Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Grafika inżynierska i zapis konstrukcji 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ML0-DI/14>GrafIn_ZK2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Grafika inżynierska i zapis konstrukcji 2
Jednostka: Katedra Konstrukcji Maszyn
Grupy: Przedmioty 2 sem. - lotnictwo i kosmonautyka st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

W module przedstawiono treści i efekty kształcenia, oraz formę i warunki zaliczenia przedmiotu

Treści kształcenia

- Wykorzystanie programu AutoCAD w rysunku technicznym; omówienie ogólne programu, menu, myszka, linia poleceń, skróty klawiszowe, przyciski na belce stanu, wybór elementów, układy współrzędnych, warstwy, ustawienia rysunkowe.

- Rysowanie, wymiarowanie, tolerowanie gwintów i połączeń gwintowych

- Rysowanie, wymiarowanie i tolerowanie połączeń wpustowych, wielowypustowych, sprzęgieł, hamulców, sprężyn.

- Rysowanie przekładni pasowych i zębatych. Rysowanie, wymiarowanie i tolerowanie wału, koła pasowego koła zębatego

- Rysowanie, wymiarowanie, tolerowanie połączeń nitowych, spawanych, zgrzewanych, lutowanych, klejonych

- Schematy mechaniczne, hydrauliczne, pneumatyczne, elektryczne, elekroniczne, cieplne, chemiczne. Rysunki złozeniowe

- Rysowanie i wymiarowanie uszczełnień i łożysk.

- Test zaliczeniowy

- Wspomagane programem AutoCAD wykonywanie rysunków, zajęcia na pracowni komputerowej: Podstawowe elementy rysunku, modyfikacje rysunku, układy współrzędnych, ustawienia rysunkowe, wymiarowanie, wykonywanie przekrojów, rysowanie z użyciem warstw. Zaliczenie: na podstawie rzutu aksonometrycznego wykonanie (w rzutach prostokątnych z zastosowaniem przekrojów, wymiarowania) rysunku przedmiotu.

- Wykonanie na modstawie modelu rysunków wykonawczych części maszyn: tuleja, wał, koło zębate, pokrywa, wspornik. Praca domowa: krzywe płaskie

- Na podstawie rysunku złozeniowego wykonanie rysunków wykonawczych części typu: dźwignia, szczęka, koło pasowe, korpus. Praca domowa: technika rysowania połączeń gwintowych

- Wykonanie rysunku złożeniowego prostej konstrukcji

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Dobrzański T. - Rysunek techniczny maszynowy - WNT. -

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Instrukcji obsługi - AutoCad 2012 - . -

Literatura uzupełniająca

Zbiór polskich norm - - . -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada wiedzę z zakresu geometrii wykreślnej oraz zapisu konstrukcjiwykład, laboratoriumkolokwium
Potrafi pozyskiwać informacje z literaturyprojekt indywidualnyprezentacja projektu
Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, potrafi inspirować i organizować proces uczenia innychprojekt zespołowyprezentacja projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada wiedzę z zakresu geometrii wykreślnej oraz zapisu konstrukcjinie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Wydane tematy rysunkowe części maszynowych wykonane z doborem baz wymiarowych, tolerancji, chropowatości powierzchni. Mogą wystąpić drobne usterki w zakresie estetyki wykonania rysunku technicznego. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi przeanalizować pracę zespołów części maszynowych. Samodzielnie dobrać właściwy sposób wymiarowania zespołu z doborem pasowań, chropowatości powierzchni , obróbki cieplno- chemicznej.
Potrafi pozyskiwać informacje z literaturynie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Na podstawie analizy podobnych rozwiązań konstrukcyjnych potrafi wyselekcjonować prawidłowo problemy związane z doborem właściwego sposobu wymiarowanianie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Na podstawie anailizy podobnych rozwiązań konstrukcyjnych potrafi uzasadnić wybrany sposób wymiarowania.
Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się, potrafi inspirować i organizować proces uczenia innychCechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Połowniak
Prowadzący grup: Mariusz Dębski, Małgorzata Gontarz, Adam Kalina, Tomasz Kudasik, Piotr Połowniak, Łukasz Przeszłowski, Mateusz Przytuła
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Połowniak
Prowadzący grup: Piotr Bąk, Małgorzata Gontarz, Patrycja Jagiełowicz, Adam Kalina, Piotr Połowniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Połowniak
Prowadzący grup: Katarzyna Balawender, Piotr Bąk, Mariusz Dębski, Małgorzata Gontarz, Patrycja Jagiełowicz, Adam Kalina, Piotr Połowniak, Stanisław Warchoł, Małgorzata Zaborniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Połowniak
Prowadzący grup: Jacek Bernaczek, Mariusz Dębski, Małgorzata Gontarz, Olimpia Markowska, Piotr Połowniak, Mateusz Przytuła, Stanisław Warchoł, Dawid Wydrzyński, Małgorzata Zaborniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Połowniak
Prowadzący grup: Jacek Bernaczek, Mariusz Dębski, Małgorzata Gontarz, Olimpia Markowska, Piotr Połowniak, Stanisław Warchoł, Małgorzata Zaborniak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)