Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System UwierzytelnianiaNie pamiętam hasła | Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Termodynamika przemian fazowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MI/T-DU>TPF Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Termodynamika przemian fazowych
Jednostka: Katedra Nauki o Materiałach
Grupy: Przedmioty 1 sem. - inżynieria materiałowa, st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot ma na celu przedstawienie studentom zagadnień termodynamiki procesów nieodwracalnych. Podstawowe definicje oraz podstawowe równania.

Treści kształcenia

- Najważniejsze definicje i idee termodynamiki, w tym: układ i rodzaje układów, otoczenie, stan układu, funkcje i parametry stanu (podział pomiędzy wielkości ekstensywne i intensywne), czynnik termodynamiczny, równowaga, proces termodynamiczny (stacjonarny i niestacjonarny, odwracalny i nieodwracalny, samorzutny i niesamorzutny).

- Metodologia rozwiązywania problemów i projektowania w termodynamice.

- Energia wewnętrzna i I zasada termodynamiki.

- Sposoby wymiany energii: praca objętościowa, transport ciepła (przewodzenie, promieniowanie, konwekcja).

- Energia wewnętrzna jako funkcja stanu. Różniczka zupełna.

- Energia wewnętrzna i ciepło właściwe gazów doskonałych.

- I zasada termodynamiki dla układu izolowanego, zamkniętego i otwartego.

- Stacjonarny transport masy.

- Entalpia.

- Entropia, II zasada termodynamiki. Bilans entropii w układach zamkniętych i otwartych.

- Rozwiązywanie problemów i pogłębianie wiedzy na podstawie przykładów w zakresie: Kinetyczna teoria gazów, temperatura i ciśnienie.

- Pierwsza zasada termodynamiki, bilans masy i energii w układach otwartych.

- Przemiany gazów doskonałych: adiabatyczna, izobaryczna, izotermiczna, izochoryczna i politropowa – obliczenia pracy, ciepła, zmiany energii wewnętrznej i entalpii.

- Entropia: entropia gazu doskonałego, entropia pary wodnej.

Zmiana entropii w przemianach termodynamicznych.

- Druga zasada termodynamiki.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

S. Wiśniewski - Termodynamika techniczna. - WNT, Warszawa . - 2005

J. Szargut - Termodynamika techniczna. - Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice . - 2011

W. Szewczyk, J. Wojciechowski - Wykłady z termodynamiki z przykładami zadań. - Wyd. AGH, Kraków . - 2007

J. Szargut, A. Guzik, H. Górniak - Zadania z termodynamiki technicznej, - Wyd. Politechniki Śląskiej, Gliwice . - 2011

I. Danielewicz-Ferchmin, A.R. Ferchmin. - Ciepło. - Wyd. Nauk. UAM, Poznań . - 1995

P. W. Atkins - Podstawy chemii fizycznej - Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa . - 2009

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Student rozumie koncepcje i modele termodynamiki i potrafi wskazać przykłady ich zastosowań w opisie procesów w technice i zjawisk zachodzących w przyrodzie.wykład, laboratorium problemoweegzamin cz. pisemna, kolokwium
Student potrafi podać zachowania masy, pędu oraz energiiwykład, ćwiczenia rachunkoweegzamin cz. pisemna, zaliczenie cz. ustna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Student rozumie koncepcje i modele termodynamiki i potrafi wskazać przykłady ich zastosowań w opisie procesów w technice i zjawisk zachodzących w przyrodzie.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Student rozumie znaczenie pierwszej zasady termodynamiki jako zasady zachowania masy i energii oraz potrafi wykorzystać tę zasadę w opisie procesów termodynamicznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Student rozumie koncepcję entropii i problem jakości energii oraz potrafi je omówić na wybranych przykładach z techniki.
Student potrafi podać zachowania masy, pędu oraz energiinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Student potrafi wyprowadzić prawa zachowania masy oraz pędunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi wyprowadzić prawo zachowania energii oraz wyznaczyć z niego potencjały chemiczne składników

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2014/15" (zakończony)

Okres: 2014-10-01 - 2015-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Romanowska
Prowadzący grup: Jolanta Romanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Z

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2015/16" (zakończony)

Okres: 2015-09-26 - 2016-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Romanowska
Prowadzący grup: Jolanta Romanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Z

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2016/17" (zakończony)

Okres: 2016-10-01 - 2017-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Romanowska
Prowadzący grup: Jolanta Romanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2017/18" (zakończony)

Okres: 2017-10-01 - 2018-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Romanowska
Prowadzący grup: Jolanta Romanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-26 - 2018-06-26
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Romanowska
Prowadzący grup: Jolanta Romanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Romanowska
Prowadzący grup: Jolanta Romanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Romanowska
Prowadzący grup: Jolanta Romanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jolanta Romanowska
Prowadzący grup: Jolanta Romanowska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.