Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Uwaga: Codziennie w godz. 02:00-04:00 część funkcjonalności w USOSweb (m.in. wyszukiwarka osób, plan zajęć, sprawdziany, USOSmail, wydruki) jest niedostępna dla użytkowników.
Strona główna

Mechanika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MI0-DI>Mech
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mechanika
Jednostka: Katedra Mechaniki Stosowanej i Robotyki
Grupy: Przedmioty 3 sem. - inżynieria materiałowa, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Moduł kształcenia "Mechanika" obejmuje zagadnienia statyki, kinematyki i dynamiki nieodkształcalnych ciał materialnych.

Treści kształcenia

- Pojęcia podstawowe mechaniki. Statyka - siła jako wielkość wektorowa, stopnie swobody ciała

- Więzy, ich rodzaje, reakcje więzów. Aksjomaty statyki.

- Zbieżny układ sił, równowaga. Metody graficzne i analityczne. Układy statycznie rozwiązalne i przesztywnione.

- Wektor momentu siły względem bieguna i osi, analityczny zapis, przykłady.

Moment siły wypadkowej. Moment ogólny układu sił, zmiana bieguna momentu. Para sil, twierdzenia o parach sił.

- Redukcja płaskiego dowolnego układu sił, przykłady. Więzy typu utwierdzenie, obciążenie skupione i rozłożone.

- Równowaga przestrzennego dowolnego układu sil, przykłady. Równowaga układu brył, przykłady.

- Równowaga płaskiego dowolnego układu sil, Układy z tarciem. przykłady.

- Kinematyka punktu, opis ruchu i parametry ruchu, tor ruchu, prędkość i przyspieszenie,

przykłady.

- Struktura mechanizmów, wiadomości podstawowe.

- Ruch bryły - rodzaje ruchu.

- Dynamika ruchu punktu, zasady Newtona, dynamiczne równania ruchu punktu w różnych układach, zadanie proste i odwrotne dynamiki, przykłady. Pęd i popęd, przykłady. Zasada d'Alemberta opisu ruchu punktu, przykłady.

- Dynamika ruchu postępowego i obrotowego bryły. Dynamiczne równania ruchu bryły, przykłady

- Energia kinetyczna punktu przykłady.Energia kinetyczna bryły - przykłady. Praca elementarna i całkowita siły i układu sił.

- Rzut wektora siły na oś, analityczny zapis wektora siły, przykłady. Wektor sumy układu, twierdzenie o rzucie wektora sumy, przykłady.

Analityczny zapis wektora sumy, przykłady. Określenie wektora sumy dla płaskiego układu sił.

Równowaga zbieżnego układu sił, przykłady.

- Moment ogólny płaskiego i przestrzennego układu sił, zmiana bieguna momentu, przykłady.

- Równowaga płaskiego i przestrzennego dowolnego układu sił działających na bryłę i układ brył, przykłady.

- Kolokwium 1

- Kinematyka punktu, parametryczne równania ruchu, tor ruchu, wektor prędkości, przykłady opisu ruchu punktu mechanizmu płaskiego. Kinematyka bryły - ruch postępowy i obrotowy.

- Kolokwium 2

- Dynamika ruchu punktu, zasady Newtona, dynamiczne równania ruchu punktu, zadanie proste i odwrotne dynamiki, przykłady. Zasada d'Alemberta opisu ruchu punktu, przykłady.

- Energia kinetyczna punktu, przykłady. Energia kinetyczna bryły, przykłady. Praca elementarna i całkowita siły i układu sił.

- Kolokwium 3

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Hendzel Z., Żylski W. - Mechanika ogólna. Statyka - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2011

Hendzel Z., Żylski W. - Mechanika ogólna. Kinematyka - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2010

Hendzel Z., Żylski W. - Mechanika ogólna. Dynamika - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2009

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Hendzel Z., Żylski W. - Mechanika ogólna. Statyka - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2011

Hendzel Z., Żylski W. - Mechanika ogólna. Kinematyka - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2010

Hendzel Z., Żylski W. - Mechanika ogólna. Dynamika - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2009

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
zna reakcje więzów, umie poprawnie zaznaczyć reakcje więzów dla analizowanego układu wykład, ćwiczenia rachunkowekolokwium, aktywność podczas ćwiczeń
zna i umie poprawnie zapisać analityczne równania równowagi statycznej płaskiego i przestrzennego układu sił wykład, ćwiczenia rachunkoweegzamin, aktywność podczas ćwiczeń.
zna opis kinematyki punktu i umie poprawnie opisać ruch punktuwykład, ćwiczenia rachunkowekolokwium, aktywność podczas ćwiczeń
zna opis kinematyki bryły w ruchu postępowym i obrotowymwykład, ćwiczenia rachunkoweegzamin, aktywność podczas zajęć
zna metody opisu dynamiki punktu materialnego i umie za ich pomocą poprawnie opisać ruch punktuwykład, ćwiczenia rachunkowekolokwium, aktywność na zajęciach
zna opis ruchu bryły za pomocą różniczkowych równań, zna metody energetyczne opisu dynamiki punktuwykład, ćwiczenia rachunkoweegzamin, aktywność na zajęciach
potrafi pozyskiwać informacje z literatury, posiada umiejętność samokształcenia się i rozumie potrzebę dokształcania się w zakresie mechaniki ogólnej.ćwiczenia rachunkoweaktywność podczas ćwiczeń

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
posiada podstawową wiedzę z zakresu statyki nieodkształcalnych ciał materialnych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma poszerzony zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji związany z treścią kształcenia w ramach przedmiotu.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma rozszerzony zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z treścią kształcenia wynikający z samokształcenia.
posiada podstawową wiedzę z zakresu kinematyki układów mechanicznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma poszerzony zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji związany z treścią kształcenia w ramach przedmiotu.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma rozszerzony zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z treścią kształcenia wynikający z samokształcenia.
posiada podstawową wiedzę z zakresu dynamiki nieodkształcalnych ciał materialnych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma poszerzony zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji związany z treścią kształcenia w ramach przedmiotu.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma rozszerzony zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z treścią kształcenia wynikający z samokształcenia.
potrafi pozyskiwać informacje z literatury, posiada umiejętność samokształcenia się i rozumie potrzebę dokształcania się w zakresie mechaniki ogólnej.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma poszerzony zakres wiedzy, umiejętności i kompetencji związany z treścią kształcenia w ramach przedmiotu.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma rozszerzony zasób wiedzy, umiejętności i kompetencji związanych z treścią kształcenia wynikający z samokształcenia.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Tutak
Prowadzący grup: Jacek Tutak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Tutak
Prowadzący grup: Jacek Tutak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Tutak
Prowadzący grup: Jacek Tutak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Tutak
Prowadzący grup: Jacek Tutak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)