Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Metalurgia proszków

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MI/M-DI>MetPro
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Metalurgia proszków
Jednostka: Katedra Nauki o Materiałach
Grupy: Przedmioty 7 sem. - inżynieria materiałowa-nowoczesne tech.materiałowo, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Zdobycie wiedzy na temat różnych gatunków materiałów spiekanych oraz ich właściwościami i zastosowaniem

Treści kształcenia

- Rys historyczny materiałów spiekanych.

- Spiekanie – teoria i fakty doświadczalne – właściwości spieków.

- Procesy technologiczne materiałów spiekanych (proszki do spiekania i ich charakterystyka, formowanie spieków, środowisko spiekania, spiekanie swobodne i pod ciśnieniem, obróbka wykończeniowa).

- Zjawisko przenoszenia masy w materiałach spiekanych (dyfuzyjne mechanizmy przenoszenia masy, wpływ zewnętrznych obciążeń na przenoszenie masy, przenoszenie masy przez fazę gazową oraz przy spiekaniu układów dwu- i trójskładnikowych, kinetyka spiekania).

- Metody wytwarzania proszków

- Badanie własności proszków

- Prasowanie proszków

- Spiekanie w fazie stałej – kinetyka spiekania

- Preparatyka proszków i materiałów spiekanych

- Badania mikroskopowe proszków i spieków

- Wytwarzanie materiałów kompozytowych

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Pampuch R - Współczesne materiały ceramiczne - Wyd. AGH, Kraków. - 2005

Pampuch R. - Budowa i właściwości materiałów ceramicznych - Wyd. AGH, Kraków . - 1995

Lis J., Pampuch R - Spiekanie - Wyd. AGH, Kraków . - 2000

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Ashby M.F., Jones D.R.H. - Materiały inżynierskie - tom 1 i 2 - WNT Warszawa . - 1995

Lis. J. - Laboratorium z nauki o materiałach - skrypt. Wyd. AGH, Kraków . - 2000

Literatura do samodzielnego studiowania

Dereń J., Haber J., Pampuch R.: - Chemia ciała stałego - PWN, Warszawa . - 1975

Blicharski M. - Wstęp do inżynierii materiałowej - Wyd. AGH, Kraków . - 2003

Literatura uzupełniająca

Sieniawski J. Cyunczyk A. - Fizykochemia przemian fazowych - Oficyna Wyd. Pol. Rzeszowskiej, Rzeszów . - 2008

Sieniawski J., Cyunczyk A. - Właściwości materiałów - Oficyna Wyd. Pol. Rzeszowskiej, Rzeszów . - 2008

Dobrzański L.A - Metaloznawstwo z podstawami nauki o materiałach - WNT, Warszawa . - 1999

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Znajomość właściwości oraz zastosowania podstawowych materiałów spiekanych. Umiejętność doboru i charakterystyki materiałów spiekanych. Znajomość podziału oraz elementarnych właściwości materiałów.wykładkolokwium
Umiejętność ogólnej identyfikacji materiałów spiekanych. Znajomość podziału i właściwości materiałów poszczególnych materiałów. Znajomość podstaw obróbki cieplnej i procesów wytwarzanialaboratoriumkolokwium,sprawozdanie z projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Znajomość właściwości oraz zastosowania podstawowych materiałów spiekanych. Umiejętność doboru i charakterystyki materiałów spiekanych. Znajomość podziału oraz elementarnych właściwości materiałów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również posiada rozszerzoną znajomość właściwości oraz zastosowania podstawowych materiałów spiekanych. Umiejętność doboru i charakterystyki materiałów spiekanych. Znajomość podziału oraz elementarnych właściwości materiałów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również posiada szczegółową znajomość właściwości oraz zastosowania podstawowych materiałów spiekanych. Umiejętność doboru i charakterystyki materiałów spiekanych. Znajomość podziału oraz elementarnych właściwości materiałów.
Umiejętność ogólnej identyfikacji materiałów spiekanych. Znajomość podziału i właściwości materiałów poszczególnych materiałów. Znajomość podstaw obróbki cieplnej i procesów wytwarzanianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również posiada rozszerzoną umiejętność ogólnej identyfikacji materiałów spiekanych. Znajomość podziału i właściwości materiałów poszczególnych materiałów. Znajomość podstaw obróbki cieplnej i procesów wytwarzanianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również posiada szczegółową umiejętność ogólnej identyfikacji materiałów spiekanych. Znajomość podziału i właściwości materiałów poszczególnych materiałów. Znajomość podstaw obróbki cieplnej i procesów wytwarzania

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Drajewicz
Prowadzący grup: Marcin Drajewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Drajewicz
Prowadzący grup: Marcin Drajewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Drajewicz
Prowadzący grup: Marcin Drajewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Drajewicz
Prowadzący grup: Marcin Drajewicz, Kamil Gancarczyk, Adrianna Przybyło, Anita Słyś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Drajewicz
Prowadzący grup: Marcin Drajewicz, Adrianna Przybyło, Anita Słyś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)