Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Dynamika maszyn

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ME0-DI>DM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Dynamika maszyn
Jednostka: Katedra Mechaniki Stosowanej i Robotyki
Grupy: Przedmioty 4 sem.- mechatronika, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Treści kształcenia

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
posiada podstawową wiedzę z zakresu kinematyki i dynamiki układów mechanicznych, w tym drgań mechanicznych, i formalizmów matematycznych służących do ich opisu.wykładzaliczenie wykładu
umie dobierać i stosować formalizmy matematyczne oraz narzędzia komputerowe do rozwiązywania zagadnień związanych z modelowaniem i symulacją kinematyki i dynamiki układów mechanicznych i opanował wymagane umiejętności w stopniu podstawowym.laboratoriumaktywność na zajęciach laboratoryjnych, obserwacja wykonawstwa
potrafi pozyskiwać informacje z literatury przedmiotu, posiada umiejętność samokształcenia się, rozumie potrzebę ciągłego i samodzielnego dokształcania się w zakresie tematyki przedmiotu i wykazuje te umiejętności i kompetencje w stopniu podstawowymwykładzaliczenie wykładu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
posiada wiedzę z zakresu kinematyki i dynamiki układów mechanicznych i formalizmów matematycznych służących do jej opisu i opanował wymagane zagadnienia co najmniej w 50%nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ale również opanował wymagane zagadnienia co najmniej w 70%.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ale również opanował wymagane zagadnienia co najmniej w 90%.
zna, potrafi dobierać i stosować formalizmy matematyczne oraz narzędzia komputerowe do rozwiązywania zagadnień związanych z modelowaniem i symulacją dynamiki układów mechanicznych i opanował wymaganezagadnienia co najmniej w 50%.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ale również opanował wymagane zagadnienia co najmniej w 70%.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ale również opanował wymagane zagadnienia co najmniej w 90%.
potrafi przeprowadzać badania symulacyjne i eksperymentalne układów dynamicznych oraz interpretować uzyskane wyniki i opanował wymaganezagadnienia co najmniej w 50%.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ale również opanował wymagane zagadnienia co najmniej w 70%.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ale również opanował wymagane zagadnienia co najmniej w 90%.
potrafi pozyskiwać informacje z literatury przedmiotu, posiada umiejętność samokształcenia się, rozumie potrzebę ciągłego i samodzielnego dokształcania się w zakresie tematyki przedmiotu i opanowałwymagane zagadnienia co najmniej w 50%.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ale również opanował wymagane zagadnienia co najmniej w 70%.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ale również opanował wymagane zagadnienia co najmniej w 90%.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gierlak
Prowadzący grup: Piotr Gierlak, Paweł Obal
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gierlak
Prowadzący grup: Piotr Gierlak, Jakub Wiech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gierlak
Prowadzący grup: Piotr Gierlak, Jakub Wiech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gierlak, Krzysztof Kurc
Prowadzący grup: Piotr Gierlak, Krzysztof Kurc, Jakub Wiech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Gierlak
Prowadzący grup: Piotr Gierlak, Jakub Wiech
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)