Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Automatyka i regulacja automatyczna II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EE0-ZI>AiRAII
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Automatyka i regulacja automatyczna II
Jednostka: Katedra Informatyki i Automatyki
Grupy: Przedmioty 4 sem. - elektrotechnika nst. inż.
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł jest prowadzony na 4 semestrze studiów inżynierskich na kierunku Elektrotechnika

Treści kształcenia

- Układ automatycznej regulacji - pojęcia podstawowe, regulator typu PID, urządzenia automatyki, trendy rozwojowe

- Matematyczne modelowanie typowych obiektów regulacji oraz modelowanie w pakiecie MATLAB/Simulink

- Identyfikacja obiektów regulacji

- Dobór typu i nastaw regulatora dla typowych wymagań projektowych

- Inne metody doboru nastaw regulatora

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

L. Trybus - Teoria sterowania - Oficyna Wyd. PRz. - 2005

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

jak wyżej - - . -

T. Żabiński, A. Bożek - Wprowadzenia do ćwiczeń laboratoryjnych - Materiały pomocnicze. -

L. Trybus, T. Żabiński - Teoria sterowania - zbiór zadań - Oficyna Wyd. PRz. - 2009

Literatura uzupełniająca

R. Gessing - Podstawy automatyki - Wydawnictwo Politechniki Śląskiej . - 2001

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Wyjaśnia podstawowe pojęcia, metody, narzędzia oraz omawia typowe urządzenia stosowane w automatyce i układach regulacji automatycznejwykład interaktywny, ćwiczenia problemowe, laboratorium problemowezaliczenie cz. pisemna
Potrafi dokonać eksperymentalnej identyfikacji obiektu regulacji oraz dobrać typ i nastawy regulatora metodą technicznąwykład interaktywny, ćwiczenia problemowe, laboratorium problemoweegzamin cz. praktyczna, zaliczenie cz. praktyczna
Omawia aktualne trendy rozwojowe w automatyce i regulacji automatycznejwykład interaktywny, ćwiczenia problemowe, laboratorium problemowezaliczenie cz. pisemna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna podstawowe pojęcia, metody, narzędzia oraz typowe urządzenia stosowane w automatyce i układach regulacji automatycznejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi zastosować podstawowe pojęcia do analizy istniejących układów regulacji automatycznej oraz ocenić poprawność ich działania nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zastosować podstawowe pojęcia i narzędzia do projektowania układów regulacji automatycznej
Potrafi dokonać eksperymentalnej identyfikacji obiektu regulacji oraz dobrać typ i nastawy regulatora metodą technicznąnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi uwzględnić informacje o zakresach sygnałów i sposobie pozyskiwania danych pomiarowych oraz potrafi wyprowadzić wzory dla nastaw bezpiecznych regulatorów PID nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi stworzyć nieliniowy model obiektu w pakiecie Matlab/Simulink, przeprowadzić jego linearyzację oraz potrafi zastosować inną niż techniczna metodę doboru nastaw regulatora
Zna aktualne trendy rozwojowe w automatyce i regulacji automatycznejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wyjaśnić przyczyny trendów rozwojowych nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi wskazać obszary zastosowania nowoczesnych rozwiązań

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Żabiński
Prowadzący grup: Marcin Hubacz, Michał Markiewicz, Tomasz Żabiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Żabiński
Prowadzący grup: Marcin Hubacz, Tomasz Żabiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Żabiński
Prowadzący grup: Marcin Hubacz, Tomasz Żabiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Żabiński
Prowadzący grup: Marcin Hubacz, Tomasz Żabiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Żabiński
Prowadzący grup: Marcin Hubacz, Tomasz Żabiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-27 - 2025-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 10 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Żabiński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)