Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Fizyka 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ML0-DI/14>Fiz1
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Fizyka 1
Jednostka: Katedra Fizyki i Inżynierii Medycznej
Grupy: Przedmioty 1 sem. - lotnictwo i kosmonautyka st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Układ modułu w planie studiów: sem: 1 / W30 C15 / 5 ECTS

Treści kształcenia

- Elementy mechaniki klasycznej:Zasady dynamiki Newtona. Zasady zachowania: energii, pędu, momentu pędu. Mechanika brył sztywnych.

- Elementy szczególnej teorii względności: zasada względności, koncepcja czasu i  przestrzeni, czasoprzestrzeń, geometria czasoprzestrzeni. Transformacje Lorentza. Kinematyka i dynamika relatywistyczna.

- Pole elektromagnetyczne. Oddziaływanie ładunków w ruchu. Fale elektromagnetyczne.

- Optyka geometryczna i falowa. Dyfrakcja Fresnela i Fraunhofera.

- Elementy wibroakustyki. Drgania harmoniczne proste, tłumione i wymuszone. Pełny zakres częstotliwości fal sprężystych; infradźwięki, dźwięki, ultradźwięki, hiperdźwięki. Właściwości fizyczne ultradźwięków, zastosowania w technice. Obszar słyszalności, poziom ciśnienia akustycznego. Hałas. Ochrona środowiska .

- Elementy optyki. Optyka geometryczna, optyka falowa. Zastosowania w technice.

- Przenikanie się i wzajemna stymulacja fizyki i techniki.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Engel Z. - Ochrona środowiska przed drganiami i hałasem, wibroakustyka - PWN Warszawa. - 2004

Halliday D., Resnick R. - Fizyka 1 - PWN, Warszawa. - 2002

Śliwiński A. - Ultradźwięki i ich zastosowania - WNT Warszawa. - 2003

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Chłędowska K., Sikora R. - Problemy i zadania z fizyki z rozwiazaniami - Oficyna Wydawnicza PRz, Rzeszów. - 2007

Hennel A., Krzyżanowski W., Szuszkiewicz W., Wódkiewicz K. - Zadania i problemy z fizyki - PWN, Warszawa. - 2002

Literatura do samodzielnego studiowania

Halliday D., Resnick R. - Fizyka 2 - PWN Warszawa. - 2002

Literatura uzupełniająca

Wyrzykowski R. - Podstawy fizyki - Wyd. FOSZE Rzeszów . - 1999

Publikacje naukowe

H. Czyż; T. Jasiński; A. Włoch - Physical basis of MR-HIFU ultrasonic method for myomas treatment - Polskie Towarzystwo Akustyczne Oddział w Krakowie. - 2018

V. Bednarska; H. Czyż; T. Jasiński - Advances in Hearing Prosthetics - . - 2018

H. Czyż - In Memoriam - Dr Józef Morawiec - . - 2017

H. Czyż; T. Jasiński; A. Włoch - Aspects of Applicability King-St.Clair Approximation in a Non-Newtonian Fluid Mechanics - . - 2017

H. Czyż; T. Jasiński; A. Włoch - Funkcje rozkładu i stałe czasowe procesu zmian koncentracji komórek w płynach fizjologicznych w polu ultradźwiękowej fali stojącej - Polskie Towarzystwo Akustyczne, Oddział Górnośląski. - 2017

H. Czyż; E. Radion - Nadrzędność tekstu słownego wobec muzyki w cyklu pieśni Mycielskiego do słów Iwaszkiewicza - POLSKIE TOWARZYSTWO AKUSTYCZNE. - 2015

H. Czyż; E. Radion - Relacje między warstwą brzmień mowy a muzyką w cyklu pieśni Bairda do słów Iwaszkiewicza - POLSKIE TOWARZYSTWO AKUSTYCZNE. - 2015

H. Czyż; T. Jasiński; A. Włoch - Ultrasonic Methods of the Cells Separation in Human Blood - POLISH ACADEMY OF SCIENCES INSTITUTE OF PHYSICS. - 2015

R. Bienkiewicz; G. Budzik; H. Czyż - Wybrane aspekty szybkiego prototypowania modeli do zastosowań w inżynierii medycznej - STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW MECHANIKÓW POLSKICH. - 2015

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma pogłębioną wiedzę z fizyki klasycznej.Wykład, ćwiczeniaegzamin część pisemna, kolokwium
Rozumie możliwości zastosowania fizyki w nowoczesnej technice .Wykladegzamin część pisemna
Rozumie przenikanie się i wzajemną stymulację fizyki i techniki .Wykładegzamin część pisemna, egzamin część ustna
Potrafi pracować w zespole i organizawać dokształcanie się.Wykład, ćwiczeniaegzamin część pisemna, sprawdzian pisemny

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma pogłębioną wiedzę z fizyki klasycznej.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wykorzystać wiedzę w praktyce przy rozwiązywaniu zadań i problemów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi krytycznie analizować zjawiska zachodzące w przyrodzie i interpretować prawa fizycze.
Rozumie możliwości zastosowania fizyki w nowoczesnej technice .nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wykonać obliczenia prostych zadań i problemów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi wykonać obliczenia trudniejszych zadań i problemów oraz interpretować wyniki.
Rozumie przenikanie się i wzajemną stymulację fizyki i techniki .nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi posługiwać się metodami matematyki wyższej przy rozwiązywaniu zadań i problemów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zastosować metody matematyczne do rozwiązywania problemów fizyki i techniki, podać interpretację fizyczną otrzymanych wyników.
Potrafi pracować w zespole i organizawać dokształcanie się.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również docenia wartość pracy w zespole.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi kierować pracą w zespole.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Henryka Czyż
Prowadzący grup: Violetta Bednarska-Buczek, Henryka Czyż
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Henryka Czyż
Prowadzący grup: Violetta Bednarska-Buczek, Henryka Czyż
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Stagraczyński
Prowadzący grup: Violetta Bednarska-Buczek, Marcin Kowalik, Ryszard Stagraczyński, Julian Traciak, Tomasz Więcek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Masłowski, Ryszard Stagraczyński
Prowadzący grup: Łukasz Dubiel, Sylwia Kudła, Tomasz Masłowski, Ryszard Stagraczyński, Dariusz Twaróg, Gaweł Żyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ryszard Stagraczyński
Prowadzący grup: Łukasz Dubiel, Jacek Fal, Sylwia Kudła, Ryszard Stagraczyński, Gaweł Żyła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)