Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metody numeryczne w elektromobilności

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EM0-DI>MNE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metody numeryczne w elektromobilności
Jednostka: Katedra Elektrotechniki i Podstaw Informatyki
Grupy: Przedmioty 2 sem. - elektromobilność, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Zapoznanie studenta z podstawowymi zagadnieniami i metodami z zakresu metod numerycznych, w tym: metody rozwiązywania równań nieliniowych, metody rozwiązywania układów równań liniowych, aproksymacja i interpolacja, całkowanie i różniczkowanie numeryczne, metody rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych.

Treści kształcenia

- Wstęp do metod numerycznych, podstawowe pojęcia, błąd w metodach numerycznych, arytmetyka zmiennoprzecinkowa

- Metody rozwiązywania równań nieliniowych

- Metody rozwiązywania układów równań liniowych

- Aproksymacja i interpolacja

- Całkowanie i Różniczkowanie Numeryczne

- Metody rozwiązywania równań różniczkowych zwyczajnych

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Kincaid D., Cheney W. - Analiza numeryczna - WNT . - 2006

Gołębiowski l., Kulig T. - Metody numeryczne w technice - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. - 2012

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Kincaid D., Cheney W. - Analiza Numeryczna - WNT. - 2006

Bjorck A., Dahlquist G. - Metody numeryczne - PWN. - 1983

Literatura do samodzielnego studiowania

Fortuna Z., Macukow B., Wąsowski J. - Metody Numeryczne - PWN. - 2020

Kincaid D., Cheney W. - Analiza Numeryczna - WNT. - 2006

Literatura uzupełniająca

R. Baniak, P.Wach - Zadania z dynamiki układów elektromechanicznych przy zastosowaniu MAPLE V - Politechnika Opolska, opole. - 1999

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Student po zakończeniu kursu zna podstawowe metody analizy numerycznejwykład, laboratorium komputerowezaliczenie pisemne
Student po zakończeniu kursu potrafi, z wykorzystaniem narzędzi komputerowych (Matlab), wykorzystać metody numeryczne do rozwiązywania problemów z zakresu techniki.wykład, laboratorium komputerowe, projektyzaliczenie pisemne, ocena projektów
Student po zakończeniu kursu potrafi implementować podstawowe metody numeryczne w środowisku Matlab.wykład, laboratorium komputerowe, projektyzaliczenie pisemne, ocena projektów

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Gołębiowski
Prowadzący grup: Marek Gołębiowski, Rafał Kurdyła, Andrzej Smoleń
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Edyta Prędka
Prowadzący grup: Edyta Prędka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Projekt, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Gołębiowski, Edyta Prędka
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.1.0-4 (2023-02-27)