Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Prawo transportowe

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZL/1C-DI>PT
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Prawo transportowe
Jednostka: Zakład Prawa i Administracji
Grupy: Przedmioty 6 sem. - logistyka, systemy transportowe, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Treści kształcenia

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Górski W., Mendyk E. - Prawo transportu lądowego - Warszawa. - 2005

Kolarski A. - Prawo przewozowe - Warszawa. - 2002

Literatura uzupełniająca

Kwiecień R. - Miejsce umów międzynarodowych w porządku prawnym państwa polskiego - Warszawa. - 2000

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Posługiwanie się podstawową wiedzą z dziedziny prawa transportowego, wykonywanie opracowań (np. listów przewozowych) z wykorzystaniem aparatu pojęciowego prawa transportowego, rozumienie i stosowanie norm prawa przewozowego.wykładegzamin cz. pisemna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Posługiwanie się podstawową wiedzą z dziedziny prawa transportowego, wykonywanie opracowań (np. listów przewozowych) z wykorzystaniem aparatu pojęciowego prawa transportowego, rozumienie i stosowanie norm prawa przewozowego.nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również znajomość przepisów prawa przewozowego oraz umiejętność ich zastosowania w prostych stanach faktycznych. nie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również znajomość prawa lotniczego a także prawa o transporcie drogowym z umiejętnością zastosowania tych regulacji do rozwiązania nieskomplikowanych przykładów z bieżącej praktyki.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bolesław Kurzępa
Prowadzący grup: Marcin Jurgilewicz, Bolesław Kurzępa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bolesław Kurzępa
Prowadzący grup: Marcin Jurgilewicz, Bolesław Kurzępa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bolesław Kurzępa
Prowadzący grup: Marcin Jurgilewicz, Bolesław Kurzępa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Bolesław Kurzępa
Prowadzący grup: Bolesław Kurzępa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Bolesław Kurzępa
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)