Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy elektrotechniki i elektroniki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: MM0-ZI>PEiE
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy elektrotechniki i elektroniki
Jednostka: Katedra Pojazdów Samochodowych i Inżynierii Transportu
Grupy: Przedmioty 4 sem. - mechanika i budowa maszyn nst. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Treści kształcenia

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Student zna podstawowe prawa obwodów prądu stałego. Student potrafi zastosować prawa do opisu obwodów elektrycznych. Student zna warunki powstawania pola magnetycznego. Student zna własności napięć i prądów sinusoidalnie zmiennych. Student zna rodzaje odbiorników elektrycznych. Student potrafi zmierzyć podstawowe wielkości elektryczne.wykład, laboratoriumkolokwium, obserwacja wykonawstwa, raport pisemny
Student zna podstawowe typy maszyn i rodzaje pracy. Student zna podstawy tworzenia wykresów wskazowych.wykład, laboratoriumkolokwium, obserwacja wykonawstwa, raport pisemny
Student zna elementy półprzewodnikowe (diody, tranzystory, tyrystory). Student zna właściwości złącza p-n. Student potrafi wyznaczyć podstawowe charakterystyki diody i tranzystora bipolarnego. Student zna podstawowe właściwości wzmacniaczy.wykład, laboratoriumkolokwium, obserwacja wykonawstwa, raport pisemny
Student zna podstawowe układy logiczne. Student potrafi zbudować prosty obwód elektroniczny z użyciem elementów logicznych. Student zna elementy optoelektroniczne i potrafi wyznaczyć ich podstawowe charakterystyki. Student zna podstawy tworzenia schematów ideowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Student zna podstawy budowy i programowania mikrokontrolerów.wykład, laboratoriumkolokwium, obserwacja wykonawstwa, raport pisemny

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Student zna podstawowe prawa obwodów prądu stałego. Student potrafi zastosować prawa do opisu obwodów elektrycznych. Student zna warunki powstawania pola magnetycznego. Student zna własności napięć i prądów sinusoidalnie zmiennych, rodzaje mocy. Student zna rodzaje odbiorników elektrycznych. Student potrafi zmierzyć podstawowe wielkości elektryczne.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wyznaczyć rezystancję zastępczą układu szeregowo - równoległego nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna właściwości pola elektrostatycznego, potrafi wyznaczyć pojemność zastępczą układu kondensatorów
Student zna rodzaje odbiorników elektrycznych. Student zna podstawowe typy maszyn i rodzaje pracy. Student zna podstawy tworzenia wykresów wskazowych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również student zna szczegóły budowy silników elektrycznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również zna możliwości sterowania silnikami elektrycznymi i sposoby zabezpieczania układów elektrycznych
Student zna elementy półprzewodnikowe (diody, tranzystory, tyrystory). Student zna właściwości złącza p-n. Student potrafi wyznaczyć podstawowe charakterystyki diody i tranzystora bipolarnego. Student zna podstawowe właściwości wzmacniaczy.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna obwody wykorzystujące elementy półprzewodnikowenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi narysować i opisać charakterystyki diod i tranzystorów, zna i potrafi opisać układy pracy wzmacniaczy operacyjnych
Student zna podstawowe układy logiczne. Student potrafi zbudować prosty obwód elektroniczny z użyciem elementów logicznych. Student zna elementy optoelektroniczne i potrafi wyznaczyć ich podstawowe charakterystyki. Student zna podstawy tworzenia schematów ideowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych. Student zna podstawy budowy i programowania mikrokontrolerów.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również zna podstawy techniki mikroprocesorowej, potrafi narysować schematy urządzeń z wykorzystaniem elementów optoelektronicznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi narysować charakterystyki elementów optoelektronicznych, zna podstawy programowania mikrokontrolerów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Balawender
Prowadzący grup: Krzysztof Balawender, Mirosław Jakubowski
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Balawender
Prowadzący grup: Krzysztof Balawender, Artur Krzemiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Balawender
Prowadzący grup: Krzysztof Balawender
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Balawender
Prowadzący grup: Krzysztof Balawender
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Balawender
Prowadzący grup: Krzysztof Balawender, Artur Krzemiński
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2025-02-27 - 2025-06-22
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 10 godzin więcej informacji
Wykład, 20 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)