Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Technologia samochodów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MM/E-DI>TS
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Technologia samochodów
Jednostka: Katedra Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu
Grupy: Przedmioty 6 sem. - mech. i bud. maszyn-pojazdy samochodowe, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przedmiot obowiązkowy dla studentów 6 semestru specjalności Pojazdy samochodowe

Treści kształcenia

- Zasady ogólne opracowania procesów technologicznych. Dobór oprzyrządowania i obrabiarek, procesy technologiczne. Techniki wytwarzania wybranych mechanizmów podwozia i silnika. Techniki wytwarzania nadwozi (kadłubów): blachy cienkie, technologiczność nadwozi samochodów osobowych, ciężarowych i autobusów. Spajanie części nadwoziowych, techniki wytwarzania płatów nadwoziowych. Technologia przegubów kulistych. Wymagania i metody badania. Technologia amortyzatora hydraulicznego. Wymagania i badania. Technologia układu hamulcowego ciernego. Technologia pierścieni tłokowych. Technologia tłoków. Technologia cylindrów i prowadników zaworowych. Montaż pojazdów. Technologia klejenia autobusu. Automatyzacja, mechanizacja i robotyzacja. Wspomaganie komputerowe wytwarzania zgodnego z zasadą logistyki w zakładzie typu organizacyjno-inżynierskiego. Elastyczne systemy technologiczne. Organizacja i uruchomienie produkcji samochodów (kooperacja, organizacja zakładu głównego, ciągłość przepływu produkcji, transport wewnętrzny, przygotowanie techniczne, uruchomienie produkcji, wytwarzanie prototypów). Kontrola i badania jakości. Jakość samochodów według QS 9000.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Jezierski J. - Technologia tłokowych silników wysokoprężnych - WNT, Warszawa. - 1999.

Marciniak M. - Elementy automatyzacji we współczesnych procesach wytwarzania. Obróbka, mikroobróbka, montaż - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa. - 2007.

Erbel J. Muster A. (Red) - Encyklopedia technik wytwarzania stosowanych w przemyśle maszynowym. T. I. Odlewnictwo. Obróbka pla - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa. - 2001.

Grosman F. (red.) - Technologia metali: praca zbiorowa - Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice. - 2010.

Karpiński T. - Inżynieria produkcji - Wydawnictwo WNT, Warszawa. - 2013.

Oleksy M. - Technologia Rapid Prototyping hybrydowych nanokompozytów polimerowych stosowanych na koła zębate. - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów . - 2014.

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Feld M. - Podstawy projektowania procesów technologicznych typowych części maszyn - WNT, Warszawa. - 2000.

Seidel T. - Technologia napraw nadwozi samochodowych. - Wydawnictwo Technotransfer, Wrocław . - 2014.

Przybylski L. - Strategia doboru warunków obróbki współczesnymi narzędziami - Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków. - 2000.

Blicharski M. - Inżynieria materiałowa - Wydawnictwo WNT, Warszawa. - 2014.

Oprzędkiewicz J., Stolarski B. - Technologia i systemy recyklingu samochodów - WNT: Fundacja "Książka Naukowo-Techniczna", Warszawa. - 2003.

Erbel J. Muster A. (Red) - Encyklopedia technik wytwarzania stosowanych w przemyśle maszynowym. T. I. Odlewnictwo. Obróbka plas - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. - 2001

Marciniak T. - Technologia przekładni ślimakowych. - Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź, . - 2013.

Literatura do samodzielnego studiowania

Gawlik J., Plichta J., Świć A. - Procesy produkcyjne - Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. - 2013.

Świć A. - Technologia obróbki wałów o małej sztywności - Wydawnictwo Politechniki Lubelskiej, Lublin. - 2009.

Niżankowski Cz. - Technologia i eksploatacja ściernic z korundów spiekanych stosowanych w procesach szlifowania płaszc - Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej, Kraków. - 2013.

Pająk E. - Zarządzanie produkcją: produkt, technologia, organizacja - Wydawnictwa Naukowe PWN, Warszawa. - 2013.

Blicharski M. - Inżynieria powierzchni - Wydawnictwo WNT, Warszawa. - 2012.

Marciniak M. - Elementy automatyzacji we współczesnych procesach wytwarzania. Obróbka, mikroobróbka, montaż - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. - 2007

Boczkowska A., Krzesiński G. - Kompozyty i techniki ich wytwarzania. - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa . - 2016.

Literatura uzupełniająca

Wieszczek S., Michalski J. - Technologia montażu. Laboratorium - Wydawnictwo Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. - 1986.

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posiada pogłębiona umiejętność rozwiązywania problemów związanych z organizacją, planowaniem i realizacją technologii samochodów oraz umiejętności prowadzenia badań naukowych. Wykład, laboratoriumKolokwium, prezentacja projektu

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posiada umiejętność rozwiązywania problemów związanych z organizacją, planowaniem i realizacją technologii samochodównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma rozszerzony zasób wiedzy związanej z treścią kształcenia z przedmiotunie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma znacznie rozszerzony zasób wiedzy związanej z treścią kształcenia z przedmiotu

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Michalski
Prowadzący grup: Artur Krzemiński, Jacek Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Michalski
Prowadzący grup: Jacek Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Jacek Michalski
Prowadzący grup: Artur Krzemiński, Jacek Michalski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)