Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System UwierzytelnianiaNie pamiętam hasła | Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizyka II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EE0-DI>Fiz2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka II
Jednostka: Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej
Grupy: Przedmioty 2 sem. - elektrotechnika st. I-go stopnia inż.
Punkty ECTS i inne: 4.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Treści kształcenia

- PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE - Przegląd widma fal elektromagnetycznych, czułość oka, ciśnienie promieniowania. Emisja wymuszona promieniowania – laser. Źródło promieniowania synchrotronowego.

- ODDZIAŁYWANIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO Z MATERIĄ - Efekt fotoelektryczny. Efekt Comptona.

- ELEMENTY MECHANIKI KWANTOWEJ - Dualizm korpuskularno-falowy promieniowania elektromagnetycznego. Postulat de Broglie'a – fale materii. Właściwości fal materii. Doświadczalne potwierdzenie postulatu de Broglie'a – doświadczenie Davissona-Germera.

Skaningowy mikroskop tunelowy (STM).

- Nadprzewodnictwo. Nadprzewodniki I i II rodzaju.

- Rachunek niepewności

- Wyznaczanie prędkości lotu pocisku za pomocą wahadła balistycznego

- Wyznaczanie przyspieszenia ziemskiego za pomocą wahadła rewersyjnego

- Badanie ruchu tłumionego

- Pomiar lepkości cieczy metodą Stokesa

- Pomiar momentu bezwładności koła Maxwella

- Sprawdzanie II zasady dynamiki Newtona dla ruchu obrotowego brył

- Wyznaczanie częstotliwości drgań widełek stroikowych metodą pomiaru częstości dudnienia

- Wyznaczanie długości oraz częstotliwości fali akustycznej

- Badanie parametrów fali głosowej metodą rezonansu w rurze otwartej

- Badanie centralnych zderzeń sprężystych i niesprężystych

- Wyznaczanie współczynnika tarcia tocznego

- Badanie rozkładu niepewności pomiarowych w pomiarach okresu wahań wahadła

- Badanie anharmoniczności wahadła fizycznego

- Wyznaczanie momentów bezwładności brył sztywnych za pomocą wahadła skrętnego

- Wyznaczanie kształtu powierzchni ekwipotencjalnych pola elektrostatycznego

- Wyznaczanie pojemności kondensatora i stałej czasowej obwodu z krzywej rozładowania kondensatora

- Wyznaczanie temperaturowego współczynnika rezystancji metali

- Cechowanie termopary

- Sprawdzanie praw elektrolizy Faraday’a

- Wyznaczanie indukcyjności cewki i pojemności kondensatora w obwodzie prądu zmiennego

- Wyznaczanie energii aktywacji przewodnictwa materiałów półprzewodnikowych

- Charakterystyki diody półprzewodnikowej

- Zdejmowanie charakterystyk tranzystora

- Badanie pola magnetycznego solenoidu

- Wyznaczanie ładunku właściwego e/m elektronu

- Wyznaczanie ładunku właściwego e/m elektronu

- Pomiar prędkości wyjściowej elektronów metodą napięcia hamującego

- Wyznaczanie zależności przenikalności elektrycznej od temperatury dla kryształów ferroelektrycznych

- Wyznaczanie natężenia nieznanego źródła światła za pomocą fotometru

- Zjawisko fotoelektryczne wewnętrzne. Wyznaczanie charakterystyki fotooporu

- Wyznaczanie współczynnika sprawności świetlnej źródła światła

- Wyznaczanie względnego współczynnika załamania światła dla przeźroczystego ośrodka przy pomocy mikroskopu

- Sprawdzanie prawa Malusa. Wyznaczanie rozkładu natężenia światła spolaryzowanego

- Wyznaczanie stałej siatki dyfrakcyjnej

- Badanie widma emisyjnego gazów. Wyznaczanie nieznanych długości fal

- Wyznaczanie ogniskowej soczewki metodą Bessela

- Dyfrakcja światła na szczelinie

- Wyznaczanie promienia krzywizny soczewki metodą pierścieni Newtona

- Wyznaczanie stałej Rydberga, energii jonizacji i masy zredukowanej z widma atomu wodoru

