Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza - Centralny System UwierzytelnianiaNie pamiętam hasła | Nie jesteś zalogowany | zaloguj się
Uwaga: Codziennie w godz. 02:00-03:30 część funkcjonalności w USOSweb (m.in. wyszukiwarka osób, plan zajęć, sprawdziany, USOSmail, wydruki) jest niedostępna dla użytkowników.
katalog przedmiotów - pomoc

Wychowanie fizyczne II

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: ZL0-DI>WF2 Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Wychowanie fizyczne II
Jednostka: Centrum Sportu Akademickiego
Grupy: Przedmioty 4 sem. - logistyka, st. I-go stopnia (inż.)
Punkty ECTS i inne: 0.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Pełny opis:

Rozwijanie zachowań prozdrowotnych, doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej. Przygotowanie do udziału w różnych formach aktywności sportowo - rekreacyjnej, doskonalenie umiejętności współpracy i współdziałania w zespole.

Treści kształcenia

- Lekkoatletyka. Ćwiczenia ogólnorozwojowe z akcentem na: siłę, szybkość, skoczność, wytrzymałość, zwinność, gibkość i zręczność.

- Piłka koszykowa. Podania, chwyty, rzuty z miejsca i z wyskoku, rzut z biegu, kozłowanie, taktyka: obrona każdy swego, atak według zasad, gra uproszczona i właściwa.

- Piłka nożna. Przyjęcie piłki w miejscu i biegu, uderzenia piłki: wewnętrzną częścią stopy, podbiciem, uderzenie głową, prowadzenie piłki, odebranie piłki przeciwnikowi,taktyka: rozgrywanie stałych fragmentów gry; rzuty wolne, rzut z rogu, karny, gra uproszczona i właściwa.

- Piłka siatkowa. Przyjęcie i podanie piłki sposobem oburącz górnym i oburącz dolnym, zagrywka, przyjęcie zagrywki, wystawianie piłki, atak i gra bokiem, taktyka: podstawowe ustawienia na boisku przy własnej zagrywce, asekuracja bloku środkiem obrony i własnego ataku, gra właściwa.

- Usprawnienie ruchowe: dla studentów posiadających zwolnienie lekarskie, zestawy ćwiczeń wg. zaleceń lekarza.

- Zajęcia ruchowe przy muzyce (do wyboru): aerobik, step reebok, callanetics, zajęcia z przyborami, streching.

- Zajęcia na pływalni (do wyboru): nauka i doskonalenie pływania, dla nieumiejących pływać - opanowanie pływania dwoma stylami: grzbietowy i klasyczny. Dla umiejących pływać - doskonalenie i opanowanie prawidłowego pływania trzema stylami.

- Lekkoatletyka. Ćwiczenia ogólnorozwojowe z akcentem na: siłę, szybkość, skoczność, wytrzymałość, zwinność, gibkość i zręczność.

- Piłka koszykowa. Podania, chwyty, rzuty z miejsca i z wyskoku, rzut z biegu, kozłowanie, taktyka: obrona każdy swego, atak według zasad, gra uproszczona i właściwa.

- Piłka nożna. Przyjęcie piłki w miejscu i biegu, uderzenia piłki: wewnętrzną częścią stopy, podbiciem, uderzenie głową, prowadzenie piłki, odebranie piłki przeciwnikowi,taktyka: rozgrywanie stałych fragmentów gry; rzuty wolne, rzut z rogu, karny, gra uproszczona i właściwa.

- Piłka siatkowa. Przyjęcie i podanie piłki sposobem oburącz górnym i oburącz dolnym, zagrywka, przyjęcie zagrywki, wystawianie piłki, atak i gra bokiem, taktyka: podstawowe ustawienia na boisku przy własnej zagrywce, asekuracja bloku środkiem obrony i własnego ataku, gra właściwa.

- Usprawnienie ruchowe: dla studentów posiadających zwolnienie lekarskie, zestawy ćwiczeń wg. zaleceń lekarza.

- Zajęcia ruchowe przy muzyce (do wyboru): aerobik, step reebok, callanetics, zajęcia z przyborami, streching.

- Zajęcia na pływalni (do wyboru): nauka i doskonalenie pływania, dla nieumiejących pływać - opanowanie pływania dwoma stylami: grzbietowy i klasyczny. Dla umiejących pływać - doskonalenie i opanowanie prawidłowego pływania trzema stylami.

