Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZL0-DI>LIZŁD
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw
Jednostka: Zakład Systemów Zarządzania i Logistyki
Grupy: Przedmioty 2 sem. - logistyka, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 2.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Logistyczny system: zapasów, magazynowania, transportu, opakowań, obsługi klienta i zamówień

Treści kształcenia

- Rola i znaczenie logistyki

- Istota integracji procesów gospodarczych i podejścia systemowego do logistyki

- Podział fazowy logistyki – logistyka: zaopatrzenia, produkcji, dystrybucji

- Efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw

- Rola informacji w zarządzaniu łańcuchem dostaw

- Pojęcie i istota logistyki i zarządzania łańcuchem dostaw

- Logistyczny system zapasów

- Logistyczny system magazynowy

- Logistyczny system opakowań

- Logistyczny system obsługi zamówień

- Zarządzanie logistyką - Just in time

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

pod red. D. Kisperskiej-Moroń, S. Krzyżaniaka - Logistyka - Wyd. Biblioteka Logistyka, Poznań. - 2009

Szymoniak A. - Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, cz. 1 i 2 - Difin, Warszawa. - 2010

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Szymoniak A. - Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw, cz. 1 i 2 - Difin, Warszawa. - 2010

Baran J. i in. - Logistyka: wybrane zagadnienia - Wyd. SGGW, Warszawa. - 2008

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Klasyfikuje i charakteryzuje systemy logistycznewykład, ćwiczenia problemowezaliczenie cz. pisemna
Zna i rozumie procesy logistyczne zachodzące w przedsiębiorstwie i w łańcuchach dostawwykład, ćwiczenia problemowezaliczenie cz. pisemna, raport pisemny, obserwacja wykonawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Klasyfikuje i charakteryzuje systemy logistycznenie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma utrwaloną wiedzę i umiejętności zgodnie przyjętą treścią kształcenia w zakresie klasyfikacji i charakterystyki systemów logistycznychnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma rozszerzoną wiedzę oraz umiejętności w zakresie klasyfikacji i charakterystyki systemów logistycznych
Zna i rozumie procesy logistyczne zachodzące w przedsiębiorstwie i w łańcuchach dostawnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 3, ale również ma utrwaloną wiedzę i umiejętności zgodnie przyjętą treścią kształcenia w zakresie procesów logistycznych zachodzących w przedsiębiorstwie i w łańcuchach dostawnie tylko osiągnął poziom wiedzy i umiejętności wymagany na ocenę 4, ale również ma rozszerzoną wiedzę oraz umiejętności w zakresie procesów logistycznych zachodzących w przedsiębiorstwie i w łańcuchach dostaw

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Olejarz
Prowadzący grup: Tadeusz Olejarz, Kornelia Osieczko-Potoczna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Olejarz
Prowadzący grup: Tadeusz Olejarz, Kornelia Osieczko-Potoczna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Olejarz
Prowadzący grup: Tadeusz Olejarz, Kornelia Osieczko-Potoczna
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (zakończony)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Olejarz
Prowadzący grup: Paulina Bełch, Tadeusz Olejarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-25 - 2023-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paulina Bełch, Tadeusz Olejarz
Prowadzący grup: Paulina Bełch, Tadeusz Olejarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-02-24 - 2024-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Tadeusz Olejarz
Prowadzący grup: Paulina Bełch, Tadeusz Olejarz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.
al. Powstańców Warszawy 12
35-959 Rzeszów
tel: +48 17 865 11 00 https://prz.edu.pl
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)