Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System UwierzytelnianiaNie pamiętam hasła | Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Fizyka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ET0-DI>Fiz Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka
Jednostka: Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej
Grupy: Przedmioty 1 sem. - elektronika i telekom. st. inż.
Punkty ECTS i inne: 8.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Zapoznanie studentów z podstawowymi elementami fizyki

Treści kształcenia

- Pomiary fizyczne. Metody opracowania wyników pomiarów

- Wielkości fizyczne. Wektory i skalary

- Kinematyka punktu materialnego. Kinematyka ruchu obrotowego

- Dynamika punktu materialnego. Dynamika ciała sztywnego. Moment bezwładność

- Zasady zachowania w fizyce. Zderzenia sprężyste i niesprężyste

- Drgania harmoniczne. Oscylator prosty, tłumiony i wymuszony. Zjawisko rezonansu

- Fale mechaniczne w ośrodkach sprężystych.

- Elementy hydrostatyki i hydrodynamiki. Podstawowe prawa mechaniki płynów

- Elementy termodynamiki. I zasada termodynamiki, przemiany gazowe. Równania stanu

- Elementy optyki geometrycznej i falowej

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

D. Halliday, R. Resnick, J. Walker - Podstawy fizyki - Wydawnictwo Naukowe PWN. - 2005

M. Massalska, J. Massalski - Fizyka dla inżynierów - Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. - 2006

A.A. Dietłaf, B. M. Jaworski - Fizyka. Poradnik encyklopedyczny - PWN. - 2000

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

K. Krop i K. Chłędowskiej - Fizyka I Pracownia - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2012

Literatura do samodzielnego studiowania

R.A. Serwey, J.W. Jewett - Physics for Scientists and Engineers - Thomson Brooks/Cole . - 2004

Publikacje naukowe

D. Jakubczyk; P. Jakubczyk; M. Kaczor; M. Łabuz; J. Milewski; A. Wal - A Maple package for combinatorial aspects of Bethe Ansatz - . - 2021

D. Jakubczyk - Application of the Schur–Weyl Duality in the One-Dimensional Hubbard Model - . - 2020

D. Jakubczyk - The one-dimensional Hubbard model in the limit of U<<t - . - 2019

D. Jakubczyk; P. Jakubczyk - The example of using the Schur-Weyl duality in one-dimensional Hubbard model - . - 2019

D. Jakubczyk; P. Jakubczyk - Combinatorial approach to the representation of the Schur-Weyl duality in one-dimensional spin systems - . - 2018

D. Jakubczyk; P. Jakubczyk - System Size Dependence of Entanglement in Quantum One-Dimensional Models - . - 2017

L. Galisowa; D. Jakubczyk - Ground-state and magnetocaloric properties of a coupled spin–electron double-tetrahedral chain (exact study at the half filling) - . - 2017

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Umie wykonywać proste pomiary i je opracowywać.wykład, laboratorium, ćwiczenia rachunkoweobserwacja wykonawstwa, sprawozdanie z projektu
Zna wielkości wektorowe i skalarne.wykład, ćwiczenia rachunkowesprawdzian pisemny
Zna podstawowe wielkości i pojęcia kinematyki ruchu postępowego i obrotowego. wykład, laboratoriumsprawdzian pisemny
Zna podstawowe prawa dynamiki dla ruchu postępowego i obrotowego. wykład, laboratoriumsprawdzian pisemny
Zna zasady zachowania energii i pędu. wykład, laboratoriumsprawdzian pisemny
Zna podstawowe pojęcia z zakresu ruchu drgającego i falowego.wykład, laboratoriumsprawdzian pisemny
Zna postawowe wielkości fizyczne w mechanice płynów. wykład, laboratoriumsprawdzian pisemny
Zna podstawowe wielkości termodynamiki.wykład, laboratoriumsprawdzian pisemny
Zna podstawowe prawa dla optyki geometrycznej i falowej.wykład, laboratoriumsprawdzian pisemny
Potrafi rozwiązywać proste zadania obliczeniowe z zakresu kinematyki ruchu postępowego i obrotowego.ćwiczenia rachunkowesprawdzian pisemny
Potrafi rozwiązywać proste zadania obliczeniowe z zakresu dynamiki ruchu postępowego i obrotowego.ćwiczenia rachunkowesprawdzian pisemny
Potrafi rozwiązywać proste zadania z zakresu zasad zachowania energii i pędu.ćwiczenia rachunkowesprawdzian pisemny
Potrafi rozwiązywać proste zadania z zakresu ruchu drgającego i falowego.ćwiczenia rachunkowesprawdzian pisemny

