Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Maszyny elektryczne I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EE0-ZI>MaEl1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Maszyny elektryczne I
Jednostka: Zakład Elektrodynamiki i Systemów Elektromaszynowych
Grupy: Przedmioty 4 sem. - elektrotechnika nst. inż.
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł kształcenia obejmuje podział podstawowych maszyn, zasadę ich działania, schematy zastępcze, rodzajen pracy i podstawowe charakterystyki oraz własności ruchowe

Treści kształcenia

- Podział maszyn elektrycznych. Transformator - budowa i zasada działania, schemat zastępczy, wykres wskazowy, stany pracy, charakterystyki. Sprawność i rozdział strat. Zmienność i spadek napięcia. Obliczanie parametrów transformatora oraz prądów i napięć w stanie obciążenia - przykład.

- Praca równoległa transformatorów

- Maszyna indukcyjna - rodzaje maszyn trójfazowych, budowa, zasada działania. Schemat zastępczy silnika, wykres wskazowy. Moment elektromagnetyczny. Charakterystyka elektromechaniczna. Bilans mocy. Rozruch silnika. Regulacja predkości. Praca prądnicowa i hamulcowa maszyny indukcyjnej. Wyznaczenia punktu pracy - przykład obliczeń.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Latek Władysław - Zarys maszyn elektrycznych - WNT. -

Plamitzer Antoni - Maszyny elektryczne - WNT. -

Przyborowski W., Kamiński g. - Maszyny elektryczne - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. - 2014

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Bula K., Mróz J., Mrugała B., Płoszyńska J. - Maszyny elektryczne I. Laboratorium - PRz - skrypt. -

Bula K., Mróz J., Mrugała B., Płoszyńska J. - Maszyny elektryczne II. Laboratorium - PRz - skrypt. -

Literatura uzupełniająca

Bajorek Zygmunt - Teoria maszyn elektrycznych - PRz - Rzeszów (skrypt). -

Bajorek Zygmunt , Rodziński Jan - Maszyny elektryczne. Ćwiczenia rachunkowe - PRz - Rzeszów (skrypt). -

Prokop J., Bogusz P., Korkosz M. - Maszyny elektryczne I - zbiór zadań - PRz - Rzeszów (skrypt). -

Glinka Tadeusz - Maszyny elektryczne wzbudzane magnesami trwałymi - Wyd. Pol. Śląska. -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
przedstawia zasadę działania i budowę transformatorawykład, projekt indywidualnykolokwium, prezentacja projektu, zaliczenie cz. ustna
opisuje rodzaje pracy transformatora, schematy zastępcze i wykresy wskazowewykład, projekt indywidualnykolokwium, prezentacja projektu, zaliczenie cz. ustna
wyjaśnia budowę i zasadę działania maszyny indukcyjnejwykład, projekt indywidualnykolokwium, prezentacja projektu, zaliczenie cz. ustna
opisuje podstawowe charakterystyki i własności maszyny indukcyjnejwykład, projekt indywidualnykolokwium, prezentacja projektu, zaliczenie cz. ustna

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jadwiga Płoszyńska
Prowadzący grup: Jadwiga Płoszyńska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mariusz Korkosz
Prowadzący grup: Mariusz Korkosz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Rodziński
Prowadzący grup: Jan Rodziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Rodziński
Prowadzący grup: Jan Rodziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Rodziński
Prowadzący grup: Jan Rodziński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-27 - 2025-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 10 godzin więcej informacji
Projekt, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jan Rodziński
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)