Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

System logistyczny obsługi zamówień

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZL/2B-ZU>SLogOZ
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: System logistyczny obsługi zamówień
Jednostka: Zakład Systemów Zarządzania i Logistyki
Grupy: Przedmioty 3 sem. - logistyka-logistyka dystrybucji i handlu, nst. II-go st.
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Wiedza z zakresu logistycznego systemu obsługi zamówień

Treści kształcenia

- Podstawowe pojęcia i definicje obsługi klienta

- Mierniki obsługi klienta

- Strategie obsługi klienta

- Elementy i funkcje procesów zakupu

- Planowanie potrzeb materiałowych

- Wybór źródeł zakupu

- Organizacja dostaw

- Organizacja procesów dystrybucji

- Elementy obsługi klienta

- System planowania potrzeb materiałowych

- Organizacja zakupów i dostaw

- Kanały dystrybucji

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Skowronek Cz., Sarjusz-Wolski Z. - Logistyka w przedsiębiorstwie - PWE, Warszawa. - 2008

Kempny D. - Logistyczna obsługa klienta - PWE, WWarszawa. - 2001

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Krawczyk S. - Zarządzanie procesami logistycznymi - PWE, Warszawa. - 2001

Literatura do samodzielnego studiowania

Kempny D. - Logistyczna obsługa klienta - PWE, Warszawa. - 2001

Literatura uzupełniająca

red. Ciesielski M., Długosz J. - Strategie łańcuchów dostaw - PWE, Warszawa. - 2010

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Zna elementy i mierniki obsługi klientawykładzaliczenie cz. pisemna
Zna problemy sterowania procesami zakupu i planowania potrzeb materiałowychwykład, ćwiczenia problemowezaliczenie cz. pisemna
Zna metody wyboru źródeł zakupuwykład, ćwiczenia problemowezaliczenie cz. pisemna
Zna problematykę organizacji dostawwykład, ćwiczenia problemowezaliczenie cz. pisemna

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Zna elementy i mierniki obsługi klientanie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi dobrać odpowiednie mierniki obsługi klientanie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zastosować odpowiednie mierniki obsługi klienta
Zna problemy sterowania procesami zakupu i planowania potrzeb materiałowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi dobrać odpowiednią metodę sterowania procesami zakupu i planowania potrzeb materiałowychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zastosować odpowiednią metodę sterowania procesami zakupu i planowania potrzeb materiałowych
Zna metody wyboru źródeł zakupuCechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi
Zna problematykę organizacji dostawnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również potrafi dobrać odpowiednią metodę organizacji dostawnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również potrafi zastosować odpowiednią metodę organizacji dostaw

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kłak
Prowadzący grup: Marcin Kłak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 9 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kłak
Prowadzący grup: Marcin Kłak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kłak
Prowadzący grup: Marcin Kłak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kłak
Prowadzący grup: Marcin Kłak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kłak
Prowadzący grup: Marcin Kłak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 12 godzin więcej informacji
Wykład, 18 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Marcin Kłak
Prowadzący grup: Marcin Kłak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)