Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System UwierzytelnianiaNie pamiętam hasła | Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Organizacja produkcji w inżynierii materiałowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MI/T-DU>OPwIM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Organizacja produkcji w inżynierii materiałowej
Jednostka: Katedra Nauki o Materiałach
Grupy: Przedmioty 2 sem. - inżynieria materiałowa, st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł obejmuje 30 godzin wykładów i 30 godzin ćwiczeń. W trakcie zajęć studenci zapoznają się z z różnymi schematami organizacyjnymi, planowaniem produkcji, zatrudnienia oraz systemami zarządzania

Treści kształcenia

- System organizacyjny: hierarchia i podział władzy, rozdział zadań i obowiązków, system informacji i komunikacji

- Schematy organizacyjne przedsiębiorstwa o strukturze funkcjonalnej i macierzowej

- Procesy produkcyjne w inżynierii materiałowej, elementy składowe, klasyfikacje, typy produkcji, cykl produkcyjny

- Formy organizacji produkcji

- Zarządzanie potencjałem społecznym w organizacji

- Planowanie zatrudnienia, rekrutacja i selekcja kadr

- System zarządzania zgodny z wymaganiami jednostek akredytujących (polskich i międzynarodowych)

- Opracowanie przykładowych schematów organizacyjnych

- Opracowanie przykładowych procesów produkcyjnych

- Aktywne poszukiwanie pracy, Curiculum Vitae, autoprezentacja, rozmowa kwalifikacyjna

- Opracowanie przykładowego systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami międzynarodowymi

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

J. Lewandowski, B. Skołud, D. Pluta - Organizacja systemów produkcyjnych - Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne . - 2014

M. Brzeziński - Organizacja produkcji w przedsiębiorstwie - Warszawa, Difin. - 2013

M. Gareth - Obrazy organizacji - PWN, Warszawa. - 1997

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

M. Brzeziński - Organizacja produkcji, materiały do ćwiczeń i projektowania - Wyd. Politechniki Lubelskiej. - 2002

M. Kostera - Zarządzanie personelem - Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. - 1994

Polska norma - PN-EN 17025 - . - 1995

- Audit Criteria AC 7006, AC 7101 - Performance Review Institure USA. - 2011

Literatura do samodzielnego studiowania

J. Gawlik - Procesy produkcyjne - PWE . - 2013

D. Elsner - Ludzkie oblicze organizacji, personel - PWE. - 1994

Literatura uzupełniająca

L. Zawadzka - Współczesne problemy i kierunki rozwoju elastycznych systemów produkcyjnych - PWE. - 2007

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu zarządzania jakością produktów, prowadzenia przedsięwzięć gospodarczych, organizacji pracy oraz ochrony prawnej własności intelektualnej w obszarze inżynierii materiałowej
Potrafi pracować w zespole oraz indywidualnie - realizuje zadania i osiąga cele zgodnie z harmonogramem prac.
Potrafi pracować w zespole oraz indywidualnie - realizuje zadania i osiąga cele zgodnie z harmonogramem prac.
Ma świadomość zachowań profesjonalnych i etyki zawodowej. Potrafi współdziałać i pracować w zespole przyjmując w niej różne role.

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada rozszerzoną wiedzę z zakresu zarządzania jakością produktów, prowadzenia przedsięwzięć gospodarczych, organizacji pracy oraz ochrony prawnej własności intelektualnej w obszarze inżynierii materiałowejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna systemy i schematy organizacyjne, nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi opracować system/ schemat organizacyjny
Potrafi pracować w zespole oraz indywidualnie - realizuje zadania i osiąga cele zgodnie z harmonogramem prac.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna podstawy zarządzania potencjałem ludzkim w organizacjinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi planować zatrudnienie
Potrafi pracować w zespole oraz indywidualnie - realizuje zadania i osiąga cele zgodnie z harmonogramem prac.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna polskie i międzynarodowe wymagania jakościowenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi opracować elementy systemu zarządzania
Ma świadomość zachowań profesjonalnych i etyki zawodowej. Potrafi współdziałać i pracować w zespole przyjmując w niej różne role.Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Romanowska
Prowadzący grup: Jolanta Romanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Romanowska
Prowadzący grup: Jolanta Romanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Romanowska
Prowadzący grup: Jolanta Romanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Romanowska
Prowadzący grup: Jolanta Romanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.