Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Sieci komputerowe w inżynierii materiałowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MI0-DU>SKWIM
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Sieci komputerowe w inżynierii materiałowej
Jednostka: Katedra Nauki o Materiałach
Grupy: Przedmioty 2 sem. - inżynieria materiałowa, st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot ma na celu zapoznanie studenta z elementami optymalizacji w inżynierii materiałowej. Wykorzystaniem metod odwrotnych oraz sztucznej inteligencji w symulacji procesów technologicznych.

Treści kształcenia

- Podstawowe definicje oraz zapoznanie z elementami informatyki - arytmetyka komputerowa oraz algorytmika

- Operatory oraz zapis programu za pomocą pseudo kodu. Podstawowe struktury danych

- Podstawowe metody zapisu algorytmów - metoda dziel i zwyciężaj, algorytmy zachłanne

- Zapoznanie studenta z Visual Basic for Applications

- Przedstawienie oraz wykorzystywanie algorytmów genetycznych w optymalizacji zagadnień

Zapoznanie studenta z zagadnieniami sztucznej inteligencji

- Przedstawienie oraz wykorzystywanie sztucznych sieci neuronowych w optymalizacji oraz rozwiązywaniu zagadnień technologicznych

- Wykonanie obliczeń wykorzystując metodę odwrotną połączoną z algorytmami genetycznymi do znajdowania współczynników dyfuzji w układach potrójnych.

- Zasymulowanie materiału gradientowego na podstawie uzyskanych współczynników dyfuzji z metody odwrotnej. Optymalizacja uzyskanych wyników.

- Wykonanie prostego algorytmu opisującego algorytmy genetyczne oraz sieci neuronowe.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Z. Opial, - Algebra Wyższa - PWN Warszawa . - 1974

T. Szirtes - Applied dimensional analysis and modeling - Elsevier; Amsterdam. - 2007

R. Tadeusiewicz - Sieci neuronowe - Akademicka Oficyna Wyd.; Warszawa. - 1993

T.H. Cormen, Ch. E. Leiserson, R. L. Rivest - Wprowadyenie do algorytmów - Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Warszawa. - 1997

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Z. Opial - Algebra Wyższa - PWN Warszawa. - 1974

T. Szirtes - Applied dimensional analysis and modeling - Elsevier; Amsterdam. - 2007

T.H. Cormen, Ch. E. Leiserson, R. L. Rivest - Wprowadyenie do algorytmów - Wydawnictwa Naukowo-Techniczne Warszawa. - 1997

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
ma wiedzę w zakresie matematyki obejmującą teorie optymalizacji w tym metody matematyczne, niezbędne do opisu procesów i wykonywania obliczeń numerycznych wykład, laboratorium problemowesprawozdanie z projektu
posiada wiedzę z zakresu wykorzystania sprzętu komputerowego, podstawowego oprogramowania. Ma wiedzę w zakresie modelowania i projektowania materiałów.laboratorium, wykładsprawozdanie z projektu
Student posiada pogłębioną wiedzę. Student posiada umiejętność prowadzenia badań naukowych.wykład, laboratoriumprezentacja projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
ma wiedzę w zakresie matematyki obejmującą teorie optymalizacji w tym metody matematyczne, niezbędne do opisu procesów i wykonywania obliczeń numerycznych nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma wiedze z zakresu metod odwrotnychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma wiedzę w zakresie sztucznej inteligencji
posiada wiedzę z zakresu wykorzystania sprzętu komputerowego, podstawowego oprogramowania. Ma wiedzę w zakresie modelowania i projektowania materiałównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również posiada wiedzę z zakresu wykorzystywania podstawowego aparatu matematycznego do prostych zadań wykorzysujących metody odwrotnenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również posiada wiedzę z zakresu metod numerycznych dotyczących rozwiązywania zagadnień związanych z algorytmami genetycznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Wierzba
Prowadzący grup: Bartłomiej Wierzba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Wierzba
Prowadzący grup: Kamil Ochał, Bartłomiej Wierzba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Wierzba
Prowadzący grup: Kamil Ochał, Bartłomiej Wierzba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bartłomiej Wierzba
Prowadzący grup: Kamil Ochał, Bartłomiej Wierzba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (w trakcie)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Drajewicz
Prowadzący grup: Marcin Drajewicz, Kamil Ochał
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 6.8.0.0-5 (2022-09-30)