Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System UwierzytelnianiaNie pamiętam hasła | Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Podstawy gospodarki magazynowej

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZL0-DI>PGM Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Podstawy gospodarki magazynowej
Jednostka: Zakład Metod Ilościowych
Grupy: Przedmioty 4 sem. - logistyka, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Treści kształcenia

- Funkcje, rodzaje i zadania magazynów. Rodzaje zapasów i warunki ich przechowywania.

- Urządzenia gospodarki magazynowej.

- Jednostki ładunkowe.

- Zagospodarowanie magazynu - podział na strefy, układy technologiczne magazynu, technologie składowania, moduły magazynowe.

- Proces magazynowy - przyjmowanie i składowanie.

- Proces magazynowy - kompletowanie i wydawanie.

- Dokumentacja i dokumenty magazynowe.

- Koszty związane z zapasami i magazynowaniem.

- Mierniki i wskaźniki w magazynowaniu.

- Magazynowe systemy informatyczne.

- Etykieta logistyczna

- Kody kreskowe

- Kody dwuwymiarowe

- Formowanie ładunków paletowych 1.

- Formowanie ładunków paletowych 2

- Systemy automatycznej identyfikacji RFID

- Efektywne planowanie załadunku

- Znakowanie regałów

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć wykładowych

Niemczyk A. - Zapasy i magazynowanie. Tom 2. Magazynowanie, wyd. 2 - Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań. - 2008

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Majewski J. - Informatyka w magazynie - Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań. - 2006

Literatura uzupełniająca

Korzeniowski A., Weselik A., Skowroński Z., Kaczmarek M. - Zarządzanie gospodarką magazynową - PWE, Warszawa. - 1997

Lisińska-Kuśnierz M., Cholewa A. - Przechowywanie i transport towarów: wybrane zagadnienia - Wyd. Akademii Ekonomicznej, Kraków. - 2006

Zielecki W. (red) - Logistyka w przedsiębiorstwie - Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów. - 2010

Niemczyk A. - Zarządzanie magazynem - Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań. - 2010

Wojciechowski Ł., Wojciechowski A., Kosmatka T. - Infrastruktura magazynowa i transportowa - Wyższa Szkoła Logistyki, Poznań. - 2009

Długosz J. - Nowoczesne technologie w logistyce - Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa. - 2009

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Ma podstawową wiedzę w zakresie organizacji gospodarki magazynowej, przebiegu procesu magazynowego i stosowanych technologii magazynowaniawykład/wykład informacyjnysprawdzian pisemny
Potrafi wykorzystać nowoczesne narzędzia do usprawnienia procesu transportowo-magazynowegolaboratorium/laboratorium problemoweraport pisemny, obserwacja wykonawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Ma podstawową wiedzę w zakresie organizacji gospodarki magazynowej, przebiegu procesu magazynowego i stosowanych technologii magazynowania
Potrafi wykorzystać nowoczesne narzędzia do usprawnienia procesu transportowo-magazynowego

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Dobrzański
Prowadzący grup: Paweł Dobrzański, Sławomir Górka
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 15 godzin więcej informacji
Wykład, 15 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Dobrzański
Prowadzący grup: Magdalena Dobrzańska, Paweł Dobrzański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.