Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Informatyczne systemy awioniki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ML/S-DI/14>ISA
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Informatyczne systemy awioniki
Jednostka: Katedra Awioniki i Sterowania
Grupy: Przedmioty 6 sem. - lotnictwo i kosmonautyka-awionika st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Zajęcia obejmują wykłady oraz laboratoria dotyczące budowy i projektowania systemów awioniki, a w szczególności:

- norm stosowanych przy projektowaniu awioniki zawierającej oprogramowanie,

- komunikacji w rozproszonych systemach awionicznych,

- zasad tworzenia oprogramowania,

- trendów w rozwoju awioniki.

Treści kształcenia

- Wstęp:

1. Zasady tworzenie projektów awioniki (Diagram V, normy i przepisy w tym CS-23, CS-25, DO-178, DO-254, DO-160G) (W01),

2. Projekt systemu awioniczego (m.in. struktura oprogramowania)(W02).

Komunikacja:

3. Cyfrowe magistrale w lotnictwie - cyfrowa magistrala ARINC 429 (W03),

4. Cyfrowa magistrala CAN oraz protokół CAN Aerospace (Rozproszone systemy sterujące i pomiarowe - na przykładzie RPAS) (W04).

Oprogramowanie i osprzęt:

5. Budowa oprogramowania w oparciu o automatyczną generację kodu (W05),

6. Implementacja sprzętowa (W06).

Trendy w rozwoju awioniki:

7. Planowanie lotu - systemy EFB, IMA, Podsumowanie (W07,W08).

- 1. Zapoznanie z zasadami panującymi w laboratorium oraz warunkami zaliczenia (L01),

2. Planowanie budowy systemu awionicznego (L02),

3. Magistrala ARINC 429 - analiza protokołu transmisji (L03),

4. Cyfrowa magistrala CAN - badania sygnałów na magistrali (L04),

5. Automatyczna generacja kodu - podstawy (L05),

6. Integracja kodu w zintegrowanym środowisku programistycznym (L06),

7. Automatyczna generacja kodu - implementacja sprzętowa (L07),

8. Metody weryfikacji - symulacja SIL (L08),

9. Metody weryfikacji - symulacja HIL (L09),

10. Metody weryfikacji - testy w środowisku rzeczywistym (L10),

11. Badania awioniki o strukturze rozproszonej (L11),

12. Badania zintegrowanych modułów awioniki (L12),

13. Zapoznanie z metodami planowania lotu z użyciem systemów EFB (L13),

14. Zajęcia podsumowujące, wystawienie ocen (L14)

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

EASA - CS-23 Certification Specifications for Normal, Utility, Aerobatic, and Commuter Category Aeroplanes - . - 2012

EASA - CS-25 Certification Specifications for Large Aeroplanes - . - 2007

RTCA - DO-160G - . - 2014

RTCA - DO-254 - . -

RTCA - DO-178C - . -

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Stock Flight Systems - CAN Aerospace - v.1.7.. - 2007

GAMA - ARINC 429, General Aviation Subset - . - 2016

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
zna i rozumie znaczenie norm stosowanych do projektowania awioniki, zasad tworzenia oprogramowania dla lotnictwa oraz metod komunikacji pomiędzy modułami awioniki.wykładreferat
potrafi wykorzystać wiedzę z zakresu projektowania awioniki, zasad tworzenia oprogramowania dla lotnictwa oraz metod komunikacji pomiędzy modułami awioniki w celu budowy rozwiązania technicznegolaboratoriumsprawozdania, sprawdziany ustne, sprawdziany pisemne

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Grzybowski
Prowadzący grup: Piotr Grzybowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Grzybowski
Prowadzący grup: Piotr Grzybowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Grzybowski
Prowadzący grup: Piotr Grzybowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Grzybowski
Prowadzący grup: Piotr Grzybowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (zakończony)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Grzybowski
Prowadzący grup: Piotr Grzybowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-27 - 2025-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)