Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System UwierzytelnianiaNie pamiętam hasła | Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy metrologii

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: EM0-DI>PM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy metrologii
Jednostka: Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych
Grupy: Przedmioty 2 sem. - elektromobilność, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Treści kształcenia

- Podstawowe pojęcia metrologii.

- Podstawowe przyrządy pomiarowe.

- Podstawowe metody pomiarowe.

- Pomiary oscyloskopowe.

- Pomiary wielkości elektrycznych (napięcie, natężenie prądu, moc, częstotliwość, rezystancja, energia)

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Dyszyński J. - Metrologia elektryczna i elektroniczna - Oficyna wydawnicza PRz. - 1997

Piotrowski J. - Podstawy metrologii - PWN. - 2009

Marcyniuk A. - Podstawy miernictwa elektrycznego - Wyd. Pol. Gliwickiej. - 2002

Marks-Wojciechowska Z., Pacholski K., Kulesza W. - Systemy pomiarowe - Wyd. Pol.. Łódzkiej. - 1999

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Świsulski D. - Systemy pomiarowe - laboratorium - Wyd. Pol.. Gdańskiej. - 2001

Literatura do samodzielnego studiowania

Jaworski J. - Wstęp do metrologii i techniki eksperymentu - WNT. - 1992

Piotrowski J. - Podstawy miernictwa - WNT. - 2002

Literatura uzupełniająca

Rydzewski J. - Pomiary oscyloskopowe - WNT. - 1998

Taylor J. R. - Wstęp do analizy błędu pomiarowego - PWN. - 1999

Kamieniecki A. - Współczesny oscyloskop - budowa i pomiary - BTC. - 2009

Publikacje naukowe

P. Otomański; E. Pawłowski; A. Szlachta - The Evaluation of Expanded Uncertainty of DC Voltages in the Presence of Electromagnetic Interferences using the LabVIEW Environment - . - 2021

A. Kowalczyk; A. Szlachta - Propagacja i analiza sygnałów w wybranych systemach elektronicznych i telekomunikacyjnych - OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. - 2020

M. Dorozhovets; A. Szlachta - Uncertainties of theestimators and parameters of distribution in measurements with multiply observations - . - 2020

A. Golijanek-Jędrzejczyk; R. Hanus; M. Jaszczur; A. Szlachta; M. Zych - Signal processing in the investigation of two-phase liquid-gas flow by gamma-ray absorption - Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). - 2019

I. Bubela; M. Dorozhovets; A. Szlachta - Investigation of the Instrumental Components in Uncertainty of Extreme Random Observations - Springer. - 2019

R. Chorzępa; R. Hanus; A. Kowalczyk; A. Szlachta - Application of Conditional Averaging to Time Delay Estimation of Random Signals - . - 2018

A. Odon; A. Szlachta - Sterownik diod LED dużej mocy do badań charakterystyki częstotliwościowej detektorów piroelektrycznych - . - 2017

A. Odon; A. Szlachta - System automatycznego sterowania przepływem wody - . - 2017

K. Sidor; A. Szlachta - The Impact of the Implementation of Edge Detection Methods on the Accuracy of Automatic Voltage Reading - . - 2017

R. Chorzępa; R. Hanus; A. Kowalczyk; A. Szlachta - Estimation of Conditional Expected Value for Exponentially Autocorrelated Data - . - 2017

W. Harasymowicz; A. Szlachta - System monitoringu produkcji MES oparty na platformie Raspberry PI - WYDAWNICTWO NAUKOWE AKADEMII TECHNICZNO-HUMANISTYCZNEJ W BIELSKU BIAŁEJ. - 2017

A. Kowalczyk; A. Szlachta - Phase shift measurement method using conditional averaging of the delayed signal module - . - 2016

A. Kowalczyk; A. Szlachta - Warunkowa wartość oczekiwana w estymacji przesunięcia fazowego - Politechnika Lubelska. - 2016

A. Odon; A. Szlachta - Model transmitacyjny detektora piroelektrycznego dla celów badań symulacyjnych - Politechnika Poznańska. - 2016

A. Szlachta - MSM - Międzynarodowe Seminaria Metrologów - . - 2016

A. Szlachta - Przyrządy wirtualne wspomagające nauczanie podstaw metrologii - . - 2016

K. Brydak; A. Szlachta - Measuring methods of welding process parameters - WYDAWNICTWO PAK - AGENDA SIMP. - 2016

R. Hanus; A. Kowalczyk; A. Szlachta - Time delay measurement method using conditional averaging of the delayed signal module - . - 2016

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Obsługuje podstawowe przyrządy pomiarowe.wykład, laboratoriumobserwacja wykonawstwa
Omawia metody pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych.wykład, laboratoriumegzamin - część praktyczna, obserwacja wykonawstwa
Wyznacza błąd metody dla typowych zadań pomiarowych.wykład, laboratoriumzaliczenie - część pisemna i praktyczna, obserwacja wykonawstwa
Oblicza niepewność wyniku pomiaru w typowych sytuacjach pomiarowychwykład, laboratoriumzaliczenie - część pisemna i praktyczna, obserwacja wykonawstwa

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Anna Szlachta
Prowadzący grup: Małgorzata Augustyn, Piotr Jankowski-Mihułowicz, Adam Kowalczyk, Piotr Kubiszyn, Anna Szlachta, Barbara Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Anna Szlachta, Grzegorz Wilk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.