Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Systemy konwergentne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EF/S-DU>SK
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Systemy konwergentne
Jednostka: Zakład Systemów Złożonych
Grupy: Przedmioty 1 sem. - informatyka - systemy i sieci komputerowe st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł zakłada zapoznanie studenta z aspektami obsługi ruchu strumieniowego, konwergendną obsługą usług teleinformatycznych oraz mechanizmami wspierającymi te usługi w sieciach hybrydowych składających się z architektury przewodowej i bezprzewodowej.

Treści kształcenia

- Zajęcia organizacyjne. Określenie formy i zakresu zaliczenia materiału. Przedstawienie zasad pracy w laboratorium.

- Istota konwergencji.

- Adresacja multicastowa, przełączanie oraz ruting strumieniowy.

- Transmisja głosu i obrazu w sieciach IP. Dostępne protokoły. Istota działania serwerów komunikacyjnych.

- Integracja usług konwergentnych w sieciach WLAN.

- Zapewnienie bezpieczeństwa w sieciach konwergentnych.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

T. Wallingford - VoIP. Praktyczny przewodnik po telefonii internetowej - Helion. - 2007

Halit Ünver - Global Networking, Communication and Culture: Conflict or Convergence - Springer. - 2018

H. Krawczyk, S. Kaczmarek, K. Nowicki - Aplikacje i usługi a technologie sieciowe - PWN. - 2018

E. Rosenberg - A Primer of Multicast Routing - Springer. - 2012

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Praca zbiorowa - OmniSwitch Advanced Configuration Guide - Alcatel-lucent. - 2016

Praca zbiorowa - Dokumentacja techniczna urządzeń sieciowych Cisco - Cisco. - 2018

Literatura uzupełniająca

W.S. Bainbridge, M.C. Roco - Handbook of Science and Technology Convergence - Springer. - 2016

Publikacje naukowe

K. Jóźwiak; G. Kudra; H. Wachta; M. Wroński - Floodlight simulation of real architectonic object using 3d model - Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. - 2019

R. Dankiewicz; D. Głowacz-Czerwonka; A. Ostrowska-Dankiewicz; B. Pawłowicz; P. Pędrak; M. Ruszel; M. Szydełko; B. Trybus; H. Wachta; M. Wroński - Prace Kół Naukowych Politechniki Rzeszowskiej w roku akademickim 2017/2018 - OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. - 2018

M. Wroński - Frequency-rank Plots in Analysis of Machine Code - POLISH INFORMATION PROCESSING SOCIETY. - 2017

M. Bolanowski; A. Paszkiewicz; M. Wroński; R. Żegleń - Representativeness analysis and possible applications of partial network data flows - WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP. - 2016

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Wyjaśnia działanie oraz przeznaczenie sieci konwergentnych.wykładegzamin cz. pisemna
Objaśnia działanie protokołów transmisji obrazu i dźwięku w sieciach IP oraz konfiguruje podstawowe funkcje w wybranym środowisku aplikacyjnym.wykład, laboratoriumegzamin cz. pisemna, obserwacja wykonawstwa, kolokwium
Opisuje działanie sieci WLAN w kontekście systemów konwergentnych oraz konfiguruje proste sieci WLAN.wykład, laboratoriumsprawdzian pisemny, kolokwium, obserwacja wykonawstwa
Wyjaśnia działanie mechanizmów rutingu multicastowego oraz implementuje wybrane protokoły.wykład, laboratoriumegzamin cz. pisemna, obserwacja wykonawstwa, kolokwium
Przedstawia aspekty bezpieczeństwa systemów konwergentnych oraz konfiguruje wybrane mechanizmy bezpieczeństwa.wykład, laboratoriumegzamin cz. pisemna, kolokwium, obserwacja wykonawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Wyjaśnia działanie oraz przeznaczenie sieci konwergentnych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również implementuje protokoły wspierające ruch strumieniowy na urządzeniach sieciowych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również optymalizuje infrastrukturę sieciową poprzez dobór odpowiednich urządzeń oraz protokołów w celu zwiększenia jej efektywności w kontekście wdrażanych usług konwergentnych.
Objaśnia działanie protokołów transmisji obrazu i dźwięku w sieciach IP.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również konfiguruje urządzenia sieciowe wspierające działanie VoIP w komputerowych sieciach transmisji danych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również analizuje istniejące sieci komputerowe z punktu widzenia wymagań stawianych poprzez usługi transmisji obrazu i dźwięku.
Rozumie działanie bezpiecznych sieci WLAN w kontekście systemów konwergentnych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również analizuje i porównuje funkcjonowanie mechanizmów zapewniających odpowiednią jakość usług w sieciach WLAN.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również diagnozuje luki w bezpieczeństwie istniejących bezprzewodowych sieci konwergentnych opartych o środowisko WLAN.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wroński
Prowadzący grup: Bartosz Kowal, Michał Wroński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Wroński
Prowadzący grup: Michał Wroński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 25 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Mirosław Mazurek
Prowadzący grup: Michał Ćmil, Mirosław Mazurek, Krzysztof Smalara
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)