Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Przedmiot humanistyczny - historia techniki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MM0-ZI>HisTech
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Przedmiot humanistyczny - historia techniki
Jednostka: Katedra Nauki o Materiałach
Grupy: Przedmioty 1 sem. - mechanika i budowa maszyn nst. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: (brak danych)
Pełny opis:

Zdobycie wiedzy na temat różnych gatunków materiałów oraz metod otrzymywania i przeróbki w celu otrzymania gotowych elementów z perspektywy rysu historycznego. Zaznajomienie się ze zmianami wprowadzonymi do technologii w procesie ewolucji nauki i techniki.

Treści kształcenia

- Nauka i technika przed naukowcami.

- Nauka i technika w starożytności.

- Średniowieczna nauka i technologia.

- Rewolucja naukowa w Renesansie.

- Pomiary naukowe i komunikacja.

- Oświecenie i rewolucja przemysłowa.

- Nauka i technika XIX wieku.

- Rozwój nowoczesnej nauki i technologii.

- Wielka nauka i społeczeństwo postindustrialne.

- Era informacji

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

James Edward McClellan, Harold Dorn - Science and Technology in World History: An Introduction - Johns Hopkins University Press. - 1999

An electronic book on the history of technology written by the Class of 2010 - Inventions That Changed History - Massachusetts Academy of Mathematics and Science. - 2010

Robert Angus Buchanan - History of Technology by Robert Angus Buchanan - Encyclopedia Britannica. - 1998

J.M. de la Portilla, Marco Ceccarelli - History of Machines for Heritage and Engineering Development - Springer Dordrecht Heidelberg London New York. - 2011

Abbas ibn Firnas, Philip Emeagwali - Great Lives from History - Inventors and Inventions - Salem Press. - 2010

BRYAN BUNCH with ALEXANDER HELLEMANS - The History of Science and Technology - HOUGHTON MIFFLIN COMPANY / BOSTON • NEW YORK /. - 2004

Anna Lewicka - O wynalazkach z przed lat tysięcy i najnowszej doby - Warszawa, Nakładem Księgarni K. Wojnara i Spółki. - 1925

T. Skomorowski - Księga wynalazków, rękodzieł i przemysłu. - Warszawa, Drukiem Aleksandra Pajewskiego. - 1875

Bolesław Orłowski - Najkrótsza historia wynalazków - PZSWiR, Warszawa. - 1993

Literatura do samodzielnego studiowania

R.E. Hummel - Understanding Materials Science: History, Properties, Applications, Second Edition - Springer. - 2004

Literatura uzupełniająca

Dobrzański L. A. - Materiały inżynierskie i projektowanie materiałowe. Podstawy nauki o materiałach i  metaloznawstwo - WNT, Warszawa. - 2002

Chodkowski S - Metalurgia metali nieżelaznych - Wyd. ŚLĄSK, Katowice. - 1971

Służalec A. - Technologie spawania - Wyd. Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa. - 1993

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Znajomość historycznego zarysu rozwoju techniki, podstaw i klasyfikacji materiałów, metod otrzymywania metali i stopów metali, metod kształtowania struktury materiałów metalicznych, metod wytwarzania wyrobów z tworzyw metalicznych oraz elementów organizacji procesu technologicznego. Znajomość przełomowych wynalazków i ich wynalazców.wykładKolokwium zaliczeniowe.

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Znajomość historycznego zarysu rozwoju techniki, podstaw i klasyfikacji materiałów, metody otrzymywania metali i stopów metali, metod kształtowania struktury materiałów metalicznych. metod wytwarzania wyrobów z tworzyw metalicznych oraz elementów organizacji procesu technologicznego. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi rozwinąć tematykę klasyfikacji materiałów, metod otrzymywania metali i stopów. W sposób dokładny potrafi opisać metody kształtowania struktury materiałów metalicznych oraz metody wytwarzania wyrobów z tworzyw metalicznych. Zna dokładne elementy procesów technologicznych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi szczegółowo omówić tematykę klasyfikacji materiałów oraz metod otrzymywania metali i stopów. W sposób szczegółowy potrafi opisać metody kształtowania struktury materiałów metalicznych oraz metody wytwarzania wyrobów z tworzyw metalicznych. Zna szczegółowe elementy procesów technologicznych.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Rokicki
Prowadzący grup: Paweł Rokicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Rokicki
Prowadzący grup: Andrzej Nowotnik, Paweł Rokicki
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Nowak
Prowadzący grup: Wojciech Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Nowak
Prowadzący grup: Wojciech Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Nowak
Prowadzący grup: Wojciech Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Nowak
Prowadzący grup: Wojciech Nowak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)