Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metrologia

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ET0-DI>Metr
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metrologia
Jednostka: Katedra Metrologii i Systemów Diagnostycznych
Grupy: Przedmioty 2 sem. - elektronika i telekom. st. inż.
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł prowadzony jest na drugim semestrze studiów inżynierskich na kierunku "Elektronika i telekomunikacja" ET-DI-1(02).

Treści kształcenia

- Podstawowe pojęcia metrologii.

- Podstawy techniki montażu przewlekanego.

- Wzorce wielkości elektrycznych.

- Podstawowe przyrządy pomiarowe.

- Wybrane metody pomiarowe.

- Podstawowe sposoby oceny dokładności pomiarów.

- Pomiary oscyloskopowe.

- Pomiary napięcia i natężenia prądu stałego.

- Pomiary parametrów napięcia przemiennego.

- Pomiary rezystancji.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Chwaleba A. - Metrologia elektryczna - WNT, wydanie 11, 2015 (w katalogu BG podany jest rok wydania 2014). -

Tumański S. - Technika pomiarowa - WNT. - 2007

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

jak wyżej - - . -

Literatura do samodzielnego studiowania

Zatorski A. - Podstawy pomiarów telekomunikacyjnych - Wyd. AGH. - 1998

Piotrowski J. - Podstawy miernictwa - WNT. - 2002

Taylor J. R. - Wstęp do analizy błędu pomiarowego - PWN. - 1999

Jaworski J. - Wstęp do metrologii i techniki eksperymentu - WNT. - 1992

Kamieniecki A. - Współczesny oscyloskop - budowa i pomiary - BTC. - 2009

Rydzewski J. - Pomiary oscyloskopowe - WNT. - 1998

Literatura uzupełniająca

Cedro M. - Pomiary elektryczne i elektroniczne - podręcznik dla technikum - WKiŁ. - 2018

Parchański J. - Miernictwo elektryczne i elektroniczne - podręcznik dla technikum - WSiP. - 1997

Publikacje naukowe

Ł. Byczyński; D. Czachor; Ł. Florczak; K. Kowalczyk; E. Pavlova; B. Pilch-Pitera; J. Wojturski - Conductive polyurethane-based powder clear coatings modified with carbon nanotubes - . - 2019

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Omawia budowę i zasadę obsługi podstawowych przyrządów pomiarowych.wykład, laboratorium dyskusyjneegzamin - część pisemna
Omawia metody pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych.wykład interaktywny, laboratorium dyskusyjneegzamin - część pisemna, sprawozdanie pisemne
Oblicza niepewność wyniku pomiaru w typowych sytuacjach pomiarowych.wykład interaktywny, laboratorium dyskusyjneegzamin - część pisemna i praktyczna, obserwacja wykonawstwa
Wyznacza błędy metody dla typowych zadań pomiarowych.wykład interaktywny, laboratorium dyskusyjneegzamin - część pisemna i praktyczna, obserwacja wykonawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Lutuje proste obwody elektryczne.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również starannie lutuje proste obwody elektryczne.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również starannie lutuje zaawansowane obwody elektryczne.
Obsługuje podstawowe przyrządy pomiarowe.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również obsługuje podstawowe przyrządy pomiarowe bez wspomagania się własnymi notatkami.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również obsługuje pewnie podstawowe przyrządy pomiarowe.
Mierzy podstawowe wielkości elektryczne.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również mierzy podstawowe wielkości elektryczne bez wspomagania się własnymi notatkami.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również mierzy pewnie podstawowe wielkości elektryczne.
Oblicza niepewność wyniku pomiaru w typowych sytuacjach pomiarowych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również oblicza niepewność wyniku pomiaru bez wspomagania się własnymi notatkami.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również oblicza swobodnie niepewność wyniku pomiaru.
Wyznacza błąd metody dla typowych zadań pomiarowych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również wyznacza błąd metody bez wspomagania się własnymi notatkami.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również wyznacza swobodnie błąd metody.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Wojturski
Prowadzący grup: Magdalena Nizioł, Jakub Wojturski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Wojturski
Prowadzący grup: Magdalena Nizioł, Jakub Wojturski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Wojturski
Prowadzący grup: Magdalena Nizioł, Jakub Wojturski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jakub Wojturski
Prowadzący grup: Magdalena Nizioł, Jakub Wojturski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Magdalena Nizioł, Jakub Wojturski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)