Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Informatyka II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EE0-DI>I2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Informatyka II
Jednostka: Katedra Informatyki i Automatyki
Grupy: Przedmioty 2 sem. - elektrotechnika st. I-go stopnia inż.
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

W ramach tej części kursu dokonany zostanie przegląd wybranych zastosowań współczesnej informatyki ze szczególnym uwzględnieniem: baz danych i podstaw programowania obiektowego.

Treści kształcenia

- zastosowania informatyki: aplikacje informatyczne stosowane w różnych obszarach życia społecznego i technologii; społeczne przemiany pod wpływem technologii informacyjnych

- paradygmaty programowania, programowanie obiektowe

- bazy danych: komponenty systemu bazy danych, zalety stosowania baz danych, cechy baz danych, modele danych, relacyjny model danych, algebra relacji, język SQL

- klasyfikacja sieci komputerowych, urządzenia sieciowe, model warstwowy ISO-OSI sieci komputerowych, media komunikacji sieciowej, wybrane technologie i protokoły sieciowe: Ethernet, rodzina protokołów TCP/IP, usługi sieciowe

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Samolej S., Rząsa W., Rzońca D., Sadolewski J., Jędrzejec B. - Wprowadzenie do informatyki I - architektura komputerów, algorytmika, paradygmaty i języki programowania - Oficyna wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2014

Samolej S., Rząsa W., Rzońca D, Sadolewski J. - Wprowadzenie do informatyki II – bezpieczeństwo systemów informatycznych, sieci komputerowe, systemy operacyjne i bazy danych - Oficyna wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2014

Świder K. - Projektowanie baz danych - Mariały nie publikowane dostępne jako ebook. - 2018

Ullman J.D., Widom J. - Podstawowy wykład z systemów baz danych - WNT, Seria: Klasyka Informatyki ISBN: 83-204-2621-9 . - 2000

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Samolej S., Rząsa W., Rzońca D., Sadolewski J., Jędrzejec B. - Wprowadzenie do informatyki I - architektura komputerów, algorytmika, paradygmaty i języki programowania - Oficyna wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2014

Samolej S., Rząsa W., Rzońca D, Sadolewski J. - Wprowadzenie do informatyki II – bezpieczeństwo systemów informatycznych, sieci komputerowe, systemy operacyjne i bazy danych - Oficyna wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2014

Literatura do samodzielnego studiowania

Piotr Wróblewski - Algorytmy struktury danych i techniki programowania - Helion, ISBN 83-85701-91-9. - 1997

Jerzy Grębosz - Symfonia C++ Standard - Editions 2000 Krakow, Wyd III B - ISBN 978-83-7366-134-4. - 2010

Abraham Silberschatz, James L. Peterson - Podstawy systemów operacyjnych - WNT, ISBN: 83-204-3215-4 . - 2006

Bjarne Stroustrup - Język C++ - WNT, ISBN: 83-204-2980-3 . - 2004

Literatura uzupełniająca

Niklaus Wirth - Algorytmy + struktury danych = programy - WNT Seria wydawnicza: KLASYKA INFORMATYKI ISBN: 8320430577. - 2004

Świder K., Dec G., Trybus B. - Inżynieria systemów informatycznych. Podstawy i praktyka systemów oprogramowania - Oficyna wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej . - 2004

Brian W. Kernighan, Dennis M. Ritchie - Język C - WNT, Warszawa 1988, ISBN 83-204-1067-3. - 1998

W. Richard Stevens - Biblia TCP/IP, tom I. Protokoły - Wydawnictwo RM , ISBN: 83-87216-24-0 . - 1998

Publikacje naukowe

B. Jędrzejec; K. Świder - Automatically conducted learning from textually expressed vacationers’ opinions - . - 2018

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
wymienia współczesne zastosowania technologii informatycznychwykładkolokwium, egzamin
definiuje składniki relacyjnej bazy danych, wskazuje zalety stosowania baz danych, rozpoznaje schemat bazy danych, interpretuje i tworzy proste polecenia SQLwykład, laboratoriumkolokwium, egzamin
zna podstawy programowania obiektowego, potrafi tworzyć proste programy obiektowewykład, laboratorium, projektkolokwium, egzamin, sprawdzian praktyczny, raport
wymienia rodzaje sieci, urządzenia sieciowe, popularne protokoły sieciowe, konfiguruje prostą sieć lokalną z dostępem do Internetu, wykładkolokwium, egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Świder
Prowadzący grup: Piotr Maślanka, Paweł Stawarz, Krzysztof Świder, Piotr Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Świder
Prowadzący grup: Paweł Stawarz, Krzysztof Świder, Piotr Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Samolej
Prowadzący grup: Paweł Borkowski, Wojciech Joniec, Sławomir Samolej, Paweł Stawarz, Piotr Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Samolej
Prowadzący grup: Paweł Borkowski, Wojciech Joniec, Sławomir Samolej, Paweł Stawarz, Piotr Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Sławomir Samolej
Prowadzący grup: Paweł Borkowski, Wojciech Joniec, Sławomir Samolej, Piotr Woźniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0 (2024-04-29)