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Umie wykonywac proste pomiary i je opracowywaćnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również samodzielnie przeprowadzić obliczenia nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również okazać wiedzę z polecanej literatury
Zna pojęcie wielkości fizycznych. Rozróżnia wielkości wektorowe i skalarnenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również samodzielnie przeprowadzić obliczenianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również okazać wiedzę z polecanej literatury
Zna pojęcie jednostek fizycznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również samodzielnie przeprowadzić obliczenianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również okazać wiedzę z polecanej literatury
Zna podstawowe wielkości i pojęcia kinematyki ruchu postępowego i obrotowego. Potrafi rozwiązywać proste zadania obliczeniowe z tego zakresu.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również samodzielnie przeprowadzić obliczenianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również okazać wiedzę z polecanej literatury
Zna podstawowe prawa dynamiki dla ruchu postępowego i obrotowego. Umie nazwać wielkości fizyczne występujące w dynamice. Potrafi rozwiązywać proste zadania obliczeniowe z tego zakresunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również samodzielnie przeprowadzić obliczenianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również okazać wiedzę z polecanej literatury
Zna zasady zachowania energii i pędu. Potrafi opisać wielkości w nich występujące, znaleźć zastosowania tych praw oraz rozwiązywac proste zadania z tego zakresunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również samodzielnie przeprowadzić obliczenianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również okazać wiedzę z polecanej literatury
Zna pojęcie oscylatora harmonicznego. Zna równanie różniczkowe dla oscylatora harmonicznego prostego. Wie jaka funkcja jest rozwiązaniem tego problemu.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również samodzielnie przeprowadzić obliczenianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również okazać wiedzę z polecanej literatury
Zna podstawowe pojęcia z zakresu ruchu drgającego i i falowego.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również samodzielnie przeprowadzić obliczenianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również okazać wiedzę z polecanej literatury
Zna postawowe wielkości fizyczne w mechanice płynów. Zna prawa Archimedesa, Pascala, Bernouliego. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również samodzielnie przeprowadzić obliczenianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również okazać wiedzę z polecanej literatury
Zna podstawowe wielkości termodynamiki, zna równanie stanu gazu doskonałego, elementy teorii kinetycznej, pojęcie ciepła właściwego, I zasadę termodynamiki a także przemiany gazowenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również samodzielnie przeprowadzić obliczenianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również okazać wiedzę z polecanej literatury
Zna podstawowe prawa dla optyki geometrycznej: prawo odbicia i załamanianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również samodzielnie przeprowadzić obliczenianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również okazać wiedzę z polecanej literatury

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jakubczyk
Prowadzący grup: Violetta Bednarska-Buczek, Michał Inglot, Dorota Jakubczyk, Ryszard Stagraczyński, Julian Traciak, Mariusz Trybus
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jakubczyk
Prowadzący grup: Dorota Jakubczyk, Tadeusz Jasiński, Ryszard Stagraczyński, Wiesław Szaj
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jakubczyk
Prowadzący grup: Łukasz Dubiel, Dorota Jakubczyk, Ryszard Stagraczyński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Dorota Jakubczyk
Prowadzący grup: Levan Chotorlishvili, Jacek Fal, Dorota Jakubczyk, Tomasz Szczepański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.