Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Współczesne materiały narzędziowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MI/M-DI>WspMatNar
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Współczesne materiały narzędziowe
Jednostka: Katedra Nauki o Materiałach
Grupy: Przedmioty 7 sem. - inżynieria materiałowa-nowoczesne tech.materiałowo, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Zdobycie wiedzy na temat różnych gatunków materiałów narzędziowych oraz ich mikrostruktury wraz z obróbką cieplną elementów wykorzystywanych na narzędzia stosowane w przemyśle.

Treści kształcenia

- Klasyfikacja narzędzi. Mechanizmy zużycia i wymagania stawiane narzędziom.

- Stal narzędziowa węglowa i stopowa do pracy na zimno.

- Stal narzędziowa stopowa do pracy na gorąco.

- Stal szybkotnąca wytwarzana konwencjonalnie i metodami metalurgii proszków.

- Węgliki spiekane

- Spiekane materiały ceramiczno-metaliczne oraz ceramiczne.

- Supertwarde materiały narzędziowe .

- Warstwy odporne na ścieranie wytwarzane metodami osadzania z fazy gazowej (CVD, PVD).

- Stal narzędziowa stopowa do pracy na zimno i na gorąco.

- Stal szybkotnąca.

- Obróbka cieplna narzędzi ze stali niestopowej i stopowej.

- Węgliki spiekane.

- Spiekane ceramiczne materiały narzędziowe.

- Odporne na ścieranie warstwy węglikowo–azotkowe.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Wysiecki M. - Nowoczesne materiały narzędziowe - WNT, Warszawa. - 1997

Dobrzański L.A. i inni - Niemetalowe materiały inżynierskie - Wyd. Pol. Śląskiej Katowice . - 2008

Dobrzański L.A i inni - Metaloznawstwo i obróbka cieplna materiałów narzędziowych. - WNT, Warszawa. - 1990

Bryson B. - Heat treatment, selection and application of tool steels. - Hanser Garden Pubns, Cincinnati. - 2005

Olszyna A.R. - Ceramika supertwarda - Oficyna Wyd. Pol. Warszawskiej, Warszawa . - 2001

Blicharski M. - Inżynieria powierzchni - WNT, Warszawa. - 2009

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Dobrzański L.A i inni - Metaloznawstwo i obróbka cieplna materiałów narzędziowych. - WNT Warszawa. - 1990

Literatura do samodzielnego studiowania

G. Roberts, G. Krauss, R.Kennedy - Tool Steels - ASM International. - 1998

Literatura uzupełniająca

Dobrzański L. A. - Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe - WNT, Warszawa. - 2006

Roberts G.A., Kennedy R., Krauss G - Tool steels - ASM Intl, Materials Park. - 1998

Cichosz P - Narzędzia skrawające - WNT, Warszawa . - 2006

Stós J. i inni - Obróbka skrawaniem - innowacje - IZTW, Kraków . - 2008

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Znajomość właściwości oraz zastosowania podstawowych gatunków materiałów narzędziowych. Umiejętność określenia warunków obróbki cieplnej danych narzędzi. Znajomość podstawowych właściwości warstw odpornych na ścieranie na narzędziach skrawających stosowanych w przemyśle.wykładkolokwium
Umiejętność ogólnej identyfikacji mikrostruktury stali narzędziowej, a także mikrostruktury węglików spiekanych i ceramiki narzędziowej. laboratoriumsprawdzian pisemny, sprawozdanie z projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Znajomość właściwości oraz zastosowania podstawowych gatunków materiałów narzędziowych. Umiejętność określenia warunków obróbki cieplnej danych narzędzi. Znajomość podstawowych właściwości warstw odpornych na ścieranie na narzędziach skrawających stosowanych w przemyśle.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi rozróżnić grupy stali narzędziowych oraz określić rodzaj obróbki cieplnej jaki należy zastosować w celu otrzymania narzędzi do danego procesu. Potrafi omówić metody wytwarzania warstw odpornych na ścieranie.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi określić dokładny rodzaj stali narzędziowej niezbędnej w danym procesie. Potrafi zdefiniować szczegółową obróbkę cieplną danego narzędzia. Potrafi podać przykłady wytwarzania i zastosowania warstw odpornych na ścieranie na narzędziach.
Umiejętność ogólnej identyfikacji mikrostruktury stali narzędziowej, a także mikrostruktury węglików spiekanych i ceramiki narzędziowej. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi rozróżnić i omówić mikrostrukturę stali po różnych procesach obróbki cieplnejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zidentyfikować - wzorując się na charakterystyce strukturalnej materiału - zastosowaną obróbkę cieplną materiału.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Rokicki
Prowadzący grup: Paweł Rokicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Rokicki
Prowadzący grup: Andrzej Nowotnik, Paweł Rokicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maryana Zaguła-Yavorska
Prowadzący grup: Maryana Zaguła-Yavorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maryana Zaguła-Yavorska
Prowadzący grup: Maryana Zaguła-Yavorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maryana Zaguła-Yavorska
Prowadzący grup: Maryana Zaguła-Yavorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maryana Zaguła-Yavorska
Prowadzący grup: Maryana Zaguła-Yavorska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)