Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Materiały konstrukcyjne i podstawy obróbki cieplnej 2

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MM0-DI>MaKoiPo2
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Materiały konstrukcyjne i podstawy obróbki cieplnej 2
Jednostka: Katedra Nauki o Materiałach
Grupy: Przedmioty 4 sem. - mechanika i budowa maszyn st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 5.00 LUB 6.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Przyswojenie wiedzy o materiałach konstrukcyjnych, ich klasyfikacji i zastosowaniu

Treści kształcenia

- Teoretyczne podstawy obróbki cieplnej metali i stopów

- Charakterystyka procesów technologicznych obróbki cieplnej

- Urządzenia do obróbki cieplnej. Wady i kontrola procesów obróbki cieplne

- Pierwiastki stopowe i ich wpływ na strukturę i właściwości stopów żelaza

- Rodzaje i charakterystyka stali stopowych

- Stopy metali nieżelaznych

- Materiały spiekane

- Podstawy obróbki cieplnej

- Hartowność stali

- Obróbka cieplna stali konstrukcyjnej

- Obróbka cieplno-chemiczna części maszyn

- Obrobka cieplna stopów metali nieżelaznych

- Stal konstrukcyjna stopowa

- Stal narzędziowa

- Stal o szczególnych właściwościach

- Stopy aluminium

- Stopy miedzi

- Stopy niklu i tytanu

- Stopy cyny, ołowiu, cynku, magnezu

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Dobrzański L. A.: - Materiały inzynierskie i projektowanie materiałowe. Podstawy nauki o materiałach i metaloznawstwo - WNT, Warszawa. - 2006

Przybyłowicz K.: - Metaloznawstwo - PWN, Warszawa. - 2007

Rudnik S.: - Metaloznawstwo. - PWN, Warszawa, . - 1996

Jan Sieniawski, Aleksander Cyunczyk - Fizykochemia przemian fazowych - Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2015

Jan Sieniawski, Aleksander Cyunczyk. - Właściwości ciał stałych - Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2015

Jan Sieniawski, Aleksander Cyunczyk - Struktura ciał stałych - Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2015

Jan Sieniawski, Aleksander Cyunczyk - Metale : wybrane zagadnienia z fizyki metali i metaloznawstwa teoretycznego - Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2015

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Sieniawski J. (red.): - Metaloznawstwo i podstawy obróbki cieplnej - Oficyna Wyd. Pol. Rzeszowskiej, Rzeszów. - 1999

- Karty materiałowe - . -

Praca pod red. Jana Sieniawskiego ; aut. Ryszard Filip [i in.]. - Metaloznawstwo i podstawy obróbki cieplnej : laboratorium - Rzeszów: Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej. - 2014

Literatura do samodzielnego studiowania

Blicharski M.: - Wstęp do inżynierii materiałowej - WNT, Warszawa. - 1998

Literatura uzupełniająca

Luty W.: - Poradnik inżyniera - obróbka cieplna stopów żelaza - WNT, Warszawa. - 1977

- Normy PN-EN - . -

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Student posiada usystematyzowaną wiedzę dotyczącą klasyfikacji materiałów konstrukcyjnych w oparciu o skład chemiczny, skład fazowy, metody otrzymywania oraz możliwości kształtowania właściwości w oparciu o technologię obróbki cieplnej. Dysponuje wiedzą o procesach obróbki cieplnej, cieplno-chemicznej i cieplno plastycznejwykładegzamin cz. pisemna
Student posiada wiedzę z zakresu budowy urządzeń do realizacji nowoczesnej technologii obróbki cieplnej materiałów konstrukcyjnych w tym pieców z atmosferą ochronną, ośrodkami kąpielowymi oraz urządzeniami próżniowymi. Umiejętnie dobiera zabiegi technologiczne kształtujące odpowiednie właściwości materiałów konstrukcyjnychlaboratoriumsprawdzian pisemny
Student posiada pogłębioną wiedzę i jest przygotowany do prowadzenia badań naukowych.wykład, laboratoriumsprawdzian pisemny

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Student posiada usystematyzowaną wiedzę dotyczącą klasyfikacji materiałów konstrukcyjnych w oparciu o skład chemiczny, skład fazowy, metody otrzymywania oraz możliwości kształtowania właściwości w oparciu o technologię obróbki cieplnej. Dysponuje wiedzą o procesach obróbki cieplnej, cieplno-chemicznej i cieplno plastycznejnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi określić wpływ dodatków stopowych na właściwości wytrzymałościowe i użytkowe materiałów konstrukcyjnychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również umiejętnie dokonuje analizy przemian fazowych z uwzględnieniem zjawisk fizycznych zachodzących podczas realizowanych zabiegów cieplnych i obróbki cieplno-plastycznej materiałów konstrukcyjnych
Student posiada wiedzę z zakresu budowy urządzeń do realizacji nowoczesnej technologii obróbki cieplnej materiałów konstrukcyjnych w tym pieców z atmosferą ochronną, ośrodkami kąpielowymi oraz urządzeniami próżniowymi. Umiejętnie dobiera zabiegi technologiczne kształtujące odpowiednie właściwości materiałów konstrukcyjnychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Posiada praktyczną wiedzę umożliwiającą realizację technologii obróbki cieplnej i cieplno-plastycznej materiałów konstrukcyjnychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Posiada praktyczną wiedzę umożliwiającą realizację nowoczesnej obróbki cieplno chemicznej - nawęglania, azotowania, węgloazotowania materiałów konstrukcyjnych w oparciu o procesy aktywno dyfuzyjne gazowe, próżniowe oraz regulowane. Umiejętnie opisuje procesy mikrostrukturalne zachodzące podczas realizowanych zabiegów cieplnych i obróbki cieplno-plastycznej

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Ziaja
Prowadzący grup: Kamil Dychtoń, Andrzej Gradzik, Tadeusz Kubaszek, Waldemar Ziaja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Ziaja
Prowadzący grup: Kamil Dychtoń, Kamil Gancarczyk, Tadeusz Kubaszek, Mikołaj Nycz, Waldemar Ziaja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Ziaja
Prowadzący grup: Kamil Dychtoń, Kamil Gancarczyk, Natalia Gancarczyk, Andrzej Gradzik, Przemysław Kwolek, Adrianna Przybyło, Anita Słyś-Palacz, Waldemar Ziaja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Ziaja
Prowadzący grup: Kamil Dychtoń, Kamil Gancarczyk, Natalia Gancarczyk, Kamil Ochał, Dariusz Szeliga, Mateusz Woźniak, Waldemar Ziaja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Wykład, 45 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Waldemar Ziaja
Prowadzący grup: Kamil Gancarczyk, Natalia Gancarczyk, Andrzej Gradzik, Waldemar Ziaja
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-4 (2024-03-12)