Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Informatyczne wspomaganie controllingu

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZF/1-DL>IWC
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Informatyczne wspomaganie controllingu
Jednostka: Katedra Finansów, Bankowości i Rachunkowości
Grupy: Przedmioty 5 sem. - finanse i rachunkowość - rachunkowość i podatki, st. I-go stopnia (lic.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Zajęcia o charakterze praktycznym. Wiedza teoretyczna przekazywana głównie na wykładach na temat ogólnych problemów dotyczących zarządzania i kontroli finansów firm. Zajęcia praktyczne polegające na rozwiązywaniu zadań problemowych dotyczących m.in. wyboru metod i narzędzi zastosowanych przy procesie controllingu. Tworzeniu sprawozdań finansowych pro forma, budżetów, ustalaniu poziomu working capital, ocenie kontrahentów i ocenie standingu finansowego firmy.

Treści kształcenia

- Controlling w przedsiębiorstwie. Narzędzia controllingowe

- Zarządzanie kapitałem obrotowym netto

- Budżety jako instrumenty zarządzania. Tworzenie i uzgadnianie planów rzeczowych

- Tworzenie budżetów kosztów, przychodów, głównego wynikowego, wydatków, wpływów, budżetu pieniężnego.

- Narzędzia Controllingowe - praktyczne zastosowanie

- Sprawozdania finansowe pro forma - tworzenie i analiza

- Planowanie krótkookresowe w przedsiębiorstwie

- Tworzenie projektów.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Leszczyński. Z, Wnuk-Pel.T - Controlling w praktyce - oddk. - 2004

Świderska.G.K - Controlling kosztów i rachunkowość zarządcza - Difin. - 2010

Finanse firmy - Jak zarządzać kapitałem - Szczęsny. W (pod. red.) - C.H. Beck. - 2007

Nowak.E, Nita.B - Budzetowanie w przedsiębiorstwie. Organizacja, procedury, zastosowanie - Wolters Kluver. - 2007

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Nowak. E - Budżetowanie kosztów przedsiebiorstwa - ODDK. - 2002

Mehlan.K - Controlling - Beck. - 2009

Kusak. A - Płynność Finansowa - Analiza i sterowanie - WWZ. - 2006

Pluta.W - Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie - PWE. - 2003

Dylewski.M, Filipiak.B,Szczypa.P - Budżetowanie w przedsiębiorstwie - Aspekty rachunkowe, finansowe i zarządcze - CEDEWU. - 2007

Dylewski.M, Filipiak.B,Szczypa.P - Budżetowanie w przedsiębiorstwie - Aspekty rachunkowe, finansowe i zarządcze - CEDEWU. - 2007

Literatura do samodzielnego studiowania

Mehlan.K - Controlling - Beck. - 2009

Literatura uzupełniająca

E . Nowak - Budżetowanie kosztów przedsiebiorstwa - ODDK. - 2002

W. Pluta - Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie - PWE. - 2003

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna zasady tworzenia raportów controlliingowych w firmiewykład/ wykład interaktywny, laboratorium/ laboratorium problemowezaliczenie cz. pisemna, prezentacja projektu
Zna narzędzia controllingowewykład/ , wykład interaktywny, laboratorium/, laboratorium problemowezaliczenie cz. pisemna, prezentacja projektu
Potrafi zoptymalizować koszty i poziom kapitału obrotowego nettow firmiewykład/ , wykład interaktywny, laboratorium/ , laboratorium problemoweprezentacja projektu
Potrafi tworzyć budżety. Potrafi kontrolować realizację wyznaczonych celówwykład/ , wykład interaktywny, laboratorium/, projekt indywidualnyzaliczenie cz. pisemna, prezentacja projektu
Potrafi wykonać sprawozdanie finansowe pro forma. Dokonać jego analizy.wykład/ , wykład interaktywny, laboratorium/ , laboratorium problemoweprezentacja projektu
Jest przygotowany do samodzielnego poszukiwania informacji oraz doskonalenia umiejętnościprojekt indywidualny, laboratoriumobserwacja wykonawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna zasady tworzenia raportów controlliingowych w firmienie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi prawidłowo stworzyć raporty controllingowenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi prawidłowo interpretować raporty controllingowe
Zna narzędzia controllingowenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Zna nowoczesne narzędzia controllingowenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi prawidłowo wykorzystać nowoczesne narzędzia controllingowe
Potrafi zoptymalizować koszty i poziom kapitału obrotowego nettow firmienie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi ustalić optymalny poziom KONnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi dokonać kontroli poszczególnych elementów wpływających na poziom KON
Potrafi tworzyć budżety. Potrafi kontrolować realizację wyznaczonych celównie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi stworzyć budżetnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi prawidłowo dokonać kontroli wykonanych budżetu
Potrafi wykonać sprawozdanie finansowe pro forma. Dokonać jego analizy.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi wykorzystać analizę wskaźnikowąnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi przeprowadzić analizę sprawozdań finansowych
Jest przygotowany do samodzielnego poszukiwania informacji oraz doskonalenia umiejętnościnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również jest lideremnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi kontrolować grupę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Hadław, Łukasz Szydełko, Grzegorz Zimon
Prowadzący grup: Maciej Hadław, Łukasz Szydełko, Grzegorz Zimon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Maciej Hadław, Grzegorz Zimon
Prowadzący grup: Maciej Hadław, Grzegorz Zimon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Zimon
Prowadzący grup: Grzegorz Zimon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Zimon
Prowadzący grup: Grzegorz Zimon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Grzegorz Zimon
Prowadzący grup: Grzegorz Zimon
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)