Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zintegrowane systemy komputerowe CAx

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ME/P-DU>ZSKC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zintegrowane systemy komputerowe CAx
Jednostka: Katedra Konstrukcji Maszyn
Grupy: Przedmioty 1 sem. - mechatronika - komp.wspom.proj., st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Treści kształcenia

- Wprowadzenie do aktualnej wersji programu Autodesk Inventor - omówienie najistotniejszych zmian w programie

- Modelowanie i analiza wytrzymałościowa konstrukcji ramowych z zastosowaniem generatora ram

- Modelowanie konstrukcji blachowych z zastosowaniem generatora

- Projektowanie i modelowanie konstrukcji spawanych z użyciem generatora

- Parametryzacja części i zespołów

- Tworzenie i wykorzystanie elementów inteligentnych iPart, iFeautures, iMate, iAssembly

- Analiz MES części i zespołów maszynowych

- Symulacja dynamiczna typowych mechanizmów. Przeprowadzenie analiz MES w oparciu o wyniki symulacji dynamicznej.

- Modelowanie powierzchniowe i hybrydowe

- Modelowanie krzywych cyklicznych i kół zębatych w środowisku tworzenia części

- Projektowanie wałów maszynowych z użyciem narzędzi projektowania funkcjonalnego

- Dostępne formaty zapisu plików (migracja danych w systemach CAD). Praca na plikach przygotowanych w innych systemach. Przygotowanie danych na potrzeby innych systemów.

- Zaliczanie

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

F. Stasiak - Zbiór ćwiczeń. Autodesk Inventor kurs Professional - Expert books. - 2017

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Fabian Stasiak - Zbiór ćwiczeń. Autodesk Inventor 2012 - Wyd. Expert books, ISBN: 978-83-924558-2-0. - 2011

Literatura do samodzielnego studiowania

Kamil Sybilski - Modelowanie 2D i 3D w programie Autodesk Inventor. Podstawy. - Wyd. REA, ISBN: 978-83-7544-133-8.. - 2009

Literatura uzupełniająca

Bogdan Noga - Inventor. Podstawy projektowania. - Wyd. Helion, ISBN: 9788324627400 / 978-83-246-2740-0. - 2011

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma opanowane polecenia i działania związane z uruchamianiem i dostosowaniem interfejsu użytkownika aktualnej wersji programu Inventor.laboratoriumzaliczenie cz. praktyczna, obserwacja wykonawstwa
Ma opanowane tworzenie modeli z zastosowaniem zaawansowanych poleceń programu. Potrafi wykonać dokumentację 2D modelulaboratoriumzaliczenie cz. praktyczna, obserwacja wykonawstwa
Posiada umiejętność tworzenia modeli parametrycznych części i zespołówlaboratoriumzaliczenie cz. praktyczna, obserwacja wykonawstwa
Ma opanowane tworzenie i zastosowanie nieskomplikowanych części inteligentnych typu iPart, IFuture, iMate, iAssembly.laboratoriumzaliczenie cz. praktyczna, obserwacja wykonawstwa
Ma opanowane tworzenie modeli powierzchniowych oraz hybrydowychlaboratoriumzaliczenie cz. praktyczna, obserwacja wykonawstwa
Posiada umiejętność stonowania narzędzi projektowania funkcjonalnego do rozwiązywania typowych zadań inżynierskichlaboratoriumzaliczenie cz. praktyczna, obserwacja wykonawstwa
Potrafi przeprowadzić symulację dynamiczną nieskomplikowanego mechanizmu oraz pozyskiwać i zastosować jej wyniki do analizy MESlaboratoriumzaliczenie cz. praktyczna, obserwacja wykonawstwa
Zna i potrafi przygotować oraz korzystać z danych do/z innych systemów CAX.laboratoriumobserwacja wykonawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma opanowane polecenia i działania związane z uruchamianiem i dostosowaniem interfejsu użytkownika aktualnej wersji programu Inventor.
Ma opanowane tworzenie modeli z zastosowaniem zaawansowanych poleceń programu. Potrafi wykonać dokumentację 2D modelu
Ma opanowane zastosowanie środowiska tworzenia przewodów
Ma opanowane tworzenie modeli powierzchniowych oraz hybrydowych
Ma opanowane tworzenie i zastosowanie nieskomplikowanych części inteligentnych typu iPart, IFuture, iMate, iAssembly.
Potrafi przeprowadzić symulację dynamiczną nieskomplikowanego mechanizmu oraz pozyskiwać i zastosować jej wyniki do analizy MES
Ma opanowane tworzenie elementów z tworzyw sztucznych
Potrafi korzystać z narzędzi do projektowania form wtryskowych.
Potrafi zastosować Autodesk Alias do zaawansowanego modelowania powierzchniowego
Ma opanowaną obróbkę chmury punktów
Zna i potrafi przygotować oraz korzystać z danych do/z innych systemów CAX.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Sobolewski
Prowadzący grup: Bartłomiej Sobolewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Sobolewski
Prowadzący grup: Bartłomiej Sobolewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Sobolewski
Prowadzący grup: Bartłomiej Sobolewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Sobolewski
Prowadzący grup: Bartłomiej Sobolewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 45 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Sobolewski
Prowadzący grup: Bartłomiej Sobolewski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)