Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Mechanika lotu 1

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ML0-DI/14>ML
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Mechanika lotu 1
Jednostka: Katedra Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej
Grupy: Przedmioty 5 sem. - lotnictwo i kosmonautyka - zarządzanie ruchem lotniczym st. I-go stopnia
Przedmioty 5 sem. - lotnictwo i kosmonautyka-awionika st. I-go stopnia (inż.)
Przedmioty 5 sem. - lotnictwo i kosmonautyka-pilotaż st. I-go stopnia (inż.)
Przedmioty 5 sem. - lotnictwo i kosmonautyka-płatowce st. I-go stopnia (inż.)
Przedmioty 5 sem. - lotnictwo i kosmonautyka-silniki lotnicze st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Treści kształcenia

- Wprowadzenie. Ogólna charakterystyka atmosfery, międzynarodowa atmosfera wzorcowa.

- Siły i momenty aerodynamiczne, współczynniki sił i momentów, kryteria podobieństwa.

- Charakterystyka nośności i biegunowa samolotu bez usterzenia

- Ustalony lot ślizgowy samolotu, biegunowa prędkości

- Charakterystyki podstawowych typów zespołów napędowych: silnik tłokowy, turbośmigłowy i turboodrzutowy

- Zasada działania, charakterystyki i dobór śmigła

- Ustalony lot silnikowy samolotu, wyznaczanie charakterystycznych prędkości lotu, pułapu i czasu wznoszenia metodą mocy i ciągów

- Start i lądowanie samolotu , wpływ mechanizacji płata i bliskości ziemi.

- Zasięg, długotrwałość lotu i promień działania samolotu

- Elementarne pojęcia z zakresu stateczności i sterowności samolotu.

- Wyznaczanie biegunowej aerodynamicznej samolotu

- Wyznaczanie "uproszczonej" i "pełnej" biegunowej prędkości samolotu

- Wyznaczanie charakterystyki ciągu zespołu śmigło-silnik, dobór średnicy śmigła stałego i "constant speed"

- Wyznaczanie charakterystyk aerodynamicznych samolotu z wychylonymi klapami i wpływem ziem

- Wyznaczanie długości start i lądowania samolotu

- Wyznaczanie zasięgu i długotrwałości lotu samolotu

- Modelowanie matematyczne bezsilnikowego lotu samolotu

- Modelowanie matematyczne charakterystyk zespołu napędowego

- Modelowanie matematyczne podstawowych, ustalonych osiągów samolotu

- Modelowanie matematyczne startu i (lub) lądowania samolotu

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

1. Fiszdon W - Mechanika Lotu, cz.I i II - PWN, Warszawa . - 1961

2. Etkin B., Reid L.D. - Dynamics of Flight – Stability and Control - John Wiley & Sons, New . - 1996

3. Roskam J. - Airplane design. Part VI: Preliminary calculation of aerodynamic, thrust and power characteristics - Univerity of Kansas, Lawrence, Kansas . - 1987

4. Abbot I.H., Doenhoff A.E. - Theory of wing sections - Dower Publications, New York . - 1958

5. Anonymous - Engineering Sciences Data Units - Royal Aeronautical Society, continuously updated. - -

Literatura do samodzielnego studiowania

1. McCormick B.W. - Aerodynamics, aeronautics and flight mechanics - , John Wiley & Sons, NY . - 1979

2. Lowry J. T. - Performance of light aircraft - AIAA, New York . - 1999

3. Wolowicz Ch.H., Yancey R.B. - Longitudinal aerodynamic characteristics of light, twin engine, propeller-driven airplanes - , NASA Technical Note D-6800, Washington D.C. . - 1972

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
posiada uporządkowaną podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie mechaniki lotu i aerodynamiki oraz budowy i projektowania obiektów latających

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
posiada uporządkowaną podbudowaną teoretycznie wiedzę w zakresie mechaniki lotu i aerodynamiki oraz budowy i projektowania obiektów latających

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Majka
Prowadzący grup: Radosław Kołodziejczyk, Daniel Lichoń, Andrzej Majka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Majka
Prowadzący grup: Radosław Kołodziejczyk, Daniel Lichoń, Andrzej Majka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Majka
Prowadzący grup: Radosław Kołodziejczyk, Daniel Lichoń, Andrzej Majka, Marek Szumski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Majka
Prowadzący grup: Radosław Kołodziejczyk, Daniel Lichoń, Andrzej Majka, Łukasz Salach
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Majka
Prowadzący grup: Radosław Kołodziejczyk, Daniel Lichoń, Andrzej Majka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)