Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Uwaga: Codziennie w godz. 02:00-04:00 część funkcjonalności w USOSweb (m.in. wyszukiwarka osób, plan zajęć, sprawdziany, USOSmail, wydruki) jest niedostępna dla użytkowników.
Strona główna

Autoprezentacja

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZF0-ZL>AP
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Autoprezentacja
Jednostka: Zakład Marketingu
Grupy: Przedmioty 6 sem. - finanse i rachunkowość - bankowość i rynki kapitałowe, nst. I-go stopnia (lic.)
Przedmioty 6 sem. - finanse i rachunkowość - rachunkowość i podatki, nst. I-go stopnia (lic.)
Punkty ECTS i inne: 1.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Treści kształcenia

- Aspekty łańcucha komunikacyjnego

- Kreowanie własnego wizerunku. Budowanie wiarygodności i zaufania.

- Zasady komunikacji werbalnej

- Zasady komunikacji niewerbalnej

- Wystąpienia publiczne - warsztat mówcy

- Odgrywanie ról - sytuacje wywierania wrażenia na innych.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

M. Leary - Wywieranie wrażenia na innych. O sztuce autoprezentacji - Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. - 2007

R. Horst - Mowa ciała dla menedżerów - Wyd. Astrum, Wrocław. - 2007

D.G. Leathers - Komunikacja niewerbalna - Wyd. PWN, Warszawa . - 2009

pod red. L. Jabłonowskiej, P. Wachowiaka, S. Wincha - Prezentacja profesjonalna, teoria i praktyka - Wyd. Difin, Warszawa . - 2008

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma wiedzę na temat zasad umiejętnego przedstawienia w sposób werbalny i niewerbalny swoich mocnych stron w głównych obszarach życia zawodowego.ćwiczenia/ćwiczenia problemowezaliczenie cz. ustna
Potrafi dopasowywać prezentacje do potrzeb odbiorców.ćwiczenia/warsztatyobserwacja wykonawstwa
Posiada umiejętność wystąpień publicznych.ćwiczenia/odgrywanie rólzaliczenie cz. praktyczna
Ma świadomość ciągłego doskonalenia autoprezentacji.ćwiczenia/konwersatoriumzaliczenie cz. ustna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma wiedzę na temat zasad umiejętnego przedstawienia w sposób werbalny i niewerbalny swoich mocnych stron w głównych obszarach życia zawodowego.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi zaprezentować swoje główne zalety.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi w sposób bardzo przekonujący z zastosowaniem wielu zasad przedstawić swoje mocne strony.
Potrafi dopasowywać prezentacje do potrzeb odbiorców.Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi
Posiada umiejętność wystąpień publicznych.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również Potrafi wykorzystać kilka technik do zjednania sobie odbiorców.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również Potrafi zbudować prezentację opartą na wielu technikach wywierania wpływu i uatrakcyjnić wystapienie elementami powodującymi wzrost zainteresowania u odbiorców.
Ma świadomość ciągłego doskonalenia autoprezentacji.Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-29
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Beata Zatwarnicka-Madura
Prowadzący grup: Beata Zatwarnicka-Madura
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Ewelina Nycz
Prowadzący grup: Ewelina Nycz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Zielińska
Prowadzący grup: Agnieszka Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Zielińska
Prowadzący grup: Agnieszka Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Agnieszka Zielińska
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)