Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zarządzanie eksploatacją obiektów latających

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ML0-DU>ZEOL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zarządzanie eksploatacją obiektów latających
Jednostka: Katedra Inżynierii Lotniczej i Kosmicznej
Grupy: Przedmioty 3 sem. - lotnictwo i kosmonautyka - samoloty st. II-go stopnia
Przedmioty 3 sem. - lotnictwo i kosmonautyka-pilotaż st. II-go stopnia
Przedmioty 3 sem. - lotnictwo i kosmonautyka-silniki lotnicze st. II-go stopnia
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 1.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

W ramach przedmiotu zarządzanie eksploatacją obiektów latających wiedza przekazywana będzie studentom poprzez wykłady,. Wiedza przekazywana na zajęciach wykładowych posiada aspekt teoretyczny. Wykłady będą miały na celu przekazanie studentom w sposób usystematyzowany określonego programem materiału. Studenci będą zachęcani do dyskusji i pytań. Podczas zajęć stosowane będą różnego rodzaju środki techniczne ułatwiające przyswajanie wiedzy i pobudzające zainteresowania studentów.

Celem przedmiotu jest przekazanie studentom podstaw wiedzy z zakresu: systemów i procesów eksploatacji statków powietrznych oraz systemów komputerowych wspomagania eksploatacji, modeli systemów eksploatacji z uwypukleniem zagadnień organizacji i sterowania lotniczych systemów transportowych, podstaw oceny efektywności eksploatacji i symulacji procesów eksploatacyjnych, charakterystyki systemów eksploatacji statków powietrznych w aspektach bezpieczeństwa lotów i logistyki.

Treści kształcenia

- Wprowadzenie do zarządzania eksploatacją obiektów latających (rys historyczny, analiza problemów, wczesny okres eksploatacji w lotnictwie, zarządzanie techniczne itp.).

- Samolot jako obiekt eksploatacji.

- Koszty cyklu życia samolotu samolotu.

- Podstawy zarządzanie eksploatacją obiektów latających (Cel, Rozwój programów eksploatacji, nowoczesne modele eksploatacji np. Maintenance Steering Group (MSG) appproach).

- Definicje i cele

- Wymagania certyfikacyjne przedsiębiorstwa lotniczego

- Dokumentacja eksploatacyjna (np. Airplane maintenance manual, illustrated part catalogog etc.).

- Wymagania procesu eksploatacji.

- Organizacja zarządzająca eksploatacją

- Obsługa techniczna

- Szkolenia

- Zarządzanie eksploatacją samolotu (w locie i na ziemi)

- Kontrola jakości

- Niezawodność

- Bezpieczeństwo

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

H.A. Kinnison, T. Siddiqui - Aviation Maintenance Management - Mc Graw Hill. - 2013

Lewitowicz J. - Podstawy eksploatacji statków powietrznych. Statek powietrzny i elementy teorii, t. 1-4 - Wydawnictwo ITWL. - 2001

Lewitowicz J., Loroch L., Manerowski J. - Problemy badań i eksploatacji techniki lotniczej. Tom 6 - Wydawnictwo ITWL. - 2006

Literatura do samodzielnego studiowania

H.A. Kinnison, T. Siddiqui - Aviation Maintenance Management - Mc Graw Hill. - 2013

Literatura uzupełniająca

Borgoń J. - Niezawodność statków powietrznych - Wydawnictwo ZETOM. - 1992

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada podbudowaną teoretycznie, szczegółową wiedzę obejmującą zagadnienia eksploatacji i zarządzania eksploatacją obiektów latających.wykładzaliczenie cz. ustna
Potrafi pozyskiwać informacje z literatury, baz danych oraz innych źródeł (także w języku obcym), integrować je, dokonywać ich interpretacji oraz wyciągać wnioski, formułować i uzasadniać opinie. Potrafi określić kierunki samokształcenia w celu podnoszenia kompetencji zawodowych wykładzaliczenie cz. ustna

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Majka
Prowadzący grup: Andrzej Majka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Majka
Prowadzący grup: Andrzej Majka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Szumski
Prowadzący grup: Marek Szumski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marek Szumski
Prowadzący grup: Marek Szumski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Majka
Prowadzący grup: Andrzej Majka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)