Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System UwierzytelnianiaNie pamiętam hasła | Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy projektowania inżynierskiego 1 (systemy CAD/CAM)

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MI0-DI>PPI Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy projektowania inżynierskiego 1 (systemy CAD/CAM)
Jednostka: Katedra Konstrukcji Maszyn
Grupy: Przedmioty 3 sem. - inżynieria materiałowa, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

W module przedstawiono treści i efekty kształcenia, oraz formę i warunki zaliczenia przedmiotu

Treści kształcenia

- Wiadomości wstępne. Podstawowe informacje na temat projektowania obiektów i procesów, oraz prowadzenia badań naukowych.

- Metody modelowania CAD z uwzględnieniem projektowania materiałowego. Parametryzacja modelu. Modelowanie złożeń, analiza poprawności złożenia.

- Bazy części, biblioteki elementów znormalizowanych. Definiowanie operacji wiercenia, frezowania i toczenia z użyciem specjalistycznego oprogramowania.

- Przygotowanie ścieżek narzędzia i generowanie kodu na maszynę CNC.Symulacja i kontrola ścieżek narzędzia i gotowego programu obróbczego

- Pojęcia podstawowe procesu projektowania konstrukcji maszynowych. Normalizacja i unifikacja w budowie maszyn. Wymagania stawiane maszynom i częściom.

- Układy techniczne w konstrukcjach mechanicznych, w odniesieniu do maszyn, urządzeń, infrastruktury i procesów. Maszyny proste: dźwignia, wielokrążki, równia pochyła.

- Klasyfikacja i podział maszyn, ich parametry techniczne i właściwości.

- Maszyny hydrauliczne. Turbiny wodne.

- Napędy hydrauliczne. Klasyfikacja i zakres zastosowań. Pompy.

- Silniki wiatrowe. Silniki parowe. Sprężarki, wentylatory.

- Silniki spalinowe. Klasyfikacja i zasada działania silników spalinowych. Rozwiązania konstrukcyjne silników tłokowych

- Maszyny do transportu bliskiego: przenośniki, taśmociągi. Urządzenia transportu pionowego: dźwignice, suwnice i żurawie

- Podstawowe zagadnienia eksploatacji, niezawodności i bezpieczeństwa maszyn. Rodzaje zużycia maszyn i urządzeń.

- Diagnostyka techniczna. Smarowanie. Trwałość i niezawodność maszyn i urządzeń związana z właściwościami eksploatacyjnymi materiałów

- Obciążenia stałe i zmienne elementów maszyn. Naprężenia dopuszczalne. Wytrzymałość zmęczeniowo-kształtowa elementów maszyn. Współczynniki bezpieczeństwa. Test zaliczeniowy.

- Parametryczne rysowanie 2D w programie AutoCAD - Tworzenie i edycja elementów rysunku, wymiarowanie, plotowanie rysunków

- Modelowanie 3D w programie AutoCAD – Tworzenie brył z wykorzystaniem obiektów elementarnych i operacji Boole’a

- Tworzenie brył przez obrót i wyciągnięcie, edycja brył, przygotowanie dokumentacji w programie SolidWorks.

- Przygotowanie złożeń i symulacji ruchu w programie SolidWorks. Sprawdzenie umiejętności obsługi programu

- Przygotowanie programów obróbczych i ścieżek narzędzia dla obróbki 2,5D (FeatureCAM)

- Przygotowanie programów obróbczych i ścieżek narzędzia dla obróbki 3D (FeatureCAM)

- Przygotowanie obróbki zgrubnej oraz wykańczającej powierzchni 3D. Sprawdzenie praktyczne umiejętności w programie ModelaPLAYER 4.0.

- Przygotowanie programów obróbczych i ścieżek narzędzia dla obróbki 2,5D (FeatureCAM).

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Witold Biały - Maszynoznawstwo - WNT. - 2017

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Jacek Pacana - Podstawy projektowania inżynierskiego z wykorzystaniem systemów CAD/CAM - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2016

Wojciech Homik, Piotr Połowniak. - Podstawy konstrukcji maszyn : wybrane zagadnienia : kierunek Mechatronika - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2012

Literatura do samodzielnego studiowania

red. nauk. Zbigniew Osiński - Podstawy konstrukcji maszyn - PWN. - 2012

Literatura uzupełniająca

Bronisław Słowiński. - Inżynieria eksploatacji maszyn - PWN. - 2012

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Student posiada pogłębioną wiedzę dotyczącą urządzeń, maszyn i silników roboczych, a także ich części i zespołów oraz relacji pomiędzy nimi występujących dotyczących różnych dziedzin wiedzy, a także wykorzystać tą wiedzę do pracy w zespole oraz indywidualnie w celu prowadzenia badań naukowych z wykorzystaniem komputera i systemów CAD/CAMwykładsprawdzian pisemny
Posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności pozwalające, indywidualnie lub w zespole, przygotować i prowadzić badania naukowe w opraciu o modelowanie CAD, i z wykorzystaniem parametrycznej obróbki elementów maszyn będących składowymi konstrukcji mechanicznych, energetycznych i hydraulicznychlaboratoriumzaliczenie cz. praktyczna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma wiedzę dotyczącą urządzeń, maszyn i silników roboczych, a także ich części i zespołów oraz relacji pomiędzy nimi występujących dotyczących różnych dziedzin wiedzy, a także wykorzystać tą wiedzę do pracy w zespole oraz indywidualnie w celu realizacji zadania z wykorzystaniem komputera i systemów CAD/CAMnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wykorzystać zdobytą wiedzę do wykonania obliczeń prostych elementów konstrukcji mechanicznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zaproponować sposób wykorzystania poznanych urządzeń, maszyn i silników, także w rozwiązaniach nietypowych, uzasadniając celowość, wady i zalety przyjętego rozwiązania
Posiada wiedzę i umiejętności pozwalające, indywidualnie lub w zespole, określić zadania, cele, priorytety realizacji zadania polegającego na zaprojektowaniu, wykonaniu modeli CAD, a następnie zdefiniować parametry obróbkę elementów maszyn będących składowymi konstrukcji mechanicznych, energetycznych i hydraulicznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również przeprowadzić analizę kinematyczną zespołu w programie CAD, oraz przeprowadzić symulację obróbki w programie CAM, wybranego elementu komstrukcjinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również przeprowadzić analizę błędów konstrukcji w programie CAD, oraz wykonać model fizyczny na frezarce współrzędnościowej z poziomu programu CAD

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Pacana
Prowadzący grup: Jacek Pacana
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Pacana
Prowadzący grup: Jacek Pacana
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Pacana
Prowadzący grup: Jacek Pacana
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Pacana
Prowadzący grup: Jacek Pacana
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.