Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System UwierzytelnianiaNie pamiętam hasła | Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizyka II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EE0-ZI>F2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka II
Jednostka: Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej
Grupy: Przedmioty 2 sem. - elektrotechnika nst. inż.
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

zagadnienia :podstawy elektromagnetyzmu , elementy mechaniki kwantowej i fizyki jądrowej

ćwiczenia student :rozwiazuje proste przykłady z praw poznanych na wykladach ,stosuje terminologię pojęć wielkości fizycznych , potrafi dostrzegac w najbliższym otoczeniu zastosowania poznanych praw

w ramach własnej pracy :korzysta z podanych źródeł ,dokonuje ich analizy , rozwija umiejetności analityczne w samodzielnym rozwiązywaniu prostych problemów oraz praktyczne sprawdzanie praw fizycznych na cwiczeniach laboratoryjnych

Treści kształcenia

- pole elektryczne -prawo Coulomba ,wielkości charakteryzujące pole elektryczne,prawo Gaussa ,pojemność elektryczna prąd elektryczny - prawa Ohma ,Kirchoffa

pole magnetyczne -siła Lorenza ,przewodnik z prądem w polu magnetycznym, prawo Ampere'a

indukcja elektromagnetyczna ,drgania i fale e-m

- promieniowanie ciała czarnego ,kwantowa natura promieniowania -zjawisko fotoelektryczne ,dualizm światla,budowa atomu -wielkości skwantowane .

- siły jadrowe ,przemiany jądrowe ,prawa rozpadu nuklidów,oddziaływanie promieniowania jądrowego z materią,reakcje jądrowe ,technika jądrowa

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

J. Massalski, M. Massalska - Fizyka dla inżynierów - WNT Warszawa,. - 2005

R. Resnick, D. Halliday, J. Walker - Podstawy Fizyki, t.4-5 - Wydawnictwo Naukowe PWN,Warszawa. - 2005

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

K. Chłędowska, R. Sikora, - Wybrane proiblemy fizyki z rozwiązaniami cz. 2 - Oficyna Wydawnicza PRz, . - 2010

Pod redakcją K.Kropa,K.Chłędowskiej - Fizyka I Pracownia - Oficyna Wydawnicza P.Rz. - 2010

Literatura do samodzielnego studiowania

C. Bobrowski, - Fizyka, krótki kurs, - WNT, Warszawa. - 1993

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna prawo Coulomba , wielkości charakteryzujące pole elektryczne i magnetyczne,prawo Gaussa ,prawo Ampere'a,ćwiczenia rachunkowe, wykład, laboratoriumkolokwium, egzamin cz. pisemna,
potrafi opisac sposoby generacji prądu zmiennego i rozwiązywać proste zadania z obwodów elektrycznych potrafi opisac powstawanie fal elektromagnetycznych ,przeprowadzić proste doswiadczenia laboratoryjnećwiczenia rachunkowe, laboratorium, wykładkolokwium, egzamin cz. pisemna
zna podstawy teorii kwantowej promieniowania , potrafi wyjasnic zjawisko fotoelektryczne, opisać budowe atomu ,zna podstawowe własciwosci nuklidów i prawa rozpadu ,ma znajomość zastosowań izotopów i działania reaktora jadrowegoćwiczenia rachunkowe, laboratorium, wykładkolokwium, egzamin cz. pisemna

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Szczepański
Prowadzący grup: Tomasz Szczepański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Szczepański
Prowadzący grup: Tomasz Szczepański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Gaweł Żyła
Prowadzący grup: Marcin Kowalik, Ryszard Stagraczyński, Gaweł Żyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Szczepański, Gaweł Żyła
Prowadzący grup: Marcin Kowalik, Ryszard Stagraczyński, Gaweł Żyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.