Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Optymalizacja procesów logistycznych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZL/2C-DI>OPL
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Optymalizacja procesów logistycznych
Jednostka: Zakład Metod Ilościowych
Grupy: Przedmioty 5 sem. - logistyka, zarządzanie procesami logistycznymi, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 4.00 LUB 3.00 (zmienne w czasie) Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Treści kształcenia

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Wojciech Sikora - Badania operacyjne - Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. - 2008

Stanisław Krawczyk - Metody ilościowe w logistyce przedsiębiorstwa - Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa. - 2001

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Karol Kukuła (red.) - Badania operacyjne w przykładach i zadaniach - Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa. - 2011

Maciej Szymczak - Decyzje logistyczne z Excelem - Wydawnictwo Difin, Warszawa. - 2011

Tadeusz Trzaskalik - Wprowadzenie do badań operacyjnych z komputerem - Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. - 2008

Literatura uzupełniająca

Edmund Ignasiak (red.) - Badania operacyjne - Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. - 2001

Marek Siudak - Badania operacyjne - Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa. - 1998

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma wiedzę o sposobach modelowania matematycznego problemów decyzyjnych w procesach logistycznychwykład, ćwiczenia rachunkowe, projekt indywidualnyzaliczenie cz. pisemna, sprawozdanie z projektu
Ma wiedzę o różnych metodach poszukiwania rozwiązań optymalnych w logistycznych zagadnieniach decyzyjnychwykład, ćwiczenia rachunkowe, projekt indywidualnyzaliczenie cz. pisemna, sprawozdanie z projektu
Potrafi rozwiązywać problemy decyzyjne z wykorzystaniem właściwych technik i metod optymalizacjićwiczenia rachunkowe, projekt indywidualnyzaliczenie cz. pisemna, sprawozdanie z projektu, obserwacja wykonawstwa
Potrafi budować modele matematyczne logistycznych problemów decyzyjnychćwiczenia rachunkowe, projekt indywidualnyzaliczenie cz. pisemna, obserwacja wykonawstwa, sprawozdanie z projektu
Potrafi poszukiwać optymalne rozwiązania optymalizacyjnych problemów decyzyjnych z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi analitycznych, np. arkusza kalkulacyjnego Excel i modułu Solverprojekt indywidualnysprawozdanie z projektu, obserwacja wykonawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma wiedzę o sposobach modelowania matematycznego problemów decyzyjnych w procesach logistycznych
Ma wiedzę o różnych metodach poszukiwania rozwiązań optymalnych w logistycznych zagadnieniach decyzyjnych
Potrafi rozwiązywać problemy decyzyjne z wykorzystaniem właściwych technik i metod optymalizacji
Potrafi budować modele matematyczne logistycznych problemów decyzyjnych
Potrafi poszukiwać optymalne rozwiązania optymalizacyjnych problemów decyzyjnych z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi analitycznych, np. arkusza kalkulacyjnego Excel i modułu Solver

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (zakończony)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Pisula
Prowadzący grup: Tomasz Pisula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-02-01
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Pisula
Prowadzący grup: Tomasz Pisula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2021/22" (zakończony)

Okres: 2021-10-01 - 2022-01-31
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Pisula
Prowadzący grup: Tomasz Pisula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2022/23" (zakończony)

Okres: 2022-10-01 - 2023-01-30
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Pisula
Prowadzący grup: Tomasz Pisula
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tomasz Pisula
Prowadzący grup: Mirosław Liana, Tomasz Pisula, Roman Szostek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-02-02
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-2 (2024-05-20)