Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Budowa samolotów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ML/C-DI/14>BD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Budowa samolotów
Jednostka: Katedra Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot omawia zagadnienia związane z budową i strukturą płatowców statków powietrznych, rolą elementów struktury w przenoszeniu obciążeń.

Treści kształcenia

- Cykl życia konstrukcji lotniczej - od projektu do złomowania. Przepisy budowy i eksploatacji statków powietrznych.

- Podstawowe modele i schematy statyczne w strukturach lotniczych.

- Struktury cienkoscienne.

- Struktury kompozytowe i przekładkowe.

- Stateczność konstrukcji lotniczych.

- Podział konstrukcyjny i technologiczny płatowca.

- Schematy konstrukcyjne skrzydeł i innych powierzchni nośnych.

- Schematy konstrukcyjne kadłubów.

- Schematy konstrukcyjne podwozi.

- Elementy budowy śmigłowców.

- Budowa innych statków powietrznych.

- Naziemne próby stanowiskowe i próby w locie.

- Historia myśli konstrukcyjnej w budowie płatowców.

- Praktyczny opis samolotu, jego elementów konstrukcyjnych. Identyfikacja roli i charakteru pracy struktury nośnej.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Jerzy JĘDRZEJEWSKI - Próby w locie samolotów lekkich - Bibllioteka Naukowa Instytutu Lotnictwa, Warszawa. - 2001

Zbigniew BRZOSKA - Statyka i stateczność konstrukcji - PWN, Warszawa. - 1965

M.N. SZULŻENKO, A.S. MOSTOWOJ - Konstrukcja samolotów - WKiŁ, Warszawa. - 1970

Tadeusz SOŁTYK - Amatorskie projektowanie samolotów - Biblioteka Naukowa Instytutu Lotnictwa, Warszawa. - 1995

Adam SKARBIŃSKI, Wiesław STAFIEJ - Projektowanie i konstrukcja szybowców - WKiŁ, Warszawa. - 1965

Robert JONES - Mechanics of composite materials - Taylor & Francis. - 1999

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

- Instrukcja Obsługi Technicznej samolotu PZL-110 Koliber - . -

- Instrukcja Obsługi Techniczej Silnika PZL-4F - . -

- Instrukcja Użytkowania w Locie samolotu PZL-110 Koliber - . -

Literatura do samodzielnego studiowania

S. TIMOSZENKO, S. WOINOWSKY-KRIEGER - Teoria płyt i powłok - Arkady, Warszawa. - 1962

Michael Chun-Yung NIU - Airframe stress analysis and sizing - Conmilit Press, Hong-Kong. - 2001

Egbert TORENBEEK - Synthesis of subsonic airplane design - Delft University Press. - 1976

Darrol STINTON - The design of the aeroplane - BSP Proffessional Books. - 1993

Jan ROSKAM - Airplane Design - Roskam Aviation and Engineering Corporation. - 1985

Michael Chun-Yung NIU - Airframe structural design - Conmilit Press, Hong-Kong. - 1988

Literatura uzupełniająca

Heinrich HERTEL - Leichtbau - Springer, Berlin. - 1980

Jerzy TEISSEYRE, Szymon PILECKI - Zbiór zadań ze statyki konstrukcji lotniczych - PWN, Wrocław. - 1952

www.secretprojects.co.uk - - . -

Aerospace Projects Review - http://www.up-ship.com/eAPR/index.htm - . -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Potrafi opisać funkcję i pracę elementów konstrukcyjnych płatowca.wykładzaliczenie cz. pisemna
Zna budowę i funkcję podzespołów i instalacji samolotu na wybranym przykładzielaboratoriumsprawozdanie z laboratorium, seminarium

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Potrafi opisać funkcję i pracę elementów konstrukcyjnych płatowca.
Zna budowę i funkcję podzespołów i instalacji samolotu na wybranym przykładzie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Święch
Prowadzący grup: Monika Lubas, Łukasz Święch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Święch
Prowadzący grup: Paweł Dyrda, Monika Lubas, Łukasz Salach, Łukasz Święch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Łukasz Święch
Prowadzący grup: Radosław Kołodziejczyk, Łukasz Święch
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)