera modele w postaci transmitancji Laplace'a dla typowych obiektów regulacji wykład problemowy,ćwiczenia problemowe,laboratorium problemoweegzamin cz. praktyczna, obserwacja wykonawstwa, sprawdzian pisemny
Dobiera typ regulatora PID oraz wyznacza jego nastawy dla typowych zadań sterowania i za pomocą dostępnych wzorów wykład problemowy, ćwiczenia problemowe, laboratorium problemoweegzamin cz. praktyczna, zaliczenie cz. pisemna, obserwacja wykonawstwa
Realizuje prosty układ regulacji i analizuje poprawność jego działania dla typowych obiektów i zadań regulacji wykład problemowy, ćwiczenia problemowe, laboratorium problemoweegzamin cz. praktyczna, zaliczenie cz. pisemna, obserwacja wykonawstwa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Żabiński
Prowadzący grup: Michał Markiewicz, Grzegorz Piecuch, Tomasz Żabiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Żabiński
Prowadzący grup: Marcin Hubacz, Michał Markiewicz, Tomasz Żabiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Żabiński
Prowadzący grup: Marcin Hubacz, Michał Markiewicz, Tomasz Żabiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Żabiński
Prowadzący grup: Marcin Hubacz, Michał Markiewicz, Tomasz Żabiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Żabiński
Prowadzący grup: Marcin Hubacz, Michał Markiewicz, Tomasz Żabiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-27 - 2025-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Żabiński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)