- Wyznaczanie współczynnika załamania cieczy

- Sprawdzanie działania interferometru Michelsona. Wyznaczanie długości fali światła lasera półprzewodnikowego

- Pochłanianie światła w cieczy

- Wyznaczanie stałej Plancka

- Elektryczność i magnetyzm. Elektrostatyka – natężenie pola, potencjał pola, strumień pola. Dipol w polu elektrycznym – energia dipola. Kondensator z dielektrykiem – wektory E, D, P. Prąd stały – prawo Ohma, przewodnictwo,

- TK06 Pole magnetyczne – definicja indukcji magnetycznej oraz strumienia pola magnetycznego B. Siła Lorentza. Efekt Halla. Dipol magnetyczny. Energia dipola. Prawo Ampera. Pole od przewodnika z prądem – prawo Biota-Savarta. Dwa przewodniki z prądem – definicja ampera.

- Doświadczenie Faraday'a – siła elektromotoryczna indukcji. Zmienne pole magnetyczne, indukcyjność. Substancja w polu magnetycznym. Energia pola. Indukowane pole magnetyczne i elektryczne. Równania Maxwella.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Holliday D., Resnick R., Walker J. - Podstawy Fizyki, tom od 1 do 5 - PWN Warszawa. - 2003

Samuel J. Ling, Jeff Sanny, Bill Moebs - Fizyka dla szkół wyższych - OpenStax. -

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Halliday David, Resnick Robert, Walker Jearl - Podstawy fizyki Zbiór zadań - PWN. - 2010

K. Chłędowska, R. Sikora - Wybrane problemy z fizyki z rozwiązaniami, cz. 1 - OFICYNA WYDAWNICZNA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. - 2010

K. Chłędowska, R. Sikora - Wybrane problemy z fizyki z rozwiązaniami, cz. 2 - OFICYNA WYDAWNICZNA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. - 2010

K. Krop, K. Chłędowska - FIZYKA I Pracownia - OFICYNA WYDAWNICZNA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. - 2011

Literatura uzupełniająca

Young H. D. - University physics - Addison-Wesley. - 2000

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna zasady dynamiki Newtona ruchu postepowego i obrotowego, podstawowe wielkosci jak moment sily, ped, moment pedu. Zna podstawowy opis ruchu drgajacego i falowego.laboratoriumegzamin cz. pisemna, sprawozdanie pisemne z laboratorium
Zna podstawowe wielkosci zwiazane z polem elektrycznym i indukcji magnetycznej. Zna podstawowe prawa zwiazane z pradem elektrycznym stalym i zmiennym.laboratorium, ćwiczenia rachunkoweegzamin cz. pisemna, sprawozdanie pisemne z laboratorium
Zna podstawowe prawa i zjawiska zwiazane z optykalaboratory, accounting exercisessprawozdanie pisemne z laboratorium
Umie przeprowadzić prosty eksperyment fizyczny i przeprowadzić prosta analizę otrzymanych wyników, obliczyć niepewności pomiarowe stosując metodę odpowiednią do sposobu przeprowadzania pomiarów oraz niepewność złożonąlaboratoriumsprawozdanie pisemne z laboratorium
Zna widmo promieniowania elektromagnetycznego oraz jego zrodla tj. laser i zrodlo promieniowania synchrotronowego. wykładegzamin cz. pisemna
Potrafi wymienic podstawowe zjawiska, ktore tlumaczy mechanika kwantowawykładegzamin cz. pisemna

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Inglot
Prowadzący grup: Michał Inglot, Dorota Jakubczyk, Tadeusz Jasiński, Stefan Stagraczyński, Gaweł Żyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gaweł Żyła
Prowadzący grup: Dorota Jakubczyk, Sylwia Kudła, Julian Traciak, Gaweł Żyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gaweł Żyła
Prowadzący grup: Marcin Kowalik, Jarosław Pszczoła, Julian Traciak, Gaweł Żyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gaweł Żyła
Prowadzący grup: Dorota Jakubczyk, Gaweł Żyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.