Literatura:

Literatura wykorzystywana podczas zajęć ćwiczeniowych/laboratoryjnych/innych

Ryguła I. - "Elementy teorii, metodyki, diagnostyki i optymalizacji treningu sportowego", - AWF Katowice. - 2000

Jennifer W., Gudrum S. - "Fitness z fantazją" - Warszawa, Wyd. Muza. - 2004

Łatyszewski L. - "Piłka ręczna, koszykówka, piłka siatkowa. Podstawy treningu, zasób ćwiczeń" - Wyd. COS, Warszawa. - 1999

Sozański H., Perkowski K., Śledziewski D. - "Efektywność systemów szkolenia w różnych dyscyplinach sportu" - Warszawa. - 2000

Augustynek P. - "Opis zagrożeń i podstawy udzielania pierwszej pomocy w wodzie płynącej" - Wyd. Agment, Kraków. - 2001

Literatura uzupełniająca

Grządziel G., Lajach W. J. - "Piłka siatkowa. Posdtawy treningu, zasób ćwiczeń" - Wyd. COS, Warszawa. - 2000

Klimontowicz W. - "Koszykówka. Podstawy treningu, zasób ćwiczeń" - Wyd. COS, Warszawa. - 1999

O. Lafy - "Trening siłowy bez sprzętu" - . - 2007

Efekty uczenia się:

Student, który zaliczył modułFormy zajęć/metody dydaktyczne prowadzące do osiągnięcia danego efektu kształceniaSposoby weryfikacji każdego z wymienionych efektów kształcenia
Potrafi posługiwać się wybraną techniką aktywności fizycznej oraz posiada umiejętność organizacji w obszarze wychowania fizycznego.ćwiczenia problemoweobserwacja wykonawstwa
Kształtuje ciało i jego motorykę, wzbogaca zasób umiejętności ruchowych i zwiększa wydolność i odporność organizmu.ćwiczenia problemoweobserwacja wykonawstwa
Realizuje cele wychowawcze dotyczące charakteru, postaw moralno - społecznych, zainteresowań i zamiłowań, samooceny i samokontroli oraz estetyki i kultury.ćwiczenia problemoweobserwacja wykonawstwa
Posiada funkcję stymulującą, adaptacyjną, kompensacyjną oraz korektywną.ćwiczenia problemoweobserwacja wykonawstwa

Metody i kryteria oceniania:

na ocenę 3na ocenę 4na ocenę 5
Potrafi posługiwać się wybraną techniką aktywności fizycznej oraz posiada umiejętność organizacji w obszarze wychowania fizycznego.Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi
Kształtuje ciało i jego motorykę, wzbogaca zasób umiejętności ruchowych i zwiększa wydolność i odporność organizmu.Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi
Realizuje cele wychowawcze dotyczące charakteru, postaw moralno - społecznych, zainteresowań i zamiłowań, samooceny i samokontroli oraz estetyki i kultury.Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi
Posiada funkcję stymulującą, adaptacyjną, kompensacyjną oraz korektywną.Cechuje się określonymi kompetencjami społecznymiCechuje się określonymi kompetencjami społecznymi

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (zakończony)

Okres: 2019-02-25 - 2019-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Biskup, Adrianna Gardzińska, Elżbieta Świeca
Prowadzący grup: Franciszek Gorczyca, Ewa Jahn, Maciej Lutak, Magdalena Sypek-Kleiba, Elżbieta Świeca
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2019/20" (zakończony)

Okres: 2020-02-29 - 2020-06-24
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bilińska, Przemysław Biskup, Grzegorz Bril, Adrianna Gardzińska, Maciej Kusiak, Marzena Świątek, Elżbieta Świeca
Prowadzący grup: Małgorzata Bilińska, Grzegorz Bril, Maciej Kusiak, Beata Prokop, Marzena Świątek
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2020/21" (zakończony)

Okres: 2021-02-27 - 2021-06-23
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Przemysław Biskup, Ewa Jahn, Jerzy Pająk, Elżbieta Świeca
Prowadzący grup: Ewa Jahn, Jerzy Pająk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2021/22" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2022-02-26 - 2022-06-21
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: (brak danych)
Prowadzący grup: Adrianna Gardzińska, Aneta Przepióra, Magdalena Sypek-Kleiba
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza.